Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Numer uchwały

Uchwała z dnia

Uchwała w sprawie: Plik

 Uchwała RIO nr 478/2008

12.12.2008

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały  budżetowej Gminy Baborów na 2009 r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Uchwała RIO   nr 478a/2008

22.12.2008

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie sprostowania błędu w  opinii o przedłożonym projekcie uchwały  budżetowej Gminy Baborów na 2009 r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Uchwała RIO nr 479/2008

12.12.2008

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o możliwości sfinansowansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2009r.  

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Uchwała RIO nr 480/2008

12.12.2008

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o  prognozie kwoty długu Gminy Baborów.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wersja XML