Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu

 

Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania Plik

 Rb-27s
I kwartał 2007

 2007-04-24

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Rb-28s
I kwartał 2007

 2007-04-24

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Rb-NDS
I kwartał 2007

 2007-04-24

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Rb-27s
II kwartał 2007

2007-07-20

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Rb-28s
II kwartał 2007

2007-07-20

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Rb-NDS
II kwartał 2007

2007-07-20

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
Rb-27s
III kwartał 2007

2007-10-23

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
Rb-28s
III kwartał 2007

2007-10-23

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
Rb-NDS
III kwartał 2007

2007-10-17

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
Rb-27s
IV kwartał 2007

 2008-02-22

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
Rb-28s
IV kwartał 2007

 2008-02-22

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
Rb-NDS
IV kwartał 2007

 2008-02-22

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za 2007 rok wynikająca z art. 14 pkt. 2 lit. a-d ustawy o finansach publicznych.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Wersja XML