Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne na 2008 rok


Numer uchwały

Uchwała z dnia

Uchwała Rady Miejskiej w Baborowie  Plik

 Uchwała nr XII-69/07

14.11.2007

W sprawie opłaty od posiadania psów

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Uchwała nr XII-70/07 

14.11.2007

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta i gminy Baborów

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Uchwała nr XII-71/07

14.11.2007

W sprawie podatku od środków transportowych

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Uchwała nr XII-72/07

14.11.2007

W sprawie stawek podatku od nieruchomości

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Uchwała nr XII-73/07

14.11.2007

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Uchwała nr XII-74/07

14.11.2007

W sprawie opłaty targowej

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Uchwała nr XIII-91/07

28.12.2007

Zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 

Uchwała z dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML