Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu

 

Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania Plik

 Rb-27s
I kwartał 2008

 2008-04-24

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Rb-28s
I kwartał 2008

 2008-04-24

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Rb-NDS
I kwartał 2008

 2008-04-24

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Rb-27s
II kwartał 2008

 2008-07-22

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Rb-28s
II kwartał 2008

 2008-07-22

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Rb-NDS
II kwartał 2008

 2008-07-22

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Rb-27s
III kwartał 2008

2008-10-23

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Rb-28s
III kwartał 2008

2008-10-23

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Rb-NDS
III kwartał 2008

2008-10-23

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
Rb-27s
IV kwartał 2008
2009-02-20 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.
Rb-28s
IV kwartał 2008
2009-02-20 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Rb-NDS
IV kwartał 2008

2009-02-20 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za 2008 rok wynikająca z art. 14 pkt. 2 lit. a-d ustawy o finansach publicznych.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OPINIE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Plik

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Opinia o sprawozdaniuBurmistrza z wykonania budżetu Gminy      Baborów za 2008 r.
Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy Baborów
Data wytworzenia: 2008-05-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Wersja XML