Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

Numer uchwały

Uchwała z dnia

Uchwała w sprawie: Plik

 Uchwała RIO nr 603/2007

04.12.2007

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Baborowa projekcie budżetu na 2008 r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Uchwała RIO nr 604/2007

12.12.2007

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o możliwości sfinansowansowania przez Gminę Baborów deficytu budżetu w 2008r.  

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 Uchwała RIO nr 605/2007

12.12.2007

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Baborów.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 

 

  

Wersja XML