Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2005

Nr
zarządzenia

Z dnia

Treść

Plik

OW-201

30 Grudnia

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2005 rok oraz w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-200

30 Grudnia

w sprawie  wprowadzenia  zmian  w budżecie  gminy Baborów na 2005r. 

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-199

19 Grudnia

zmieniające Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów Nr OW-189/05 z dnia 14 listopada 2005r i Nr OW-190/05 z dnia 28 listopada 2005r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Załącznik Nr 1

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Załącznik Nr 4

  Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Załącznik Nr 5

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Załącznik Nr 6

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Załącznik Nr 7

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

Załącznik Nr 8

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-198

19 Grudnia

w sprawie powołania zespołu do aktualizacji strategii oświatowej Gminy Baborów do roku 2010

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-197

15 Grudnia

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-196

15 Grudnia

w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie gminy Baborów na 2005r. 

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-195

14 Grudnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Baborów w roku 2006

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-194

5 Grudnia

w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-193

1 Grudnia

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-192

1 Grudnia

w sprawie  wprowadzenia  zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r. 

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-191

30 Listopada

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-190

28 Listopada

zmieniające Zarządzenie Burmistrza  Gminy Baborów Nr OW-189/05 z dnia 15 listopada 2004r.   w  sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Baborów na 2005 rok

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-189

14 Listopada

w sprawie :   przedłożenia  projektu budżetu Gminy Baborów na 2006 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-188

20 października

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-187

20 października

w sprawie  wprowadzenia  zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-186

14 października

zmieniające Zarządzenie Nr OW-184/05 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 7 października 2005r. w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-185

14 października

zmieniające Zarządzenie Nr OW-183/05 Burmistrza Gminy Baborów z dnia      
7 października 2005r.w sprawie
  wprowadzenia  zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-184

7 października

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-183

7 października

w sprawie  wprowadzenia  zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r. 

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-182

30 września

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-181

22 września

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-180

22 września

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-179

21 września

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: “ MODERNIZACJA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W SUCHEJ PSINIE”

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-178

21 września

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: “ UTWORZENIE MIEJSCA WSPÓLNYCH SPOTKAŃ MIESZKACÓW RAKOWA”

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-177

13 września

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. : „BUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ NA AUTOBUS SZKOLNY”

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-176

13 września

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzena na terenie Gminy Baborów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-175

8 września

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-174

 8 września

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-173

 31 sierpnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-172

 31 sierpnia

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r.

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-171

 31 sierpnia

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzena na terenie Gminy Baborów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-170

 19 sierpnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-169

19 sierpnia

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r.

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-168

18 sierpnia

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów za I – sze półrocze 2005

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-167

3 sierpnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. : „WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GŁUBCZYCKIEJ W BABOROWIE

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-166

 28 lipca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-165

12 lipca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-164

22 lipca

w sprawie rezygnacji z pierwokupu prawa uytkowania wieczystego nieruchomości 

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-163

19 lipca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. : „BUDOWA ŁĄCZNIKA NA TERENIE SZKOŁY W BABOROWIE PRZY ULICY WIEJSKIEJ”

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-162

12 lipca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-161

 12 lipca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-160

 12 lipca

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r.

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-159

30 czerwca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nab zadanie pn.: „REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH EMULSJAMI I GRYSAMI ORAZ WYKONANIE REMONTU ULICY KRZYŻOWEJ W BABOROWIE”

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-158

30 czerwca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄŚCIEKÓW P2 PRZY ULICY GUBCZYCKIEJ W BABOROWIE”

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-157

21 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-156

21 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2005r.

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-155

21 czerwca

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej – ubytki powyżej 5m2 masami mineralno – asfaltowymi „na gorąco” na drogach stanowiących mienie komunalne Gminy Baborów.

 Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

 OW-154

21 czerwca

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na oczyszczanie ulic i chodników, placów i parkingów stanowiących mienie komunalne gminy oraz zimowe utrzymanie na terenie miasta i gminy Baborów.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-153

21 czerwca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na oczyszczanie ulic i chodników, placów i parkingów stanowiących mienie komunalne gminy oraz zimowe utrzymanie na terenie miasta i gminy Baborów

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-153

20 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-152

20 czerwca

w sprawie powołania Komisji do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie tych nieruchomości

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-151

13 czerwca

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-150

13 czerwca

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-149

13 czerwca

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-148

13 czerwca

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-147

13 czerwca

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-146

2 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW–145

1 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Baborów na 2005r.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-144

24 maja

w sprawie powołania Komisji Przyjmującej mienie po zlikwidowanym SP ZOZ
Rejonowa Przychodnia Zdrowia w
Baborowie.

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW-143

29 kwietnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-142

23 marca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–141

18 marca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Moniuszki w Baborowie nad rzeką Psiną

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–140

11 marca

w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Baborów za 2004r.

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-139

28 lutego

w sprawie wprowadzenia zmian w
układzie wykonawczym na 2005 rok.

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–138

22 lutego

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia podmiotów realizujących zlecone zadania publiczne na terenie Gminy Baborów.

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–137

14 lutego

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Moniuszki w Baborowie nad rzeką Psiną

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-136

3 lutego

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Baborów w roku 2005

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-135

3 lutego

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Baborowie

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW–134

7 stycznia

w sprawie zaciągnięcia w 2005 roku kredytu obrotowego w rachunku budżetu Gminy Baborów .

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-133

3 stycznia

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok.

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-132

3 stycznia

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

OW-131

3 stycznia

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Baborów na 2005 rok.

Pobierz plik uchwały (format Acrobat Reader)

Załącznik Nr 1

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 2

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 3

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 4

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 5

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 6

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 7

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 8

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 9

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 10

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 11

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

Załącznik Nr 12

Pobierz załacznik do Zarządzenia Nr OW-131 /05 w formacie Acrobat Reader

 


PDFZarzadzenie_Nr_OW_140_05.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_75_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_129_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_123-04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_121_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW120_04.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW- 119-04.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW - 117-04.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW - 116-04.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW - 115-04.pdf

PDFZalacznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZalacznik Nr 5 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZalacznik Nr 4 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZalacznik Nr 6 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZalacznik Nr 7 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZalacznik Nr 8 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZalacznik Nr 9 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZalacznik Nr 10 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZalacznik Nr 11 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZalacznik Nr 12 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW - 130-04.pdf

PDFZB-128-04 - zalacznik 2.pdf

PDFZB-128-04 - zalacznik 3.pdf

PDFZB-128-04 - zalacznik 4.pdf

PDFZB-128-04 - zalacznik 5.pdf

PDFZB-128-04 - zalacznik 6.pdf

PDFZB-128-04 - zalacznik 7.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW - 122-04.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW - 124-04.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW – 125-04.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW- 126-04.pdf

PDFZalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr OW-131-05.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW - 127-04.pdf

PDFZarzadzenie Nr OW - 128-04.pdf

PDFZB-128-04 - zalacznik 1.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_113_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_ OW_ 112_04.pdf

PDFZarzadzenie _Nr_OW_111_04.pdf

PDFZarzadzenie _Nr_OW_110_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_O_109_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_108_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_107_04.pdf

PDFZarzadzenie _Nr_OW_106_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_104_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_103_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_102_04.pdf

PDFZarzadzenie _Nr_OW_101_04.pdf

PDFZarzadzenie _Nr_OW_100_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_99_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_98_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_96_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_97_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_95_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_94_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_93_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_92_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_91_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_90_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_114_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_88_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_87_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_86_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_85_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_84_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_83_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_82_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_81_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_80_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_79_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_77_04.pdf

PDFZarzadzenie_Nr_OW_76_04.pdf

PDFZB_076_04_zalacznik_1.pdf

PDFZB_076_04_zalacznik_2 .pdf

PDFZB_076_04_zalacznik_3 .pdf

PDFZB_076_04_zalacznik_4 .pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_układ_wyk_na_2004.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_1.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_2.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_3.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_4.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_5.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_6.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_7.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_8.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_9.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_10.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_11.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_12.pdf

PDFZarzadz_OW_068_04_20_01_04_zal_13.pdf

PDFZarzadz_OW_070_04_harmonogram_na_2004r.pdf

PDFZarzadz_OW_073_04_02_02_04_wykaz.pdf

PDFZarzadz_OW_071_04_26_01_04_podział_rezerwy_celowe.pdf

PDFZarzadz_OW_072_04_26_01_04_zmiana _ukladu.pdf

PDFZarzadz_OW_66_04_8_01_04_kredyt_obrotowy_w_BS.pdf

PDFZarzadz_OW_69_04_Plan_finansowy_Adm_rzad_2004.pdf

PDFZB_067_04.pdf

PDFZB_074_04.pdf

Wersja XML