Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
63996589670000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1016108244484110705249349082146709639681959238620307054482188
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6619072700714245993574700933017109375321862981041289399485079
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
489673528859734444144195262319543616417653396507525635772205
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430194332430461406324129937434347154073738319484134496156354
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
306412211527574287483153426818315583988942218479733640039771
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209912353218084157111824516298208481838219953228352651127066
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3209118311179119008432244251483418425
 1. BIP Urząd Miejski w Baborowie - Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 219816
 2. Zapytania ofertowe do 30 000 euro
  Wyświetleń: 105149
 3. Dane ogólne
  Wyświetleń: 64056
 4. Konkursy z lat 2010 - 2018
  Wyświetleń: 60416
 5. Nabór ofert
  Wyświetleń: 53453
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 52768
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 40693
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 37746
 9. Rozstrzygnięcia przetargów
  Wyświetleń: 36219
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 32192
 11. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 28174
 12. Ogłoszenia Burmistrza Gminy
  Wyświetleń: 25875
 13. Konkursy
  Wyświetleń: 19402
 14. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 14468
 15. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 12548
 16. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 11838
 17. Azbest
  Wyświetleń: 11749
 18. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014 r.
  Wyświetleń: 11374
 19. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10736
 20. Komisje (stałe) Rady Miejskiej w Baborowie VIII Kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 10484
 21. Elżbieta Kielska
  Wyświetleń: 10277
 22. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie
  Wyświetleń: 10277
 23. Podatki i opłaty lokalne na 2011 rok
  Wyświetleń: 10073
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10052
 25. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9884
 26. Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 9527
 27. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 9309
 28. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 9136
 29. Radni Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 8990
 30. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 8968
 31. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8872
 32. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8828
 33. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 8719
 34. Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika
  Wyświetleń: 8681
 35. Rokowania
  Wyświetleń: 8354
 36. Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej w Baborowie - VII Kadencja (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 8353
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8100
 38. Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok
  Wyświetleń: 8076
 39. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie - VII Kadencja (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 8028
 40. Ocena oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 7984
 41. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 7699
 42. Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami Gminy
  Wyświetleń: 7649
 43. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 7487
 44. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 7287
 45. Kontakt z Urzędem dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7259
 46. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 7109
 47. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 6885
 48. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 6653
 49. Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 6612
 50. Podatki 2017
  Wyświetleń: 6541
 51. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów
  Wyświetleń: 6434
 52. Podatki i opłaty lokalne na 2010 rok
  Wyświetleń: 6364
 53. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6343
 54. WNIOSKI i FORMULARZE DO POBRANIA
  Wyświetleń: 6229
 55. Protokoły z lat 2010 - 2018
  Wyświetleń: 6223
 56. Budżet na 2014 rok
  Wyświetleń: 6191
 57. Petycje
  Wyświetleń: 6168
 58. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 6132
 59. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 6097
 60. Podatki i opłaty lokalne na 2008 rok
  Wyświetleń: 5928
 61. Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
  Wyświetleń: 5822
 62. Organ wykonawczy
  Wyświetleń: 5709
 63. Wybory ławników 2015
  Wyświetleń: 5697
 64. NOWE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów
  Wyświetleń: 5639
 65. Publicznie dostępny wykaz danych
  Wyświetleń: 5485
 66. WZORY FORMULARZY DEKLARACJI PODATKOWYCH
  Wyświetleń: 5479
 67. Budżet na 2017 rok
  Wyświetleń: 5421
 68. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5362
 69. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE OGŁOSZONE NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2012 r.
  Wyświetleń: 5361
 70. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Dnia Strażaka - OSP Babice
  Wyświetleń: 5314
 71. Wyniki wyszukiwania BIP Baborów
  Wyświetleń: 5299
 72. Oświata
  Wyświetleń: 5246
 73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 5238
 74. Budżet 2006
  Wyświetleń: 5168
 75. Decyzja o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 4990
 76. Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego
  Wyświetleń: 4879
 77. Podatki 2013
  Wyświetleń: 4867
 78. Projekty protokołów sesyjnych Rady Miejskiej w Baborowie kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4867
 79. Ogólnokrajowe referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 4808
 80. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 4789
 81. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko- asystent rodziny
  Wyświetleń: 4784
 82. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4738
 83. Budżet 2013
  Wyświetleń: 4713
 84. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4689
 85. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4678
 86. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4651
 87. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 4642
 88. Oferta realizacji zadania publicznego-EkoRajd eko-logika 2018
  Wyświetleń: 4626
 89. Projekt uchwały sieci szkół podstawowych i gimnazjów
  Wyświetleń: 4619
 90. Regulacje prawne
  Wyświetleń: 4571
 91. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 4561
 92. Miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
  Wyświetleń: 4509
 93. Budżet 2009
  Wyświetleń: 4476
 94. Plan zamówień
  Wyświetleń: 4467
 95. Budowa fermy krów w Langowie o łącznej obsadzie powyżej 210 DJP
  Wyświetleń: 4461
 96. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4442
 97. Budżet 2007
  Wyświetleń: 4436
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 4434
 99. Działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 4427
 100. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 4418
 101. Podatki 2018
  Wyświetleń: 4414
 102. Projekty aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4394
 103. Budżet 2005
  Wyświetleń: 4392
 104. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 4376
 105. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
  Wyświetleń: 4361
 106. Budżet 2008
  Wyświetleń: 4352
 107. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 4278
 108. WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R
  Wyświetleń: 4253
 109. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 4248
 110. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 4239
 111. Oferta realizacji zadania publicznego-Mikołajki w Tłustomostach-Integracja dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 4230
 112. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 4168
 113. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 4154
 114. Oferta realizacji zadania publicznego - 25-lecie Remizy Strżackiej w Tłustomostach
  Wyświetleń: 4154
 115. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016
  Wyświetleń: 4146
 116. Pomoc publiczna 2014
  Wyświetleń: 4145
 117. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 4122
 118. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4102
 119. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 4086
 120. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka dla rodzin członków OSP Baborów oraz mieszkańców miasta do Wrocławia "Lato w OSP"
  Wyświetleń: 4075
 121. Podatki 2015
  Wyświetleń: 4072
 122. Oferta realizacja zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 4067
 123. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 4062
 124. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2012 rok
  Wyświetleń: 4060
 125. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie zwołania I Sesji Rady Miejskiej w Baborowie - 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 4049
 126. Budżet na 2015 rok
  Wyświetleń: 4024
 127. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 4006
 128. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4003
 129. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 3972
 130. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE GZG
  Wyświetleń: 3959
 131. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 3949
 132. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3934
 133. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (cz. dz. 817/12, 4101/17)
  Wyświetleń: 3923
 134. Budżet na 2016 rok
  Wyświetleń: 3916
 135. Zamówienia w trybie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3868
 136. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 3853
 137. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II - unieważnienie
  Wyświetleń: 3843
 138. Dług publiczny 2018
  Wyświetleń: 3832
 139. Oferta realizacji zadania publicznego - Historyczne podobieństwa architektury obiektów i zasobów przyrodniczych Mazur i Wileńszczyzny.
  Wyświetleń: 3803
 140. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3781
 141. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3781
 142. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o dodatkowych polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 3775
 143. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 3772
 144. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2009
  Wyświetleń: 3742
 145. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3719
 146. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 3704
 147. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3697
 148. Informacja Przewodniczącego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 3692
 149. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE Z SIEDZIBĄ W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A REFERENT DS. KADR I ORGANIZACJI 3/4 ETATU
  Wyświetleń: 3665
 150. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 3660
 151. BURMISTRZ GMINY BABORÓW INFORMUJE
  Wyświetleń: 3604
 152. Zapytanie ofertowe - „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłustomostach”
  Wyświetleń: 3589
 153. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Baborowie zarządzone na dzień 4 września 2016 r.
  Wyświetleń: 3587
 154. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 3581
 155. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Baborów na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 3564
 156. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 3546
 157. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.380.000,00 zł
  Wyświetleń: 3535
 158. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2011
  Wyświetleń: 3526
 159. DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 3508
 160. Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia o wartości poniżej 14000 euro - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 3504
 161. Ogłoszenie o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 3495
 162. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3493
 163. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2007
  Wyświetleń: 3459
 164. KOMUNIKAT o zmianie nazwy ulicy w mieście Baborów
  Wyświetleń: 3457
 165. PRZETARG NIEOGRANICZONY - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 3452
 166. Informacja dla osób głuchoniemych
  Wyświetleń: 3449
 167. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3417
 168. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3404
 169. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3400
 170. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka mieszkańców sołectwa Boguchwałów do Wrocławia
  Wyświetleń: 3387
 171. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 3381
 172. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3375
 173. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na zarządzaniu składowiskiem odpadów
  Wyświetleń: 3347
 174. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3323
 175. Informacja Przewodniczących Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3309
 176. INFORMACJA O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONE W BABOROWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI NR 51/3, 51/4 i 51/8
  Wyświetleń: 3301
 177. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2008
  Wyświetleń: 3293
 178. Podatki 2016
  Wyświetleń: 3264
 179. Oferta realizacji zadania publicznego- Spotkanie integracyjne Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 3241
 180. Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3235
 181. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 3218
 182. Budżet na 2018
  Wyświetleń: 3214
 183. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3185
 184. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3182
 185. Nabór na wolne stanowisko Referent ds. kadr i zatrudnienia ? umowa na czas zastępstwa
  Wyświetleń: 3181
 186. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 3176
 187. Przetarg nieograniczony - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 3166
 188. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3159
 189. KOMUNIKAT o zmianie nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 3156
 190. OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”- IX nabór- 2018 r.
  Wyświetleń: 3114
 191. Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Baborowie oraz na Burmistrza
  Wyświetleń: 3098
 192. UNI.6730.5.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 3088
 193. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 3058
 194. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów 2018
  Wyświetleń: 3050
 195. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - IX nabór 2018 r.
  Wyświetleń: 3013
 196. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2987
 197. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 2973
 198. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2015
  Wyświetleń: 2971
 199. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2018
  Wyświetleń: 2969
 200. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 2969
 201. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenia miasta Baborów - dz. nr 53/12 ( po ogródkach działkowych)
  Wyświetleń: 2954
 202. Statut Gminy
  Wyświetleń: 2952
 203. Lokale użytkowe: przy ul. Raciborskiej 52 o pow. 27,92 m2 i przy ul. Dąbrowaszaków 35 o pow. 37,95 m2
  Wyświetleń: 2948
 204. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 2938
 205. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2926
 206. Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Dziećmarów
  Wyświetleń: 2911
 207. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2017
  Wyświetleń: 2901
 208. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 2879
 209. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Baborowie VIII Kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 2874
 210. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - Dz. nr 151, 196 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 2861
 211. Informacja o wyniku rokowań - działka nr 826 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2853
 212. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2850
 213. otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2849
 214. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 2843
 215. Wykonanie budżetu 2015
  Wyświetleń: 2843
 216. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 2836
 217. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawyw Baborowie (ul. Stawowa, ul.Powstańców)
  Wyświetleń: 2834
 218. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych
  Wyświetleń: 2801
 219. NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2801
 220. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2800
 221. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne
  Wyświetleń: 2797
 222. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 2796
 223. Obwieszczenie o sesji w dniu 26.03.2018r.
  Wyświetleń: 2773
 224. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2771
 225. Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia w Babicach
  Wyświetleń: 2767
 226. Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2767
 227. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 2763
 228. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 2748
 229. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2728
 230. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2014
  Wyświetleń: 2711
 231. Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 2709
 232. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 2681
 233. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie
  Wyświetleń: 2673
 234. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal użytkowy dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2C w Baborowie
  Wyświetleń: 2659
 235. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II
  Wyświetleń: 2639
 236. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 r.
  Wyświetleń: 2636
 237. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów
  Wyświetleń: 2633
 238. Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
  Wyświetleń: 2632
 239. Informacja Przewodniczacego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 2621
 240. Informacja o składzie i funkcjach w obwodowych komisjach ds. referendum
  Wyświetleń: 2620
 241. Informacja prawna dot. niszczenia i uszkadzania znaków granicznych
  Wyświetleń: 2600
 242. KONKURS NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2597
 243. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO KRAKOWA
  Wyświetleń: 2594
 244. Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej
  Wyświetleń: 2585
 245. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2579
 246. Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000 zł
  Wyświetleń: 2576
 247. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013-2014 rok
  Wyświetleń: 2571
 248. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 2570
 249. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2558
 250. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2548
 251. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Baborów, miejscowość Dziećmarów
  Wyświetleń: 2544
 252. Zapytanie ofertowe-Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 2537
 253. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków
  Wyświetleń: 2532
 254. Informacja o wyniku przetargu- lokal mieszkalny ul. Raciborska 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 2522
 255. Ogłoszenie w sprawie umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2522
 256. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 2509
 257. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor ds.infrastruktury komunalnej.
  Wyświetleń: 2509
 258. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2499
 259. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 2497
 260. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE POWOŁANIA OBODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 2486
 261. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2485
 262. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów?
  Wyświetleń: 2472
 263. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2471
 264. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 2468
 265. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 2462
 266. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2460
 267. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze-PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 2458
 268. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 2457
 269. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 2450
 270. Wniosek do Sądu o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2449
 271. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2433
 272. wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2423
 273. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul. Kolejowej i ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 2412
 274. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 2411
 275. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2012 r.
  Wyświetleń: 2409
 276. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2404
 277. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 2389
 278. Wykonanie budżetu 2016
  Wyświetleń: 2377
 279. Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 2374
 280. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2352
 281. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2346
 282. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI - PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 2345
 283. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE ? DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 2345
 284. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2343
 285. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 2337
 286. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie
  Wyświetleń: 2336
 287. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2336
 288. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy przy ul. Rynek 3/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 2329
 289. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2328
 290. Przetarg nieograniczony - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2321
 291. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2315
 292. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2313
 293. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2312
 294. KADENCJA 2002-2006 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 2306
 295. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2305
 296. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie
  Wyświetleń: 2303
 297. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie (1,0 etat).
  Wyświetleń: 2288
 298. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 2287
 299. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 2285
 300. Ogłoszenie o przyjęciu MPZP dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2276
 301. KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ - Apel do rolników
  Wyświetleń: 2275
 302. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2273
 303. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2261
 304. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 2258
 305. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2256
 306. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
  Wyświetleń: 2255
 307. KONKURS - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 2251
 308. Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie świąteczne dla dzieci i rodziców
  Wyświetleń: 2251
 309. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2249
 310. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2248
 311. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2236
 312. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 2228
 313. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 2227
 314. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2223
 315. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2222
 316. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 2220
 317. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2013
  Wyświetleń: 2217
 318. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2216
 319. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2208
 320. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2010
  Wyświetleń: 2201
 321. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych
  Wyświetleń: 2195
 322. Budowa pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 2194
 323. BUDŻET GMINY BABORÓW NA 2005 ROK.
  Wyświetleń: 2192
 324. Informacje i uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2192
 325. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty
  Wyświetleń: 2189
 326. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2188
 327. Wyniki wyborów w ponownym głosowaniu na Burmistrza
  Wyświetleń: 2183
 328. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 2177
 329. Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2174
 330. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 2171
 331. Oferta realizacji zadania publicznego - Zimowe spotkanie w Stajni na warszawskiej
  Wyświetleń: 2167
 332. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 2161
 333. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2160
 334. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2158
 335. KOMUNIKAT W SPRAWIE SPISÓW WYBORCÓW - UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2157
 336. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2157
 337. Przetarg nieograniczony - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 2154
 338. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2012
  Wyświetleń: 2153
 339. I rokowania na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie( po byłym przedszkolu)
  Wyświetleń: 2152
 340. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2152
 341. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2152
 342. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2018
  Wyświetleń: 2141
 343. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2141
 344. 2011
  Wyświetleń: 2137
 345. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2013 rok
  Wyświetleń: 2132
 346. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2129
 347. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 2124
 348. informacje ogólne
  Wyświetleń: 2122
 349. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów
  Wyświetleń: 2122
 350. Dług publiczny 2015
  Wyświetleń: 2121
 351. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 2121
 352. Budżet na 2019 rok
  Wyświetleń: 2120
 353. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2005
  Wyświetleń: 2120
 354. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 2118
 355. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 2113
 356. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE REFERENT DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  Wyświetleń: 2110
 357. SPRAWOZDANIE Z DOTACJI ZA ii PÓŁROCZE 2012 R.
  Wyświetleń: 2109
 358. ZARZĄDZENIE BURMISTRZ DOTYCZACE ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM URZĘDU
  Wyświetleń: 2108
 359. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2106
 360. Zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2103
 361. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2089
 362. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 2089
 363. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 2084
 364. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Wrocławia
  Wyświetleń: 2083
 365. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2079
 366. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  Wyświetleń: 2078
 367. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2078
 368. 2010
  Wyświetleń: 2073
 369. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ GMINY - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 2073
 370. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:3/4 ETATU
  Wyświetleń: 2072
 371. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2011 rok
  Wyświetleń: 2067
 372. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 2067
 373. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 2064
 374. 2014
  Wyświetleń: 2060
 375. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA II PÓŁROCZE 2011
  Wyświetleń: 2059
 376. Oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja wioski rycerskiej na Dożynkach powiatowo-gminnych w Księżym Polu
  Wyświetleń: 2058
 377. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 2058
 378. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2056
 379. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2056
 380. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2056
 381. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz. nr 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 2054
 382. Osoby upoważnione do wydawania decyzji
  Wyświetleń: 2051
 383. Przetarg nieograniczony - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 2048
 384. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie
  Wyświetleń: 2048
 385. Informacja o składach i funkcjach w obwodowych komisjach wyborczych
  Wyświetleń: 2047
 386. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2038
 387. UCHWAŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2038
 388. I ROKOWANIA USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 2033
 389. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 2028
 390. 2009
  Wyświetleń: 2025
 391. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/5 w Baborowie
  Wyświetleń: 2024
 392. Obwieszczenie OKW we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2020
 393. !!!SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ!!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 2019
 394. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2017
 395. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
  Wyświetleń: 2012
 396. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 2010
 397. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 2009
 398. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 2008
 399. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka krajoznawcza do Złotego Stoku
  Wyświetleń: 2006
 400. NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Wyświetleń: 2005
 401. 2008
  Wyświetleń: 2004
 402. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2014
  Wyświetleń: 1997
 403. 2012
  Wyświetleń: 1990
 404. I przetarg nieograniczony - działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1990
 405. 2007
  Wyświetleń: 1989
 406. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1989
 407. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 roku.
  Wyświetleń: 1989
 408. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 1986
 409. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 1982
 410. ZARZĄDZENIE NR OW-41-11 BURMISTRZA GMINY BABORÓW Z DNIA 05 SIERPNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 1974
 411. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólne działania - sposób na integrację mieszkańców Księżego Pola
  Wyświetleń: 1973
 412. Ogłoszenie o II turze wyborów na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1971
 413. oferta realizacji zadania publicznego - Nasza mała ojczyzna - sposób na promowanie naszej gminy
  Wyświetleń: 1970
 414. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1968
 415. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1966
 416. Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1964
 417. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i zatrudnienia
  Wyświetleń: 1963
 418. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Krynicy Morskiej
  Wyświetleń: 1962
 419. Rozstrzygniecie przetargu na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej nr 390/1 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1960
 420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 8/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1958
 421. POSTANOWIE DOTYCZĄCE POWOŁANIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1956
 422. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1954
 423. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji 0,75 etatu
  Wyświetleń: 1954
 424. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 1950
 425. Oferta realizacji zadania publicznego - Bieszczady miejscem i sposobem na integrację
  Wyświetleń: 1948
 426. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R.
  Wyświetleń: 1946
 427. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 1945
 428. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1944
 429. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków oraz przebudowa przepomopwni ścieków w Langowie
  Wyświetleń: 1933
 430. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1933
 431. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na utrzymaniu czystości dróg, ulic, chodników, placów na terenie Gminy Baborów 2018
  Wyświetleń: 1933
 432. Ogłoszenie o odwołaniu rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1933
 433. Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Baborów
  Wyświetleń: 1933
 434. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1932
 435. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 1931
 436. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1928
 437. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1922
 438. Informacje dla wyborców - druki, wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1920
 439. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 1918
 440. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1917
 441. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 1916
 442. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1914
 443. Oferta realizacji zadania publicznego - Dożynki wiejskie w Sułkowie
  Wyświetleń: 1913
 444. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 roku
  Wyświetleń: 1912
 445. II przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania do remontu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1910
 446. INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW DO OKW NR W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1909
 447. Pomoc publiczna 2013
  Wyświetleń: 1909
 448. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: "Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 1909
 449. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Działka nr 826-1 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1908
 450. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 1906
 451. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1904
 452. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i Gminy Baborów - częśc działki nr 576/16 w Baborowie
  Wyświetleń: 1904
 453. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 1902
 454. DZIAŁKANR 1242/6 O POW. 0,9627HA Z TEGO DO DZIERŻAWY 15,60 M2
  Wyświetleń: 1901
 455. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1899
 456. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1899
 457. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1899
 458. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod garaż na ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1898
 459. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 1894
 460. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1892
 461. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012
  Wyświetleń: 1892
 462. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1892
 463. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 1890
 464. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 1888
 465. ZARZĄDZENIE NR 165-12 WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1885
 466. OGŁOSZENIE O PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - BABORÓW ul KOŚCIUSZKI 3a I 40-LECIA
  Wyświetleń: 1883
 467. ZARZADZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA CELÓW GŁOSOWANIA KORESPONENCYJNEGO
  Wyświetleń: 1881
 468. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 1879
 469. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1877
 470. Zapytanie ofertowe - "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Suchej Psinie"
  Wyświetleń: 1877
 471. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2012
  Wyświetleń: 1874
 472. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 214 POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1872
 473. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rowoju sportu
  Wyświetleń: 1866
 474. Oferta realizacji zadania publicznego - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 1866
 475. INFORMACJA O UKONSTYTUOWANIU SIĘ SKŁADU MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1860
 476. Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
  Wyświetleń: 1860
 477. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1859
 478. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania
  Wyświetleń: 1857
 479. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
  Wyświetleń: 1853
 480. oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 1853
 481. Obwieszczenie w sprawie podziału gminy Baborów na okręgi wyborcze, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 1851
 482. Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zakopanego"
  Wyświetleń: 1851
 483. Wyniki naboru - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, podinspektor ds. funduszy unijnych
  Wyświetleń: 1850
 484. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1848
 485. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1848
 486. ZMIANA DO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 1844
 487. NOWY NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO- UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1843
 488. Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1843
 489. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny mieszkańców Księże Pole, Czerwonków i Sucha Psina do Wisły
  Wyświetleń: 1841
 490. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 2
  Wyświetleń: 1840
 491. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1839
 492. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy - dzialka nr 72/1 w Rakowie zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 1839
 493. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do Kina 3D mieszkańców z Tłustomostów i Langowa
  Wyświetleń: 1837
 494. Obwieszczenie z dnia 23.04.2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1836
 495. OBWIESZCZENIA OKREGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 1833
 496. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1830
 497. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 1827
 498. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1826
 499. KOMUNIKAT w sprawie przyznania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1825
 500. UCHWAŁA NR 5 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE W SPRAWIE POWOŁANIA OKW W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1823
 501. Modernizacja Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1821
 502. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki pod budowę garażu na ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1821
 503. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1819
 504. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1819
 505. oferta realizacji zadania publicznego- wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Ustronia
  Wyświetleń: 1819
 506. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1819
 507. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 1816
 508. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1813
 509. LOKALE MIESZKALNE DLA NAJEMCY UL GŁUBCZYCKA I POWSTAŃCOW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1812
 510. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1811
 511. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1810
 512. Druk oferty i sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1809
 513. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1808
 514. Oferta realizacji zadania publicznego - Integracja mieszkańców Osiedli Północ - Południe pod hasłem: Wszystkie Dzieci nasze są
  Wyświetleń: 1804
 515. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1801
 516. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW OBRONNYCH : 1/4 ETATU.
  Wyświetleń: 1801
 517. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1798
 518. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE W UM BABORÓW - REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1797
 519. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 1796
 520. !!!WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ !!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 1794
 521. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1794
 522. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1793
 523. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZADANIA PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1791
 524. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W TŁUSTOMOSTACH OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 433/1
  Wyświetleń: 1790
 525. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1789
 526. 2016
  Wyświetleń: 1788
 527. DZIAŁKA NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 1782
 528. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 6 grudnia 2018 r. godz 16:00
  Wyświetleń: 1782
 529. 2015
  Wyświetleń: 1780
 530. Oferta realizacji zadania publicznego - IV Turniej piłki nożnej OLDBOY 2014
  Wyświetleń: 1777
 531. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1776
 532. 2006
  Wyświetleń: 1774
 533. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwijania sportu w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1774
 534. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Ołomuńca
  Wyświetleń: 1774
 535. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1772
 536. Wyniki otwartego konkursu - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1772
 537. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 152 O POW. 1,3800 HA
  Wyświetleń: 1771
 538. 2013
  Wyświetleń: 1770
 539. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1770
 540. Przetarg nieograniczony - sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1767
 541. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1765
 542. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 1764
 543. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1764
 544. Wykaz niruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1762
 545. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1760
 546. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów (dz. nr.463/15 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1759
 547. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 137/4 pod garaż w Baborowie)
  Wyświetleń: 1758
 548. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1757
 549. DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1755
 550. I przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1755
 551. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie - ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 1750
 552. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY
  Wyświetleń: 1750
 553. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1750
 554. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 17 czerwca 2019 r .godz. 16:00
  Wyświetleń: 1745
 555. I przetarg ustny ograniczony-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1741
 556. I przetarg nieograniczony - działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1739
 557. I przetarg nieograniczony - działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1739
 558. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej 2017
  Wyświetleń: 1739
 559. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ? DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 1739
 560. Zapytanie ofertowe "Doposażenie placów zabaw"
  Wyświetleń: 1738
 561. Zapytanie ofertowe "Modernizacja placu zabaw"
  Wyświetleń: 1738
 562. Dług publiczny 2016
  Wyświetleń: 1736
 563. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 778,779 POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1736
 564. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1734
 565. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 1734
 566. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 1732
 567. Konkurs na Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1731
 568. I przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1730
 569. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1727
 570. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie OKW dla przeprowadzenia Wyborów Uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1725
 571. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
  Wyświetleń: 1725
 572. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1614/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1724
 573. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1723
 574. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 353/1 O POW 0,1271 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM, LOKALIZACJA DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 1722
 575. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 24 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 1722
 576. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1721
 577. Ogloszenie o sprzedazy lokalu mieszkalnego dla najemcy przy ul. Dabrowszczaków 1 m2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1720
 578. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 1720
 579. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1720
 580. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 1720
 581. O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1719
 582. III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości - DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 1718
 583. Rozstrzygnięcie II przetargu na zbycie lokalu użytkowego na ul. Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1717
 584. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW - 29 SIEPRNIA 2011
  Wyświetleń: 1715
 585. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1713
 586. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1712
 587. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1711
 588. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGU -NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1710
 589. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 2014 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1705
 590. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część działki 817/12 o pow.0,0016ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1705
 591. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 182 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1702
 592. Lokal mieszkalny w Dziećmarowie położony na działce nr 418
  Wyświetleń: 1702
 593. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1700
 594. Informacja o rozstrzygnięciu przetargów
  Wyświetleń: 1699
 595. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenie miasta Baborów- części dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1699
 596. DZIAŁKA NR 353/1 O POWIERZCHNI 0,1271HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1697
 597. DZIAŁKI NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1695
 598. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 1694
 599. ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN. REMONT DROGI W LANGOWIE DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 1694
 600. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW-DZIAŁKA NR 136 w KSIĘŻE POLU
  Wyświetleń: 1692
 601. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka nożna
  Wyświetleń: 1691
 602. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1690
 603. Działka nr 753 położona w Baborowie przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1690
 604. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  Wyświetleń: 1689
 605. WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIJESKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEN 18 LISTOPADA 2012
  Wyświetleń: 1688
 606. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 2 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1687
 607. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dzialka nr 1382/2 w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1685
 608. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów( część działki nr 1743/3 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1684
 609. NIIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 1683
 610. Apel Państwowej Komisji Wyborczej wraz z wnioskiem o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1682
 611. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1682
 612. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy ( dz. nr 443 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1682
 613. I przetarg nieograniczony - działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1681
 614. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1286/1 w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL
  Wyświetleń: 1681
 615. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 1680
 616. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1679
 617. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1678
 618. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1678
 619. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 1678
 620. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 1677
 621. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 308 O POW. 0,0149 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1677
 622. II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 131/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE UL KRAKOWSKA
  Wyświetleń: 1674
 623. NIERUCHOMOŚĆ NR 308 O POW. 0,0149HA, POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1672
 624. oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy z Tłustomost i Langowa aktywnie spędzają czas
  Wyświetleń: 1672
 625. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1672
 626. Zgłaszanie członków do Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1671
 627. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY- WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1670
 628. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 1670
 629. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW DZIAŁKA 576-14 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1669
 630. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców z sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 1668
 631. Uchwała PKW w sprawie listy kandydatów na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1667
 632. Oferta realizacji zadania publicznego - Bawmy sie na wesoło
  Wyświetleń: 1666
 633. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM
  Wyświetleń: 1665
 634. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 193-2 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1663
 635. Zapytanie ofertowe na opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badania wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1663
 636. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1661
 637. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 131/1 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1660
 638. Ogłoszenie -I rokowania nieograniczone działka 872/1 w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 1660
 639. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI 193-3 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYMW SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1659
 640. Oferta realizacji zadania publicznego - Historia naszej wsi
  Wyświetleń: 1658
 641. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
  Wyświetleń: 1657
 642. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1657
 643. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 6
  Wyświetleń: 1655
 644. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 872/2 O POW. 0,0370 HA- SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOSCI 3/6 CZĘŚCI.
  Wyświetleń: 1655
 645. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 1654
 646. OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1652
 647. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 20014 r. - piłka nożna
  Wyświetleń: 1652
 648. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1651
 649. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1651
 650. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERZE I GRANICACH OKRĘGU GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONEJ SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA 18 LISTOPADA 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1649
 651. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 O W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1649
 652. Wykonanie budżetu 2017
  Wyświetleń: 1649
 653. KONKURS NA USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALIZOWANE ŚWIADCZONE PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE WYMAGAJĄCYCH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ I USŁUGI REHABILITACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ FIZYKOTERAPEUT
  Wyświetleń: 1648
 654. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1645
 655. Rozstrzygnięcie przetargów ogłoszonych na dzień 6 czerwca 2011 roku na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 1645
 656. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1644
 657. Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1644
 658. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ulicy Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1643
 659. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2015 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów
  Wyświetleń: 1642
 660. Pomoc publiczna 2016
  Wyświetleń: 1642
 661. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
  Wyświetleń: 1642
 662. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1642
 663. Osoby Zarządzające Spółkami Gminy
  Wyświetleń: 1640
 664. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE - DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 1640
 665. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1640
 666. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-3 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1639
 667. KONSULTACJE W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BABORÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZIAŁAJĄCYM NA JEJ TERENIE NA LATA 2013-2014
  Wyświetleń: 1639
 668. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 338/1 O POWIERZCHNI 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1639
 669. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LOKALE MIESZKALNE BABORÓW UL POWSTAŃCÓW 75 - 7 i 8
  Wyświetleń: 1639
 670. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1638
 671. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE CZERWONKOWA
  Wyświetleń: 1635
 672. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 5
  Wyświetleń: 1633
 673. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych : ? etatu
  Wyświetleń: 1632
 674. Informacja w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1632
 675. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1632
 676. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1632
 677. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 5 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1631
 678. LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. MONIUSZKI 15/3
  Wyświetleń: 1631
 679. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 1631
 680. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1631
 681. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1630
 682. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi jaką jest ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 1630
 683. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1629
 684. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1629
 685. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 1628
 686. Sprawozdanie z rozlicznia dotacji przyznanych w II półroczy 2013 r.
  Wyświetleń: 1628
 687. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 67/1 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1627
 688. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU DZIAŁKA NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1627
 689. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 30.06.2011 r. na najem lokalu użytkowego przy ul. Raciborskiej 52 w Baborowie.
  Wyświetleń: 1627
 690. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie - termomodernizacja ul. Opawska 19a w m. Baborów
  Wyświetleń: 1627
 691. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1625
 692. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1625
 693. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1624
 694. Oferta realizacji zadania publicznego - Zawody sportowo - pożarnicze oraz festyn rodzinny w Rakowie
  Wyświetleń: 1623
 695. Budowa fermy krów w Langowie
  Wyświetleń: 1622
 696. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1622
 697. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 1621
 698. I przetarg nieograniczony - działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1617
 699. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2012
  Wyświetleń: 1617
 700. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2012r
  Wyświetleń: 1615
 701. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1614
 702. LOKAL O INNYM PRZEZNACZENIU, USYTUOWANY W BUDYNKU POŁOŻONYM W DZIECMAROWIE, NR DZIAŁKI 418 O POW. 0,1600 HA
  Wyświetleń: 1613
 703. PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ NR 338/1 POŁOŻONĄ W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1613
 704. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1611
 705. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 20 października 2014, godz. 9:00, dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina
  Wyświetleń: 1611
 706. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1609
 707. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 6 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1608
 708. INFORMACJA O PRZETARGACH OGŁOSZONYCH NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 1608
 709. Obwieszczenie w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1608
 710. Informacja o wyniku II rokowań-Babice działka nr 72
  Wyświetleń: 1607
 711. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ W DZIEĆMAOWIE OZNACZONEJ NR 390/1
  Wyświetleń: 1607
 712. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W DZIEĆMAROWIE NR BUDYNKU 83
  Wyświetleń: 1603
 713. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1602
 714. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW - DZIAŁKA NR 76-2 W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1602
 715. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1602
 716. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 3
  Wyświetleń: 1601
 717. OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 872-2
  Wyświetleń: 1600
 718. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2/B
  Wyświetleń: 1599
 719. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE PRZY UL. 40-LECIA PRL.
  Wyświetleń: 1599
 720. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - loka lmieszkalny dla najemcy przy ul. Wiejskiej 11/2
  Wyświetleń: 1599
 721. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1598
 722. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Raków działka nr 422/6
  Wyświetleń: 1597
 723. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 7 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1596
 724. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 4 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1596
 725. Informacja o wyieszeniu ogloszenia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 262/4 sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 1596
 726. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólny wyjazd do Wisły - sposób na integrację
  Wyświetleń: 1596
 727. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Baborowie ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 1594
 728. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek
  Wyświetleń: 1593
 729. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1592
 730. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1590
 731. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa świetlicy - Dzielów
  Wyświetleń: 1590
 732. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 1589
 733. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 1588
 734. Spotkania dotyczące rewitalizacji miasta Baborów
  Wyświetleń: 1588
 735. Zarządzenie Nr OW-244/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1588
 736. Informacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1586
 737. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1586
 738. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -DZIERŻAWA DZIAŁKI BABORÓW UL.KUROCZKINA
  Wyświetleń: 1586
 739. Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1586
 740. Oferta realizacji zadania publicznego - Cykl wyjazdów rekreacyjno - szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 1585
 741. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1585
 742. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy(Dzielów)
  Wyświetleń: 1585
 743. 22 PAŹDZIERNIKA 2008 - NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWYCH-KASJER W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1584
 744. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i zatrudnienia - stanowisko na zastępstwo
  Wyświetleń: 1584
 745. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór- 2017
  Wyświetleń: 1584
 746. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 1583
 747. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 817/12 o pow.0,0098ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1581
 748. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1579
 749. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1579
 750. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 29 czerwca 2011 r. na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 1578
 751. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP I
  Wyświetleń: 1577
 752. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1576
 753. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP I
  Wyświetleń: 1576
 754. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 3 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1574
 755. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1574
 756. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 1329/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1573
 757. Informacja o pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1572
 758. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1571
 759. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)
  Wyświetleń: 1570
 760. Ogłoszenie ws. sprzedaży płyt chodnikowych
  Wyświetleń: 1569
 761. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 1569
 762. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1568
 763. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 1564
 764. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1563
 765. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów 02.11.2016
  Wyświetleń: 1563
 766. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 14 LIPCA 2011 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI.
  Wyświetleń: 1563
 767. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2012r.
  Wyświetleń: 1562
 768. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki pod zabudowę garażem na ul. Glubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1562
 769. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1562
 770. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1561
 771. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 1561
 772. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 1561
 773. IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALI MIESZKALNYCH NR 7 i NR. 8 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1560
 774. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 769-2 O POW.0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1560
 775. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1560
 776. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 1559
 777. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej
  Wyświetleń: 1558
 778. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 13
  Wyświetleń: 1557
 779. oferta realizacji zadania publicznego-obchody Ochrony Przeciwpożarowej połączone z Dniem Strażaka w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1556
 780. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1554
 781. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa
  Wyświetleń: 1554
 782. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ulicy Dąbrowszczaków 35 i Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1553
 783. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1552
 784. LOKAL MIESZKALNY NR 2 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 1552
 785. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa obiektu świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarno-techniczne- Dzielów
  Wyświetleń: 1552
 786. OGŁOSZENIE - o naborze wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1552
 787. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 1339 w Baborowie przy ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1552
 788. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1552
 789. 2018
  Wyświetleń: 1551
 790. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1550
 791. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 9 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM POŁOŻONYM W BABOROWIE UL. POWSTAŃCÓW NR 73 .
  Wyświetleń: 1549
 792. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE- REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI ? PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 1548
 793. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadani apublicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 1548
 794. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1548
 795. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1548
 796. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU NR 7 i NR. 8NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1547
 797. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1547
 798. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2013
  Wyświetleń: 1547
 799. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 259 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1544
 800. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1544
 801. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 27 SIERPNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1544
 802. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 132/1 O POW. 0,0606 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1543
 803. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 23 listopada 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1542
 804. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1541
 805. Rozstrzygnięcie III przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1541
 806. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 4
  Wyświetleń: 1540
 807. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W BABOROWIE:
  Wyświetleń: 1539
 808. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ NR 433/1 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1538
 809. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1538
 810. DZIAŁKA OZNACZONA NR 29/1 O POW. 0,6288 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1535
 811. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W TŁUSTOMOSTACH NR 34
  Wyświetleń: 1535
 812. Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 1534
 813. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dziarżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1534
 814. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW
  Wyświetleń: 1534
 815. Rozstrzygniecie III przetargu na sprzedaz działki 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1532
 816. Wynik otwartego konkursu Ofert na realizację zadania Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1532
 817. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1531
 818. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW -DZIAŁKA NR 253 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1530
 819. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu pn.:"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne"
  Wyświetleń: 1529
 820. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1527
 821. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1526
 822. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1526
 823. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 1525
 824. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 364/4 , obręb Babice, ogłoszonego na dzień 30 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1524
 825. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1523
 826. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1523
 827. Rozstrzygnięcie naboru - II półrocze 2013 r. - upowszechnianie i rozwój sportu
  Wyświetleń: 1523
 828. I ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35 i ul. Raciborskiej 52
  Wyświetleń: 1522
 829. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAWIADAMIA O WYDANIU DECYZJI NR BDR.6733.2.2012 DOTYCZĄCEJ BUDOWY NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1521
 830. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1521
 831. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 175/5 O POW 0,1230HA POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1521
 832. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i organizacji : ? etatu
  Wyświetleń: 1520
 833. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI NR BDR-6733-3-2012 KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 1520
 834. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2014
  Wyświetleń: 1518
 835. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1518
 836. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania II oraz III piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1517
 837. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW DZIAŁKA Nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1517
 838. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY-DZIAŁKA 357-12 W BABOROWIE PRZY UL. SZKOLNEJ
  Wyświetleń: 1516
 839. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1514
 840. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W II PÓŁROCZU 2012
  Wyświetleń: 1514
 841. Roztrzygnięcie przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1513
 842. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 1513
 843. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów
  Wyświetleń: 1512
 844. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 1511
 845. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BDR.6733.2.3014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1510
 846. ROZSTRZYGNIĘCIE III PRZETARGU Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1510
 847. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚC POŁOŻONĄ W RAKOWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 394/2
  Wyświetleń: 1509
 848. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul.Wiejskiej 4/6
  Wyświetleń: 1508
 849. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 333/2 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1508
 850. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGÓW NA NIERUCHOMOŚCI : DZIAŁKĘ NR 826/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE, DZIAŁKĘ NR 353/1 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE, DZIAŁKĘ NR 214 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1507
 851. Oferta realizacji zadania publicznego - Eko-Logika
  Wyświetleń: 1506
 852. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 3 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1505
 853. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1505
 854. Informacja o wynikach naboru - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1504
 855. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 1401/18 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1503
 856. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki (łąki) w Baborowie
  Wyświetleń: 1503
 857. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokale nr 7 i 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1503
 858. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 1502
 859. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ DZIAŁKI 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1501
 860. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1501
 861. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1501
 862. Zarządzanie wybranymi składnikami majątku jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1501
 863. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1501
 864. DZIAŁKA NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 769/2 O POW. 0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 1500
 865. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 141/79 POŁOŻONA W DZIELOWIE
  Wyświetleń: 1500
 866. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1500
 867. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 1500
 868. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 70 , obręb Sułków, ogłoszonego na dzień 27 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1499
 869. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1499
 870. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1499
 871. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1498
 872. Oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy Sołectwa Tłustomosty w miasteczku Twinpigs rodzinnym parku rozrywki
  Wyświetleń: 1497
 873. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO BRZEGU
  Wyświetleń: 1497
 874. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1497
 875. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 249 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1496
 876. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1496
 877. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1496
 878. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, LOKALIZACJA: W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 1496
 879. Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury
  Wyświetleń: 1496
 880. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1496
 881. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1495
 882. Drugie obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 1495
 883. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 04 marca 2014 roku na zbycie nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1493
 884. I ustny przetarg nieograniczonym na sprzedaż działki nr 406/1 - sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 1492
 885. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1492
 886. NABÓR OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2013 R.
  Wyświetleń: 1492
 887. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35.
  Wyświetleń: 1491
 888. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 632/19 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1491
 889. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1490
 890. Rozstrzygnięcie II przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1489
 891. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1487
 892. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - BDR.6733.1.2014
  Wyświetleń: 1487
 893. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.1.2015
  Wyświetleń: 1486
 894. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
  Wyświetleń: 1486
 895. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONEJ NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 1485
 896. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1485
 897. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 1484
 898. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1484
 899. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1483
 900. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ GARAZEM POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1483
 901. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1483
 902. Budżet 2016
  Wyświetleń: 1482
 903. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONE NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 1482
 904. NIERUCHOMOŚĆ ZAGRODOWA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM OZNACZONA NR 353/1 O POW. 0,1271 HA, POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1482
 905. Wykonanie budżetu 2018
  Wyświetleń: 1482
 906. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 4 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1481
 907. LOKAL MIESZKALNY NR 3 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 1481
 908. I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DZIAŁKA NR 132-1 PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1480
 909. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)2016
  Wyświetleń: 1480
 910. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE - REFERENT DS. KADR I ZATRUDNIENIA
  Wyświetleń: 1480
 911. Imformacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie oraz o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1479
 912. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 HA POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1479
 913. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 1479
 914. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY -LOKAL UŻYTKOWY W BABOROWIE ul. KOŚCIUSZKI 3a Z DZIAŁKĄ
  Wyświetleń: 1479
 915. Informacja o wyniku II rokowań - Babice działka nr 71
  Wyświetleń: 1477
 916. PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP II
  Wyświetleń: 1477
 917. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 1475
 918. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 1472
 919. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOZONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1471
 920. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY -06-11-2012 ROK
  Wyświetleń: 1471
 921. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1470
 922. NIERUCOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW.0,0670 HA
  Wyświetleń: 1469
 923. Wykaz nieruchomości działiki nr 390-1 i 270 położone w Dziećmarowie oraz diałka 81-3 w Sułkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1469
 924. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1468
 925. Rozstrzygnięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działaki zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1466
 926. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1465
 927. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1465
 928. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 1465
 929. Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego na ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1465
 930. Pomoc publiczna 2015
  Wyświetleń: 1464
 931. IV USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIAŁKĘ NR 182 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1463
 932. Informacja Przewodniczącgo Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1462
 933. LOKAL MIESZKALNY NR 6 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1462
 934. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1462
 935. Ogłoszenie o III przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie
  Wyświetleń: 1462
 936. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 1461
 937. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1461
 938. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1461
 939. Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1460
 940. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki na ul. Stawowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1458
 941. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego nr UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 1456
 942. Rozstrzygnięcie V przetargu na sprzedaz mieszkania Nr 7 do remontu przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 1454
 943. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 5 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1452
 944. Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie integracyjne mieszkańców w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 1452
 945. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1452
 946. Przetarg nieograniczony - Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1452
 947. Wyjasnienia do treści SIWZ - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 1452
 948. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1452
 949. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1451
 950. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1451
 951. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1451
 952. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA
  Wyświetleń: 1450
 953. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1450
 954. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TRESCIĄ
  Wyświetleń: 1450
 955. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1449
 956. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVIII Sesja -25.10.2016r.
  Wyświetleń: 1448
 957. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Rakowa - działka nr 394/6
  Wyświetleń: 1447
 958. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 1446
 959. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 1446
 960. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP II
  Wyświetleń: 1446
 961. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków a 1
  Wyświetleń: 1445
 962. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1445
 963. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1444
 964. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I ustny przetrag nieograniczony na działkę 375/1 Czerwonków
  Wyświetleń: 1443
 965. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ
  Wyświetleń: 1443
 966. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 6 grudnia 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1443
 967. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SUŁKOWIE I DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1442
 968. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1441
 969. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 422/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 1441
 970. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach
  Wyświetleń: 1441
 971. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11
  Wyświetleń: 1439
 972. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego w Suchej Psinie o pow. 1,4101 ha
  Wyświetleń: 1437
 973. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w okresie od września do listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1437
 974. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu na ul.Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 1436
 975. NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA OZNACZONA NR 245/2 O POW. 0,2233 HA
  Wyświetleń: 1433
 976. Ogłoszenie o I rokowaniach - dz.nr 72/1 zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1433
 977. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 1433
 978. Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O Czerwonków-Kietrz
  Wyświetleń: 1432
 979. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniosionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1431
 980. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1431
 981. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1430
 982. INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2013 ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1429
 983. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1429
 984. Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1428
 985. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 1427
 986. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE- REFERENT DS UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE
  Wyświetleń: 1426
 987. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1425
 988. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1425
 989. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1425
 990. SPRZEDAŻ UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 473/7 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1425
 991. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 1425
 992. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1425
 993. Oferta realizacji zadania publicznego- Uroczystość św. Floriana związana z przekazaniem pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1424
 994. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 1422
 995. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1422
 996. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 1421
 997. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej”
  Wyświetleń: 1421
 998. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1420
 999. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w baborowie na ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 1420
 1000. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1420
 1001. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 1420
 1002. Ogloszenie II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul.Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1419
 1003. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1309/37 w Baborowie
  Wyświetleń: 1419
 1004. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 304 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1418
 1005. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej
  Wyświetleń: 1418
 1006. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego w baborowie, przy ul.Dabrowszczaków 1 a
  Wyświetleń: 1417
 1007. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -- Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1417
 1008. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 1417
 1009. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKA NR 872-2 ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM- 12-09-2011
  Wyświetleń: 1416
 1010. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1415
 1011. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny na ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 1415
 1012. Wyniki otwartego konkursu - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 1415
 1013. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg.
  Wyświetleń: 1414
 1014. nformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie
  Wyświetleń: 1414
 1015. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1414
 1016. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 54A
  Wyświetleń: 1414
 1017. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1413
 1018. Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury.
  Wyświetleń: 1413
 1019. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1413
 1020. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY -LOKAL PRZY UL KOŚCIUSZKI 3 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1412
 1021. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1411
 1022. Rozstrzygnię cie przetargu z dnia 10 maja 2013r. na zbycie nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 1411
 1023. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1410
 1024. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 386/2
  Wyświetleń: 1409
 1025. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 1408
 1026. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1407
 1027. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 245/2 O POW. 0,2233 HA POŁOŻONA W CZERWONKOWIE ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
  Wyświetleń: 1407
 1028. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1406
 1029. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych-lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1A w Baborowie
  Wyświetleń: 1406
 1030. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1405
 1031. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY.
  Wyświetleń: 1404
 1032. Oferta organizacji pozarządowej - LZS PIAST Raków
  Wyświetleń: 1403
 1033. Dług publiczny 2017
  Wyświetleń: 1402
 1034. obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 1402
 1035. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem w Rakowie.
  Wyświetleń: 1402
 1036. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 8 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1401
 1037. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1401
 1038. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1399
 1039. Rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż działki nr 364/5 w Babicach i 1401/9 w Baborowie na ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1399
 1040. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 1397
 1041. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstaja odpady komunalne, znajdujacych się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1397
 1042. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000,00 zł
  Wyświetleń: 1397
 1043. DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1396
 1044. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1395
 1045. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1394
 1046. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - BABORÓW UL.POWSTAŃCÓW DZIAŁKA NR 463-15
  Wyświetleń: 1394
 1047. !!!OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1393
 1048. 2017
  Wyświetleń: 1393
 1049. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1392
 1050. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 1392
 1051. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1391
 1052. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2017
  Wyświetleń: 1391
 1053. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1390
 1054. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1389
 1055. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1389
 1056. LOKAL MIESZKALNY NR 3 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTANCÓW 75
  Wyświetleń: 1387
 1057. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W BABICACH
  Wyświetleń: 1387
 1058. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1385
 1059. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów- część działki nr 817/42 o pow. 0,0015 ha.
  Wyświetleń: 1385
 1060. Informacja o zakwalifikowanych osobach do I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1382
 1061. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 1380
 1062. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE, PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ
  Wyświetleń: 1380
 1063. Informacja o wyniku I rokowań- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 1379
 1064. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1379
 1065. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część dz. nr 1242/6 o pow.0,0242 ha w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1377
 1066. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 27/4 , obręb Księże-Pole, ogłoszonego na dzień 29 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1376
 1067. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 394/6, obręb Raków, ogłoszonego na dzień 23 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1376
 1068. Negocjacje stawki czynszowej za 1 m2 na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1376
 1069. Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 1376
 1070. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1375
 1071. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej przeznaczonej pod budowę garażu w Baborowie przy ul. Kolejowej
  Wyświetleń: 1375
 1072. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1375
 1073. Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1374
 1074. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1374
 1075. Informacja na temat wyników przetargów na najem lokali użytkowych przy ulicy Raciborskiej nr 52 i ulicy Raciborskiej 54 w Baborowie
  Wyświetleń: 1373
 1076. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym - lokal uzytkowy przy ul. Dabrowszczaków 1a w Baborowie
  Wyświetleń: 1372
 1077. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1370
 1078. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE OZNACZONE NR 51/3, 51/4, 51/8 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,7140 HA POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1369
 1079. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 1369
 1080. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW DOTYCZY: DZIAŁKI NR 394/1 POŁOŻONEJ W RAKOWIE, DZIAŁKI NR 98 POŁOŻONEJ W CZERWONKOWIE, DZIAŁKI NR 249 POŁOŻONEJ W TŁUSTOMOSTACH, DZIAŁKI NR 131/1 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1368
 1081. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUN. I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZE. GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 1367
 1082. Informacja o wynikach konkursu nt: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 1367
 1083. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu na ul. Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 1366
 1084. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1365
 1085. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki zabudowanej garazem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1363
 1086. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1362
 1087. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1361
 1088. OBWIESZCZENIA Burmistrza dotyczące planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1360
 1089. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYW. NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 1360
 1090. Podatki 2019
  Wyświetleń: 1360
 1091. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1360
 1092. Rozstrzygniecie przetargu na działke nr 51/7 w Baborowie i działke 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1359
 1093. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 249 WTŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1359
 1094. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 6 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1357
 1095. Komunikat ARR dot. składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego
  Wyświetleń: 1357
 1096. Oferta realizacji zadania publicznego - Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Klubu Cukrownik
  Wyświetleń: 1357
 1097. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMIN. GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 1355
 1098. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 1354
 1099. Oferta Realizacji Zadania Publicznego Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  Wyświetleń: 1353
 1100. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Baborowie przy ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 1353
 1101. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1352
 1102. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 1351
 1103. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Dziećmarowie 92 i w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1350
 1104. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1350
 1105. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1349
 1106. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1345
 1107. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1344
 1108. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1343
 1109. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1342
 1110. Informacja Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1341
 1111. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1341
 1112. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część dz. 1566/1 i 1567 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1341
 1113. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 12-09-2011
  Wyświetleń: 1341
 1114. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1340
 1115. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzialka zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1339
 1116. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1335
 1117. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 1334
 1118. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1330
 1119. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 1328
 1120. Informacja Przewodniczacego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1327
 1121. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 1327
 1122. Oferta organizacji pozarządowej - MUKS Jedynka Baborów
  Wyświetleń: 1327
 1123. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 1327
 1124. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1326
 1125. OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1325
 1126. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadr i zatrudnienia - na zastępstwo
  Wyświetleń: 1324
 1127. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1324
 1128. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1324
 1129. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.:ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1324
 1130. Informacja o rozstrzygnięciu I przetargu ograniczonego na zakup działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1322
 1131. Informacji o wyniku postępowania konkursowego
  Wyświetleń: 1322
 1132. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 1322
 1133. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa dz.nr 632/19 w Baborowie przy ul. Kuroczkina
  Wyświetleń: 1319
 1134. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargu pn: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1318
 1135. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 1317
 1136. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul.Opawskiej 4/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1316
 1137. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1313
 1138. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - II Sesja RM - 7 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1313
 1139. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1313
 1140. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - FIGLORAJ SALA ZABAW DLA DZIECI Z SOŁECTWA TŁUSTOMOSTY
  Wyświetleń: 1312
 1141. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
  Wyświetleń: 1310
 1142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części działki 1242 w Baborowie
  Wyświetleń: 1310
 1143. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza w Beskid Żywiecki
  Wyświetleń: 1309
 1144. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1308
 1145. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł."
  Wyświetleń: 1307
 1146. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - częsci z działki nr 1382/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1303
 1147. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1302
 1148. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki niezabudowanej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1302
 1149. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 R. NA ZBYCIE LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1301
 1150. Wykaz nieruchomosci do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 34
  Wyświetleń: 1301
 1151. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1300
 1152. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1300
 1153. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1298
 1154. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1295
 1155. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem garażowym w Sułkowie
  Wyświetleń: 1295
 1156. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1292
 1157. Ogłoszenie o II przetargu - lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1292
 1158. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Księże Pole
  Wyświetleń: 1291
 1159. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1290
 1160. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1290
 1161. Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnego Żłobka w Baborowie
  Wyświetleń: 1289
 1162. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1289
 1163. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1288
 1164. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 1287
 1165. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1287
 1166. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1286
 1167. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1286
 1168. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1286
 1169. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 1285
 1170. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1285
 1171. Rozstrzygnięcie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Dabrowszczaków 1 a w Baborowie
  Wyświetleń: 1284
 1172. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1282
 1173. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1282
 1174. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenie Gminy Baborów- dz.nr 176 w Babicach
  Wyświetleń: 1282
 1175. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1280
 1176. Informacja o wyniku przetargu-dzierżawa działki nr 53/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1280
 1177. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROWADZENIE SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ
  Wyświetleń: 1280
 1178. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1280
 1179. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1279
 1180. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - dzialka nr 72/1 w Rakowie 11 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 1279
 1181. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1277
 1182. OGŁOSZENIE z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie unieważnienia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1277
 1183. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1276
 1184. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1275
 1185. Oferta realizacji zadania publicznego- Aktywnie spędzany czas w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 1274
 1186. Informacja o wyniku III przetargu - lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1272
 1187. Rozstrzygnięcie I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 375/1, obręb Czerwonków, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014 godz. 9:00
  Wyświetleń: 1272
 1188. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - REMONT DRÓG GMINNYCH W BABOROWIE (UL. SZKOLNA, STAWOWA, RÓŻY WIATRÓW, KWIATOWA) - ETAP II
  Wyświetleń: 1271
 1189. Oferta organizacji pozarzadowej - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 1269
 1190. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1269
 1191. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dziarżawy- część dz. 1242/6, 485/5 w Baborowie
  Wyświetleń: 1268
 1192. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1266
 1193. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ 1/8 MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ KADETÓW
  Wyświetleń: 1264
 1194. Oferta realizacji zadania publicznego - Festyn rodzinny "Już mamy wakacje"
  Wyświetleń: 1262
 1195. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1259
 1196. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1257
 1197. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
  Wyświetleń: 1257
 1198. Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1255
 1199. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA MOSZNA BIERKOWICE ŁOSIÓW
  Wyświetleń: 1255
 1200. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- częsci dz. na ul. Raciborskiej i Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1255
 1201. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 1254
 1202. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1254
 1203. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1251
 1204. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MUKS JEDYNKA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1250
 1205. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 632/19 przy ul. Kuroczkina w Baborowie -
  Wyświetleń: 1249
 1206. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1249
 1207. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomosc zabudowaną przy ul. Powsatńców 73 w Baborowie
  Wyświetleń: 1247
 1208. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 1247
 1209. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1746 w Baborowie
  Wyświetleń: 1246
 1210. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1243
 1211. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1242
 1212. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 1241
 1213. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych
  Wyświetleń: 1239
 1214. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1238
 1215. Oferta organizacji pozarządowej - Mostowiacy
  Wyświetleń: 1237
 1216. Rozstrzygniecie V przetargu na sprzedaż lokalu mieszkaniowego nr 8 przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 1237
 1217. Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1236
 1218. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW - dz nr 137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 1236
 1219. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt kultury
  Wyświetleń: 1231
 1220. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO CHORZOWA
  Wyświetleń: 1229
 1221. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 1228
 1222. Informacja o wyniku przetargu na część działki nr 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1225
 1223. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina, ogłoszonego na dzień 18 września 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1224
 1224. Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1339 o pow.0,1022 w Baborowie
  Wyświetleń: 1223
 1225. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części dz. nr 19/7 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1221
 1226. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 1219
 1227. Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1219
 1228. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul.Raciborskiej
  Wyświetleń: 1219
 1229. Klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 1218
 1230. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część z działki nr 485/11 przy ul. Rynek 2a
  Wyświetleń: 1218
 1231. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO KRASIEJOWA -JURAPARK
  Wyświetleń: 1216
 1232. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1216
 1233. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Świerczewskiego 1B/5
  Wyświetleń: 1216
 1234. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze--Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1215
 1235. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci nr 72/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 1215
 1236. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki Nr 134/3, 134/4 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1215
 1237. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1215
 1238. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 4 LUTEGO 2013 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1214
 1239. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1213
 1240. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1213
 1241. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1211
 1242. OFERTA WYCOFANA- RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1210
 1243. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -OSP KSIĘZE POLE
  Wyświetleń: 1209
 1244. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz.dz. nr 1242/ o pow.0,0055 ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1209
 1245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- części dz.nr.137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 1209
 1246. Oferta realizacji zadania publicznego-Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kotliny Kłodzkiej
  Wyświetleń: 1208
 1247. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1205
 1248. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1205
 1249. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 1203
 1250. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- częśc dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1202
 1251. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 1201
 1252. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1200
 1253. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1199
 1254. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 1198
 1255. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz.dz. nr 1743/3 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1197
 1256. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta Baborów-ul. Głubczycka, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 1196
 1257. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część dz. nr 1309/37 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1196
 1258. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Krakowskiej 5/8
  Wyświetleń: 1196
 1259. Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 1195
 1260. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1194
 1261. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1192
 1262. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1191
 1263. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 428 położonej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1188
 1264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1188
 1265. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1187
 1266. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 1186
 1267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1185
 1268. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1184
 1269. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 374 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1183
 1270. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej w Rakowie
  Wyświetleń: 1183
 1271. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1181
 1272. Ogłoszenie o przetargu pn: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł"
  Wyświetleń: 1181
 1273. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Jubileuszu 70-lecia MGKS "Cukrownik"
  Wyświetleń: 1180
 1274. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (części dz. 1242/5 i 463/15 w Baborowie
  Wyświetleń: 1179
 1275. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  Wyświetleń: 1179
 1276. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 8/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1178
 1277. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostały zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1177
 1278. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1177
 1279. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1176
 1280. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1174
 1281. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1174
 1282. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1174
 1283. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1174
 1284. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2016
  Wyświetleń: 1172
 1285. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCEICZKA DO OPOLA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 1172
 1286. Planowanie przestrzenne - druki do pobrania
  Wyświetleń: 1172
 1287. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Moniuszki 15/4
  Wyświetleń: 1171
 1288. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO-PROFILAKTYKA NA SPORTOWO -09-01-2012
  Wyświetleń: 1170
 1289. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1170
 1290. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 1168
 1291. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1167
 1292. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1166
 1293. nowaROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 4 MARCA 2013r. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM DO REMONTU POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1166
 1294. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1166
 1295. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. o pow. 0,1628 ha z dz. nr 865/12
  Wyświetleń: 1166
 1296. I przetarg ustny nieograniczony - dz. nr 53/12 w Baborowie (po ogródkach działkowych)
  Wyświetleń: 1164
 1297. Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1162
 1298. Zarządzenie Nr OW-293/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1159
 1299. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1158
 1300. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 1154
 1301. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baborów- część z dz. 1242/6 w Baborowie, dz. nr 253 w Boguchwałowie, dz. nr 200/5 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1154
 1302. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - REALIZACJA ZADANIA STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1153
 1303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 1152
 1304. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1149
 1305. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1148
 1306. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 1D m.1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1148
 1307. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 1147
 1308. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1145
 1309. Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1143
 1310. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1142
 1311. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW – część działki nr 576/16, 632/28
  Wyświetleń: 1139
 1312. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1138
 1313. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1138
 1314. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1135
 1315. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1133
 1316. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny do Wrocławia - OSP Dziećmarów
  Wyświetleń: 1133
 1317. Ogloszenie o III przetargu- lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 1133
 1318. Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1132
 1319. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  Wyświetleń: 1132
 1320. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 1132
 1321. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz.1242/6 przy ul. Raciborskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1132
 1322. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 19 grudnia 2018 r godz 15:00
  Wyświetleń: 1131
 1323. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu- nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1126
 1324. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1125
 1325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokale mieszkalne dla najemców przy ul. Rynek 2a/3 i Rynek 2/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1125
 1326. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - części z dz. nr 485/11
  Wyświetleń: 1124
 1327. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2016
  Wyświetleń: 1120
 1328. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baboróww
  Wyświetleń: 1119
 1329. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1118
 1330. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1117
 1331. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1117
 1332. Oferta realizacji zadania publicznego - Zakopane integracja różnych pokoleń OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1117
 1333. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.podatków i opłat.
  Wyświetleń: 1117
 1334. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WYJAZD EDUKACYJNY DO WROCŁAWIA
  Wyświetleń: 1116
 1335. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1113
 1336. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1112
 1337. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 1112
 1338. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę działek(łąki) w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1112
 1339. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1112
 1340. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1111
 1341. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1110
 1342. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 1110
 1343. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1108
 1344. Dług publiczny 2019
  Wyświetleń: 1105
 1345. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1104
 1346. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1745 w Baborowie
  Wyświetleń: 1103
 1347. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1101
 1348. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2017
  Wyświetleń: 1099
 1349. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 1410 w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 1099
 1350. Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1098
 1351. Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 1098
 1352. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1098
 1353. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1097
 1354. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- działka zabudowana budynkiem do rozbiórki w Baborowie
  Wyświetleń: 1097
 1355. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1097
 1356. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  Wyświetleń: 1096
 1357. INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWAŃ – BABORÓW, DZIAŁKA NR 872/1 ZABUDOWANA BUDYNKIEM
  Wyświetleń: 1094
 1358. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WARSZATY ARCHEOLOGICZNE RYCZYN DLA MŁODZIEZY Z TŁUSTOMOSTOMOSTÓW I LANGOWA
  Wyświetleń: 1094
 1359. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY -16-01-2012
  Wyświetleń: 1094
 1360. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1092
 1361. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody jubileuszu 70-lecia LZS SOKÓŁ BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1091
 1362. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1090
 1363. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WSPÓŁNY WYJZAD DO WISŁY SPOSÓB NA INTEGRACJE I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 1089
 1364. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1747 w Baborowie
  Wyświetleń: 1086
 1365. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1085
 1366. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Sulków 86 B
  Wyświetleń: 1085
 1367. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WUJAZD EDUKACYJNY DO MYSŁOWIC i RUD WIELKICH
  Wyświetleń: 1084
 1368. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1084
 1369. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"- 2 przetarg
  Wyświetleń: 1083
 1370. Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1083
 1371. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1083
 1372. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1083
 1373. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1082
 1374. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1081
 1375. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WE LWOWIE
  Wyświetleń: 1080
 1376. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- dz. nr 1747, 1746, 1338/7; część z dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1079
 1377. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla nejemcy w Baborowie przy ul. Głubczyckiej 34/5
  Wyświetleń: 1079
 1378. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 1079
 1379. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVII Sesja -22.09.2016r.
  Wyświetleń: 1076
 1380. Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci stanowiacych działki nr 1192,1194,1195,1196,1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 1076
 1381. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 86/1
  Wyświetleń: 1075
 1382. Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka do Wisły MGKS Cukrownik
  Wyświetleń: 1074
 1383. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1074
 1384. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1252/1 położona w Baborowie
  Wyświetleń: 1073
 1385. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do kina - integracja dzeci i młodzieży z Tłustomost i Langowa
  Wyświetleń: 1072
 1386. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1070
 1387. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1064
 1388. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1064
 1389. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 463/15 przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1063
 1390. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 1062
 1391. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1062
 1392. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1061
 1393. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 1060
 1394. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1059
 1395. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 1058
 1396. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1058
 1397. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 1055
 1398. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Powstańców, ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1055
 1399. I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej pod budowę garażu na ul. Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1054
 1400. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny przy ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1053
 1401. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1052
 1402. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1052
 1403. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UNI.6733.6.2015 kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1052
 1404. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2016
  Wyświetleń: 1051
 1405. Oferta realizacji zadanai publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1047
 1406. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu-lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1046
 1407. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.6.2016
  Wyświetleń: 1046
 1408. Informacja o wyniku III przetargu - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1045
 1409. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1043
 1410. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - OSP SUCHA PSINA ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 1040
 1411. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 1035
 1412. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny do ZOO i DinoParku w Ostrawie
  Wyświetleń: 1035
 1413. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ŚLADAMI JANA PAWŁA II WYJAZD EDUKACYJNO - REKREACYJNY WADOWICE - KRAKÓW
  Wyświetleń: 1034
 1414. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1030
 1415. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1030
 1416. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1192 w Baborowie
  Wyświetleń: 1029
 1417. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 1028
 1418. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1028
 1419. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1227/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1027
 1420. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1025
 1421. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- asystent rodziny
  Wyświetleń: 1025
 1422. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu- lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1023
 1423. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1022
 1424. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP nie tylko do pożaru
  Wyświetleń: 1022
 1425. Oferta realizacji zadania publicznego - Spotkanie jasełkowe dla mieszkańców sołectwa Dziećmarów
  Wyświetleń: 1022
 1426. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1022
 1427. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.1.2016
  Wyświetleń: 1021
 1428. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 1020
 1429. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1016
 1430. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1015
 1431. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem do rozbiórki przy ul. Raciborskiej 85 w Baborowie
  Wyświetleń: 1013
 1432. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1012
 1433. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1012
 1434. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1006
 1435. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 1242/6 przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1006
 1436. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2018
  Wyświetleń: 1005
 1437. Informacja o wyniku IV przetargu - nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1004
 1438. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1001
 1439. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 1001
 1440. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1000
 1441. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1000
 1442. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - III Sesja RM - 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 997
 1443. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 995
 1444. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonaie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 995
 1445. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 995
 1446. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na dzierżawę części działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 993
 1447. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 992
 1448. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka zabudowana budynkiem przy ul. Raciborskiej 85
  Wyświetleń: 992
 1449. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 991
 1450. Wykaz nieruchomości do sprzedaży- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 991
 1451. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 987
 1452. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 986
 1453. Wyjaśnienia do treści SWIZ - "Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo."
  Wyświetleń: 985
 1454. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2016
  Wyświetleń: 983
 1455. Radni Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 979
 1456. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 978
 1457. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 978
 1458. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 977
 1459. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 975
 1460. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TRZYDNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO -TURYSTYCZNY OSP KSIĘŻE -POLE
  Wyświetleń: 972
 1461. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 971
 1462. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 971
 1463. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 970
 1464. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1 a w Baborowie ( po policji)
  Wyświetleń: 969
 1465. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 969
 1466. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 968
 1467. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 967
 1468. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1406/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 967
 1469. Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  Wyświetleń: 966
 1470. Oferta realizacji zadania publicznego - Kazimierz, Sandomierz - Królewskim szlakiem
  Wyświetleń: 963
 1471. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2016
  Wyświetleń: 959
 1472. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie Podinspektor ds.inwestycji liniowych (1,0 etat).
  Wyświetleń: 958
 1473. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 953
 1474. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Baborowie
  Wyświetleń: 947
 1475. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów - część dz. nr 1383/5 przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 946
 1476. Protokoły z lat 2018 - 2023
  Wyświetleń: 944
 1477. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 942
 1478. Oferta realizacji zadania publicznego- Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością poświęcenia pojazdu OSP w Księżym Polu
  Wyświetleń: 942
 1479. Informacja o wyniku I rokowań- Raków, działka nr 72/1 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 938
 1480. Informacja o wyniku III przetargu ( nieruchomość zabudowana budynkeim w Rakowie)
  Wyświetleń: 933
 1481. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/4 w Rakowie
  Wyświetleń: 933
 1482. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 930
 1483. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 929
 1484. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/8 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 928
 1485. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 926
 1486. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 926
 1487. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 925
 1488. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baborów w 2017 r.
  Wyświetleń: 925
 1489. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2016
  Wyświetleń: 923
 1490. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 921
 1491. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do Energylandii
  Wyświetleń: 920
 1492. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 917
 1493. Obiwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 917
 1494. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2018.
  Wyświetleń: 917
 1495. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 914
 1496. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 913
 1497. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 912
 1498. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 902
 1499. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 901
 1500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/3 w Rakowie
  Wyświetleń: 899
 1501. Oferta realizacja zadania publicznego - Organizacja Halloween w Księżym Polu
  Wyświetleń: 897
 1502. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 877
 1503. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 876
 1504. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 876
 1505. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 870
 1506. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 865
 1507. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - V Sesja RM - 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 860
 1508. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 856
 1509. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 850
 1510. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  Wyświetleń: 849
 1511. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 845
 1512. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 844
 1513. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018
  Wyświetleń: 837
 1514. Oferta realizacji zadania publicznego - Rola aktywnego trybu życia w profilaktyce uzależnień - cykl wyjazdów rekreacyjno-szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 837
 1515. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 835
 1516. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 834
 1517. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/9 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 832
 1518. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 831
 1519. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW
  Wyświetleń: 831
 1520. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 824
 1521. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 821
 1522. Informacja o wyniku II przetargu - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 818
 1523. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
  Wyświetleń: 817
 1524. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na utrzymaniu czystości dróg, ulic, chodników, placów, parkingów stanowiących własność Gminy Baborów na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 817
 1525. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.inwestycji liniowych(1 etat).
  Wyświetleń: 816
 1526. II NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  Wyświetleń: 810
 1527. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. podatków i opłat.
  Wyświetleń: 808
 1528. Obwieszczenie Burmistrza o terminach i miejscach polowania zbiorowego
  Wyświetleń: 808
 1529. O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 803
 1530. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Baborowie
  Wyświetleń: 802
 1531. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 798
 1532. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - IV Sesja RM - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 797
 1533. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o terminach i miejscach polowania zbiorowego na sezon 2018/2019-zmiana planu
  Wyświetleń: 796
 1534. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- w Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarowie i Baborowie
  Wyświetleń: 794
 1535. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 790
 1536. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 787
 1537. Oferta realizacji zadania publicznego-Festyn rodzinny dla mieszkańców Dziećmarowa
  Wyświetleń: 787
 1538. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 787
 1539. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku usług opiekuńczych specjalizowanych przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Baborowie
  Wyświetleń: 779
 1540. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 777
 1541. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 777
 1542. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 771
 1543. Informacja o wyniku przetargu-Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 768
 1544. oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 746
 1545. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Kościuszki 4/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 725
 1546. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 721
 1547. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 75/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 721
 1548. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 716
 1549. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UNI.6730.5.6.2018
  Wyświetleń: 716
 1550. oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka nad morze Trójmiasto
  Wyświetleń: 715
 1551. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 711
 1552. Programy, Strategie rozwoju, Raporty
  Wyświetleń: 708
 1553. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 705
 1554. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Babicach
  Wyświetleń: 704
 1555. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 698
 1556. Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów na 2019 roku
  Wyświetleń: 697
 1557. Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 695
 1558. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 693
 1559. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 693
 1560. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS.INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  Wyświetleń: 691
 1561. Wybory ławników 2019
  Wyświetleń: 690
 1562. Raport o stanie Gminy Baborów za 2018 rok
  Wyświetleń: 687
 1563. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 681
 1564. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Tłustomostach
  Wyświetleń: 677
 1565. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Baborów 2
  Wyświetleń: 677
 1566. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 676
 1567. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 675
 1568. Zarządzenie Nr OW-38718 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 672
 1569. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 669
 1570. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 663
 1571. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku usług opiekuńczych specjalizowanych przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Baborowie
  Wyświetleń: 653
 1572. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 651
 1573. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 650
 1574. Budżet 2019
  Wyświetleń: 646
 1575. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 641
 1576. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 638
 1577. Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 631
 1578. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2019 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 629
 1579. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 627
 1580. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 623
 1581. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - posiedzenie 26 marca 2019 r. godz. 16:00
  Wyświetleń: 618
 1582. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Alarm I stopnia związany z przekroczeniem poziomu pyłu zawieszonego
  Wyświetleń: 615
 1583. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie- posiedzenie 25 marca 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 614
 1584. Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 612
 1585. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2002 -2006
  Wyświetleń: 610
 1586. Pomoc publiczna 2017
  Wyświetleń: 598
 1587. Konsultacje zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 582
 1588. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 577
 1589. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów na 2019 rok
  Wyświetleń: 571
 1590. Zapytania radnych - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 571
 1591. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VI Sesja RM - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 569
 1592. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VII Sesja RM - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 566
 1593. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 565
 1594. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (nr 632/41 przy ul. Kolejowej)
  Wyświetleń: 560
 1595. Wykonanie budżetu 2019
  Wyświetleń: 558
 1596. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 557
 1597. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 553
 1598. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy nr 54A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 544
 1599. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 534
 1600. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 524
 1601. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"
  Wyświetleń: 523
 1602. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 522
 1603. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- ul. Stawowa w Baborowie
  Wyświetleń: 519
 1604. Interpelacje radnych - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 516
 1605. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej
  Wyświetleń: 516
 1606. Informacja Przew. Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego - 27 maja 2019 r.godz.16:00
  Wyświetleń: 510
 1607. Oświadczenia majątkowe osób zobowiąznych do ich złożenia
  Wyświetleń: 509
 1608. Informacja o wyniku I rokowań nieograniczonych-działka nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 503
 1609. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - posiedzenie 28 maja 2019 r. godz. 15:00
  Wyświetleń: 500
 1610. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baborów w 2018 r.
  Wyświetleń: 500
 1611. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1275/3 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 498
 1612. III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 496
 1613. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 495
 1614. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny do Wrocławia oraz Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 491
 1615. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 490
 1616. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w I półroczu 2019 r. oraz w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert.
  Wyświetleń: 475
 1617. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Rynek 5 m 11 w Baborowie
  Wyświetleń: 475
 1618. Formularz uproszczonej oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 469
 1619. Nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 roku
  Wyświetleń: 465
 1620. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - VIII Sesja RM - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 456
 1621. Dodatkowy nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 455
 1622. Zarządzenie Nr OW-388 18 w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej i piłki siatkowej) w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 438
 1623. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 417
 1624. Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  Wyświetleń: 413
 1625. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - X Sesja RM - 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 406
 1626. IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 402
 1627. Raporty o stanie Gminy
  Wyświetleń: 402
 1628. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 402
 1629. Informacja o wyniku I rokowań nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 390
 1630. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 389
 1631. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 382
 1632. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - IX Sesja RM - 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 381
 1633. Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 378
 1634. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 374
 1635. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - X nabór 2019 r.
  Wyświetleń: 372
 1636. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 367
 1637. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – posiedzenie 27 listopada 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 366
 1638. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - XI Sesja RM - 9 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 363
 1639. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Tłustomostach
  Wyświetleń: 362
 1640. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 358
 1641. Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego - magazyny zbożowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Baborowie
  Wyświetleń: 351
 1642. Informacja o wyniku II rokowań nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 348
 1643. Wykaz nieruchomosci przezbaczonych do dzierżawy - dz. w Boguchwałowie, Baborowie
  Wyświetleń: 346
 1644. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów- dz.176, 1382/2,485/11, 137/4
  Wyświetleń: 344
 1645. Podatki 2020
  Wyświetleń: 341
 1646. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia- ul. Kozielska
  Wyświetleń: 339
 1647. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1165 w Baborowie
  Wyświetleń: 329
 1648. ZB Nr OW-20/19 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej) w I półroczu 2019 r.
  Wyświetleń: 328
 1649. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - dz. 578, 579,1589/1
  Wyświetleń: 324
 1650. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 323
 1651. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 912 636,10 zł
  Wyświetleń: 321
 1652. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 319
 1653. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów przy ul. Raciborskiej, Powstańców, Wiejskiej i Klonowej
  Wyświetleń: 318
 1654. Zarządzenie Nr OW-18/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 23.01.2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki siatkowej) w I półroczu 2019 r.
  Wyświetleń: 309
 1655. Pomoc publiczna 2018
  Wyświetleń: 305
 1656. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 304
 1657. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 23 października 2019 r.
  Wyświetleń: 302
 1658. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 302
 1659. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Rynek 4/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 295
 1660. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie - posiedzenie 24 października 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 290
 1661. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 288
 1662. Przebudowa budynku pałacu w Szczytach wraz z jego programem funkcjonalno-użytkowym
  Wyświetleń: 280
 1663. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 279
 1664. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 278
 1665. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  Wyświetleń: 274
 1666. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1175 w Baborowie
  Wyświetleń: 273
 1667. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 269
 1668. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 269
 1669. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Rynek 5/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 268
 1670. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 267
 1671. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/6 w Rakowie
  Wyświetleń: 264
 1672. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 261
 1673. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 257
 1674. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 257
 1675. V Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 256
 1676. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. 70/2 w Dzielowie
  Wyświetleń: 248
 1677. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 248
 1678. VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 241
 1679. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 239
 1680. Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 235
 1681. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 234
 1682. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 233
 1683. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 230
 1684. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 368 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 229
 1685. Budżet na 2020 rok
  Wyświetleń: 228
 1686. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 225
 1687. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 224
 1688. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 224
 1689. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 223
 1690. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 221
 1691. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 220
 1692. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 219
 1693. Oferty pozakonkursowe z lat 2014 - 2018
  Wyświetleń: 216
 1694. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 216
 1695. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 216
 1696. Konkursy na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 215
 1697. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 214
 1698. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 214
 1699. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 214
 1700. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 209
 1701. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 209
 1702. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 207
 1703. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 205
 1704. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 203
 1705. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 199
 1706. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 198
 1707. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 194
 1708. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 191
 1709. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 186
 1710. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1176 w Baborowie
  Wyświetleń: 186
 1711. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1177 w Baborowie
  Wyświetleń: 185
 1712. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 183
 1713. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 182
 1714. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 181
 1715. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 180
 1716. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 179
 1717. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 178
 1718. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XII Sesja RM - 20 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 177
 1719. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/3 w Rakowie
  Wyświetleń: 177
 1720. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 175
 1721. Budżet 2020
  Wyświetleń: 171
 1722. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 170
 1723. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 169
 1724. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 168
 1725. VII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 168
 1726. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 167
 1727. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 167
 1728. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( cz. dz. nr 576/16; 1536/1; 485/11 w Baborowie i dz. nr 253 w Boguchwałowie)
  Wyświetleń: 167
 1729. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 165
 1730. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – posiedzenie 5 lutego 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 165
 1731. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 164
 1732. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 163
 1733. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 161
 1734. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 159
 1735. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 159
 1736. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 159
 1737. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 158
 1738. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 155
 1739. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1195 w Baborowie
  Wyświetleń: 154
 1740. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 153
 1741. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 152
 1742. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 152
 1743. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2020 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 152
 1744. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 150
 1745. VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 146
 1746. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 143
 1747. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1180/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 141
 1748. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2019
  Wyświetleń: 139
 1749. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1179 w Baborowie
  Wyświetleń: 139
 1750. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 138
 1751. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok
  Wyświetleń: 137
 1752. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 134
 1753. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 134
 1754. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 134
 1755. Głosowania - XI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 9 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 132
 1756. Głosowania - III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 131
 1757. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 127
 1758. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 125
 1759. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 124
 1760. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 124
 1761. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2018
  Wyświetleń: 122
 1762. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 119
 1763. IX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 118
 1764. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 118
 1765. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 117
 1766. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 114
 1767. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 18 lutego 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 109
 1768. Głosowania - IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 108
 1769. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Moniuszki 15 m.1
  Wyświetleń: 106
 1770. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 104
 1771. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 103
 1772. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 103
 1773. Głosowania - V Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 marca 2019 r. .
  Wyświetleń: 102
 1774. Głosowania - VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 102
 1775. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów 2020
  Wyświetleń: 102
 1776. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 102
 1777. Głosowania - VII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 101
 1778. Głosowania - X Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 101
 1779. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 99
 1780. Głosowania - IX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 96
 1781. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu w okresie od marca do lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 95
 1782. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 92
 1783. Głosowania - VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 82
 1784. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2018
  Wyświetleń: 80
 1785. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 78
 1786. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 75
 1787. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 74
 1788. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 68
 1789. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 68
 1790. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 68
 1791. Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 64
 1792. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 62
 1793. X Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 1794. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 45
 1795. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 44
 1796. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 40
 1797. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 36
 1798. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 27
 1799. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 23
 1800. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 22
 1801. XI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 9 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 8
Wersja XML