Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6399666318694109613410030011103712224212181879241000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1016108244484110705249349082146709639681959238620307054482188
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6619072700714245993574700933017109375321862981041289399485079
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
489673528859734444144195262319543616417653396507525635772205
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430194332430461406324129937434347154073738319484134496156354
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
306412211527574287483153426818315583988942218479733640039771
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209912353218084157111824516298208481838219953228352651127066
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3209118311179119008432244251483418425
 1. BIP Urząd Miejski w Baborowie - Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 236926
 2. Zapytania ofertowe do 30 000 euro
  Wyświetleń: 117590
 3. Dane ogólne
  Wyświetleń: 93836
 4. Konkursy z lat 2010 - 2018
  Wyświetleń: 69451
 5. Nabór ofert
  Wyświetleń: 62044
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 60668
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 48571
 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 46123
 9. Rozstrzygnięcia przetargów
  Wyświetleń: 45935
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 36028
 11. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 32545
 12. Ogłoszenia Burmistrza Gminy
  Wyświetleń: 30035
 13. Konkursy
  Wyświetleń: 22380
 14. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 18219
 15. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 14939
 16. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 14620
 17. Azbest
  Wyświetleń: 13206
 18. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014 r.
  Wyświetleń: 12996
 19. Komisje (stałe) Rady Miejskiej w Baborowie VIII Kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 11632
 20. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie
  Wyświetleń: 11554
 21. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11462
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11130
 23. Elżbieta Kielska
  Wyświetleń: 10891
 24. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 10728
 25. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie - VII Kadencja (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 10697
 26. Podatki i opłaty lokalne na 2011 rok
  Wyświetleń: 10643
 27. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 10555
 28. Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej w Baborowie - VII Kadencja (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 10442
 29. Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 10047
 30. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 9993
 31. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9911
 32. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9681
 33. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 9609
 34. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 9508
 35. Radni Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9443
 36. Rokowania
  Wyświetleń: 9378
 37. Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika
  Wyświetleń: 9218
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9053
 39. Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok
  Wyświetleń: 8696
 40. Ocena oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 8551
 41. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 8276
 42. Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami Gminy
  Wyświetleń: 8274
 43. Kontakt z Urzędem dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 8011
 44. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 7946
 45. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 7822
 46. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 7593
 47. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 7510
 48. Podatki 2017
  Wyświetleń: 7177
 49. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów
  Wyświetleń: 7064
 50. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 7038
 51. WNIOSKI i FORMULARZE DO POBRANIA - WYCINKA DRZEW
  Wyświetleń: 7026
 52. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 6979
 53. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6960
 54. Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 6944
 55. Protokoły z lat 2010 - 2018
  Wyświetleń: 6918
 56. Budżet na 2014 rok
  Wyświetleń: 6829
 57. Podatki i opłaty lokalne na 2010 rok
  Wyświetleń: 6820
 58. Petycje
  Wyświetleń: 6790
 59. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 6511
 60. Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
  Wyświetleń: 6497
 61. Podatki i opłaty lokalne na 2008 rok
  Wyświetleń: 6418
 62. NOWE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów
  Wyświetleń: 6391
 63. Organ wykonawczy
  Wyświetleń: 6312
 64. Wybory ławników 2015
  Wyświetleń: 6241
 65. Budżet na 2017 rok
  Wyświetleń: 5997
 66. Publicznie dostępny wykaz danych
  Wyświetleń: 5991
 67. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5972
 68. Budżet 2006
  Wyświetleń: 5970
 69. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE OGŁOSZONE NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2012 r.
  Wyświetleń: 5956
 70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 5875
 71. WZORY FORMULARZY DEKLARACJI PODATKOWYCH
  Wyświetleń: 5852
 72. Wyniki wyszukiwania BIP Baborów
  Wyświetleń: 5828
 73. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Dnia Strażaka - OSP Babice
  Wyświetleń: 5594
 74. Oświata
  Wyświetleń: 5563
 75. Ogólnokrajowe referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 5513
 76. Podatki 2013
  Wyświetleń: 5497
 77. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko- asystent rodziny
  Wyświetleń: 5471
 78. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 5404
 79. Miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
  Wyświetleń: 5388
 80. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 5352
 81. Decyzja o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 5341
 82. Budżet 2011
  Wyświetleń: 5338
 83. Budżet 2010
  Wyświetleń: 5299
 84. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 5292
 85. Budżet 2013
  Wyświetleń: 5283
 86. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5276
 87. Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego
  Wyświetleń: 5197
 88. Projekty protokołów sesyjnych Rady Miejskiej w Baborowie kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5137
 89. Podatki 2018
  Wyświetleń: 5135
 90. Budżet 2009
  Wyświetleń: 5120
 91. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 5105
 92. Regulacje prawne
  Wyświetleń: 5090
 93. Plan zamówień
  Wyświetleń: 5062
 94. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 5012
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 4990
 96. Budżet 2005
  Wyświetleń: 4974
 97. Budżet 2007
  Wyświetleń: 4968
 98. Oferta realizacji zadania publicznego-EkoRajd eko-logika 2018
  Wyświetleń: 4955
 99. Projekt uchwały sieci szkół podstawowych i gimnazjów
  Wyświetleń: 4921
 100. Projekty aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4907
 101. Działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 4890
 102. Budżet 2008
  Wyświetleń: 4870
 103. Budżet na 2016 rok
  Wyświetleń: 4854
 104. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 4846
 105. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4820
 106. Budowa fermy krów w Langowie o łącznej obsadzie powyżej 210 DJP
  Wyświetleń: 4818
 107. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Baborowie VIII Kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 4817
 108. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
  Wyświetleń: 4811
 109. WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R
  Wyświetleń: 4809
 110. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 4798
 111. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 4753
 112. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 4675
 113. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 4642
 114. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 4626
 115. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 4596
 116. Oferta realizacji zadania publicznego-Mikołajki w Tłustomostach-Integracja dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 4577
 117. Podatki 2015
  Wyświetleń: 4562
 118. Oferta realizacji zadania publicznego - 25-lecie Remizy Strżackiej w Tłustomostach
  Wyświetleń: 4556
 119. Budżet na 2015 rok
  Wyświetleń: 4532
 120. Zamówienia w trybie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 4515
 121. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016
  Wyświetleń: 4485
 122. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 4473
 123. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4438
 124. Pomoc publiczna 2014
  Wyświetleń: 4436
 125. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie zwołania I Sesji Rady Miejskiej w Baborowie - 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 4432
 126. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2012 rok
  Wyświetleń: 4427
 127. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 4416
 128. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 4406
 129. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 4406
 130. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka dla rodzin członków OSP Baborów oraz mieszkańców miasta do Wrocławia "Lato w OSP"
  Wyświetleń: 4390
 131. Oferta realizacja zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 4383
 132. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 4383
 133. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE GZG
  Wyświetleń: 4308
 134. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4303
 135. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 4270
 136. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Baborów na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 4268
 137. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (cz. dz. 817/12, 4101/17)
  Wyświetleń: 4265
 138. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 4249
 139. Dług publiczny 2018
  Wyświetleń: 4190
 140. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 4184
 141. Oferta realizacji zadania publicznego - Historyczne podobieństwa architektury obiektów i zasobów przyrodniczych Mazur i Wileńszczyzny.
  Wyświetleń: 4177
 142. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4173
 143. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II - unieważnienie
  Wyświetleń: 4131
 144. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o dodatkowych polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 4125
 145. Budżet 2017
  Wyświetleń: 4105
 146. Budżet 2018
  Wyświetleń: 4080
 147. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 4078
 148. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Baborowie zarządzone na dzień 4 września 2016 r.
  Wyświetleń: 4073
 149. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2009
  Wyświetleń: 4072
 150. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4071
 151. Informacja Przewodniczącego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 4068
 152. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 4055
 153. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4024
 154. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 4016
 155. Budżet na 2018
  Wyświetleń: 3959
 156. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE Z SIEDZIBĄ W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A REFERENT DS. KADR I ORGANIZACJI 3/4 ETATU
  Wyświetleń: 3954
 157. BURMISTRZ GMINY BABORÓW INFORMUJE
  Wyświetleń: 3953
 158. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3909
 159. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.380.000,00 zł
  Wyświetleń: 3905
 160. Podatki 2016
  Wyświetleń: 3879
 161. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 3871
 162. KOMUNIKAT o zmianie nazwy ulicy w mieście Baborów
  Wyświetleń: 3869
 163. DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 3865
 164. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3862
 165. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2011
  Wyświetleń: 3853
 166. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 3845
 167. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka mieszkańców sołectwa Boguchwałów do Wrocławia
  Wyświetleń: 3824
 168. Zapytanie ofertowe - „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłustomostach”
  Wyświetleń: 3824
 169. Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia o wartości poniżej 14000 euro - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 3812
 170. PRZETARG NIEOGRANICZONY - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 3808
 171. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 3801
 172. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2007
  Wyświetleń: 3800
 173. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3795
 174. Informacja dla osób głuchoniemych
  Wyświetleń: 3770
 175. Ogłoszenie o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 3731
 176. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3652
 177. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 3621
 178. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3620
 179. Informacja Przewodniczących Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3607
 180. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3607
 181. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3603
 182. Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3595
 183. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na zarządzaniu składowiskiem odpadów
  Wyświetleń: 3591
 184. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2008
  Wyświetleń: 3577
 185. Oferta realizacji zadania publicznego- Spotkanie integracyjne Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 3572
 186. KOMUNIKAT o zmianie nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 3570
 187. INFORMACJA O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONE W BABOROWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI NR 51/3, 51/4 i 51/8
  Wyświetleń: 3567
 188. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 3492
 189. Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3491
 190. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 3478
 191. OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”- IX nabór- 2018 r.
  Wyświetleń: 3462
 192. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3457
 193. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 3444
 194. Nabór na wolne stanowisko Referent ds. kadr i zatrudnienia ? umowa na czas zastępstwa
  Wyświetleń: 3429
 195. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów 2018
  Wyświetleń: 3418
 196. Przetarg nieograniczony - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 3409
 197. Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Baborowie oraz na Burmistrza
  Wyświetleń: 3400
 198. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 3393
 199. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenia miasta Baborów - dz. nr 53/12 ( po ogródkach działkowych)
  Wyświetleń: 3347
 200. UNI.6730.5.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 3343
 201. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 3340
 202. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - IX nabór 2018 r.
  Wyświetleń: 3333
 203. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2018
  Wyświetleń: 3287
 204. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2015
  Wyświetleń: 3286
 205. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 3284
 206. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2017
  Wyświetleń: 3279
 207. Wykonanie budżetu 2015
  Wyświetleń: 3279
 208. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 3268
 209. Lokale użytkowe: przy ul. Raciborskiej 52 o pow. 27,92 m2 i przy ul. Dąbrowaszaków 35 o pow. 37,95 m2
  Wyświetleń: 3204
 210. Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Dziećmarów
  Wyświetleń: 3197
 211. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 3195
 212. otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3194
 213. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 3162
 214. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3156
 215. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne
  Wyświetleń: 3148
 216. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 3144
 217. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 3135
 218. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 3119
 219. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018 r.
  Wyświetleń: 3117
 220. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 3115
 221. Obwieszczenie o sesji w dniu 26.03.2018r.
  Wyświetleń: 3105
 222. NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 3096
 223. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - Dz. nr 151, 196 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 3087
 224. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych
  Wyświetleń: 3084
 225. Informacja o wyniku rokowań - działka nr 826 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 3079
 226. Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3078
 227. Informacja o składzie i funkcjach w obwodowych komisjach ds. referendum
  Wyświetleń: 3069
 228. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 3060
 229. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 3052
 230. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawyw Baborowie (ul. Stawowa, ul.Powstańców)
  Wyświetleń: 3046
 231. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3044
 232. Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia w Babicach
  Wyświetleń: 3041
 233. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów
  Wyświetleń: 3034
 234. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 3005
 235. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 3002
 236. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie
  Wyświetleń: 2970
 237. KONKURS NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2970
 238. Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
  Wyświetleń: 2961
 239. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2014
  Wyświetleń: 2959
 240. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II
  Wyświetleń: 2952
 241. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal użytkowy dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2C w Baborowie
  Wyświetleń: 2952
 242. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO KRAKOWA
  Wyświetleń: 2911
 243. Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej
  Wyświetleń: 2904
 244. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków
  Wyświetleń: 2899
 245. Zapytanie ofertowe-Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 2893
 246. Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 2881
 247. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 2876
 248. Informacja prawna dot. niszczenia i uszkadzania znaków granicznych
  Wyświetleń: 2874
 249. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2873
 250. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2869
 251. Informacja Przewodniczacego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 2861
 252. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2858
 253. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 2830
 254. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Baborów, miejscowość Dziećmarów
  Wyświetleń: 2828
 255. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 2823
 256. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2817
 257. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 2814
 258. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 2812
 259. Budżet na 2019 rok
  Wyświetleń: 2811
 260. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2810
 261. Informacja o wyniku przetargu- lokal mieszkalny ul. Raciborska 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 2810
 262. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze-PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 2805
 263. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 2802
 264. Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000 zł
  Wyświetleń: 2795
 265. Ogłoszenie w sprawie umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2790
 266. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013-2014 rok
  Wyświetleń: 2784
 267. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor ds.infrastruktury komunalnej.
  Wyświetleń: 2781
 268. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2777
 269. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2772
 270. Wniosek do Sądu o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2765
 271. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 2763
 272. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 2762
 273. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI - PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 2759
 274. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE POWOŁANIA OBODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 2745
 275. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2012 r.
  Wyświetleń: 2719
 276. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2717
 277. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2714
 278. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów?
  Wyświetleń: 2713
 279. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2701
 280. Wykonanie budżetu 2016
  Wyświetleń: 2700
 281. wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2699
 282. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2693
 283. KADENCJA 2002-2006 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 2672
 284. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE ? DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 2659
 285. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2656
 286. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul. Kolejowej i ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 2648
 287. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2646
 288. Przetarg nieograniczony - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2638
 289. KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ - Apel do rolników
  Wyświetleń: 2637
 290. Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 2636
 291. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2626
 292. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 2625
 293. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2621
 294. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2612
 295. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2010
  Wyświetleń: 2611
 296. Ogłoszenie o przyjęciu MPZP dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2602
 297. KONKURS - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 2601
 298. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie
  Wyświetleń: 2592
 299. Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie świąteczne dla dzieci i rodziców
  Wyświetleń: 2575
 300. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2575
 301. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 2568
 302. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 2568
 303. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie (1,0 etat).
  Wyświetleń: 2556
 304. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie
  Wyświetleń: 2553
 305. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2553
 306. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2552
 307. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2552
 308. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2549
 309. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy przy ul. Rynek 3/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 2545
 310. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 2543
 311. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2527
 312. 2011
  Wyświetleń: 2526
 313. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2525
 314. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 2520
 315. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 2518
 316. Oferta realizacji zadania publicznego - Zimowe spotkanie w Stajni na warszawskiej
  Wyświetleń: 2517
 317. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2013
  Wyświetleń: 2512
 318. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2510
 319. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
  Wyświetleń: 2509
 320. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 2508
 321. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2501
 322. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 2493
 323. Budowa pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 2491
 324. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty
  Wyświetleń: 2491
 325. Wyniki wyborów w ponownym głosowaniu na Burmistrza
  Wyświetleń: 2489
 326. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2012
  Wyświetleń: 2484
 327. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2018
  Wyświetleń: 2482
 328. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2481
 329. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2479
 330. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 2477
 331. 2009
  Wyświetleń: 2475
 332. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 2475
 333. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2475
 334. BUDŻET GMINY BABORÓW NA 2005 ROK.
  Wyświetleń: 2472
 335. Przetarg nieograniczony - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 2469
 336. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:3/4 ETATU
  Wyświetleń: 2468
 337. Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2468
 338. 2010
  Wyświetleń: 2466
 339. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2466
 340. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 2464
 341. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2463
 342. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 2460
 343. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2005
  Wyświetleń: 2459
 344. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2013 rok
  Wyświetleń: 2453
 345. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2451
 346. informacje ogólne
  Wyświetleń: 2447
 347. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2447
 348. Informacje i uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2441
 349. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 2436
 350. KOMUNIKAT W SPRAWIE SPISÓW WYBORCÓW - UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2435
 351. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 2431
 352. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE REFERENT DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  Wyświetleń: 2431
 353. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 2429
 354. 2014
  Wyświetleń: 2427
 355. 2008
  Wyświetleń: 2423
 356. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych
  Wyświetleń: 2414
 357. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz. nr 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 2401
 358. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 2399
 359. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2398
 360. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2398
 361. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2011 rok
  Wyświetleń: 2397
 362. Zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2397
 363. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2394
 364. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie
  Wyświetleń: 2391
 365. Dług publiczny 2015
  Wyświetleń: 2390
 366. 2012
  Wyświetleń: 2387
 367. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2384
 368. 2007
  Wyświetleń: 2379
 369. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2378
 370. SPRAWOZDANIE Z DOTACJI ZA ii PÓŁROCZE 2012 R.
  Wyświetleń: 2378
 371. Obwieszczenie OKW we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2375
 372. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów
  Wyświetleń: 2371
 373. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2361
 374. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka krajoznawcza do Złotego Stoku
  Wyświetleń: 2360
 375. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 2360
 376. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2356
 377. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 2356
 378. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Wrocławia
  Wyświetleń: 2354
 379. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2354
 380. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 2353
 381. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2349
 382. ZARZĄDZENIE BURMISTRZ DOTYCZACE ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM URZĘDU
  Wyświetleń: 2348
 383. I rokowania na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie( po byłym przedszkolu)
  Wyświetleń: 2347
 384. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 2341
 385. Informacja o składach i funkcjach w obwodowych komisjach wyborczych
  Wyświetleń: 2340
 386. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2340
 387. UCHWAŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2338
 388. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2014
  Wyświetleń: 2332
 389. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Krynicy Morskiej
  Wyświetleń: 2325
 390. Osoby upoważnione do wydawania decyzji
  Wyświetleń: 2325
 391. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ GMINY - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 2317
 392. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 2315
 393. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 2315
 394. ZARZĄDZENIE NR OW-41-11 BURMISTRZA GMINY BABORÓW Z DNIA 05 SIERPNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 2312
 395. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na utrzymaniu czystości dróg, ulic, chodników, placów na terenie Gminy Baborów 2018
  Wyświetleń: 2311
 396. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 2307
 397. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  Wyświetleń: 2301
 398. Oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja wioski rycerskiej na Dożynkach powiatowo-gminnych w Księżym Polu
  Wyświetleń: 2301
 399. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2299
 400. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 2297
 401. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 2297
 402. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2295
 403. Przetarg nieograniczony - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 2293
 404. !!!SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ!!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 2290
 405. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 2290
 406. Informacje dla wyborców - druki, wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2287
 407. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 2280
 408. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA II PÓŁROCZE 2011
  Wyświetleń: 2278
 409. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólne działania - sposób na integrację mieszkańców Księżego Pola
  Wyświetleń: 2270
 410. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 roku.
  Wyświetleń: 2270
 411. Rozstrzygniecie przetargu na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej nr 390/1 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 2269
 412. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2268
 413. I przetarg nieograniczony - działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 2267
 414. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i Gminy Baborów - częśc działki nr 576/16 w Baborowie
  Wyświetleń: 2266
 415. NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Wyświetleń: 2264
 416. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 2263
 417. Oferta realizacji zadania publicznego - Bieszczady miejscem i sposobem na integrację
  Wyświetleń: 2260
 418. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 2257
 419. I ROKOWANIA USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 2255
 420. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2255
 421. Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Baborów
  Wyświetleń: 2255
 422. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 2251
 423. 2016
  Wyświetleń: 2249
 424. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 2249
 425. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 2248
 426. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 2248
 427. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2247
 428. Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
  Wyświetleń: 2247
 429. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 2237
 430. Ogłoszenie o II turze wyborów na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2235
 431. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 2233
 432. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 2230
 433. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
  Wyświetleń: 2223
 434. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2221
 435. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2221
 436. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2220
 437. Oferta realizacji zadania publicznego - Dożynki wiejskie w Sułkowie
  Wyświetleń: 2218
 438. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 roku
  Wyświetleń: 2215
 439. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/5 w Baborowie
  Wyświetleń: 2215
 440. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 2213
 441. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 2212
 442. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i zatrudnienia
  Wyświetleń: 2212
 443. INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW DO OKW NR W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 2205
 444. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 2204
 445. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2203
 446. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 8/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2203
 447. Ogłoszenie o odwołaniu rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2202
 448. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania
  Wyświetleń: 2200
 449. Pomoc publiczna 2013
  Wyświetleń: 2195
 450. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 2194
 451. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R.
  Wyświetleń: 2193
 452. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2192
 453. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 2190
 454. oferta realizacji zadania publicznego - Nasza mała ojczyzna - sposób na promowanie naszej gminy
  Wyświetleń: 2188
 455. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 2186
 456. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 2185
 457. ZARZĄDZENIE NR 165-12 WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2181
 458. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków oraz przebudowa przepomopwni ścieków w Langowie
  Wyświetleń: 2180
 459. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 2180
 460. ZARZADZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA CELÓW GŁOSOWANIA KORESPONENCYJNEGO
  Wyświetleń: 2175
 461. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 2169
 462. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rowoju sportu
  Wyświetleń: 2168
 463. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 2
  Wyświetleń: 2167
 464. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW OBRONNYCH : 1/4 ETATU.
  Wyświetleń: 2166
 465. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 6 grudnia 2018 r. godz 16:00
  Wyświetleń: 2165
 466. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 214 POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 2160
 467. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2012
  Wyświetleń: 2160
 468. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 2159
 469. POSTANOWIE DOTYCZĄCE POWOŁANIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2156
 470. 2015
  Wyświetleń: 2155
 471. DZIAŁKANR 1242/6 O POW. 0,9627HA Z TEGO DO DZIERŻAWY 15,60 M2
  Wyświetleń: 2153
 472. Modernizacja Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2153
 473. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012
  Wyświetleń: 2153
 474. OGŁOSZENIE O PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - BABORÓW ul KOŚCIUSZKI 3a I 40-LECIA
  Wyświetleń: 2151
 475. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji 0,75 etatu
  Wyświetleń: 2149
 476. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 2147
 477. Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 2143
 478. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2143
 479. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 2139
 480. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 2139
 481. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
  Wyświetleń: 2132
 482. oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 2132
 483. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 2131
 484. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 17 czerwca 2019 r .godz. 16:00
  Wyświetleń: 2126
 485. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 2126
 486. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod garaż na ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2125
 487. Wyniki otwartego konkursu - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2125
 488. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 2123
 489. OBWIESZCZENIA OKREGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 2120
 490. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 2118
 491. INFORMACJA O UKONSTYTUOWANIU SIĘ SKŁADU MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2117
 492. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 2115
 493. NOWY NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO- UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2114
 494. Oferta realizacji zadania publicznego - Integracja mieszkańców Osiedli Północ - Południe pod hasłem: Wszystkie Dzieci nasze są
  Wyświetleń: 2112
 495. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 2109
 496. oferta realizacji zadania publicznego- wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Ustronia
  Wyświetleń: 2109
 497. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 2107
 498. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2106
 499. !!!WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ !!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 2105
 500. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 2103
 501. Obwieszczenie w sprawie podziału gminy Baborów na okręgi wyborcze, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 2102
 502. Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zakopanego"
  Wyświetleń: 2098
 503. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2097
 504. Oferta realizacji zadania publicznego - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 2095
 505. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2094
 506. Obwieszczenie z dnia 23.04.2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2091
 507. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny mieszkańców Księże Pole, Czerwonków i Sucha Psina do Wisły
  Wyświetleń: 2091
 508. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Działka nr 826-1 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2090
 509. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 2087
 510. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 2087
 511. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej 2017
  Wyświetleń: 2087
 512. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: "Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 2087
 513. II przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania do remontu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 2085
 514. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2084
 515. DZIAŁKA NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 2082
 516. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do Kina 3D mieszkańców z Tłustomostów i Langowa
  Wyświetleń: 2082
 517. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 2081
 518. Zapytanie ofertowe - "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Suchej Psinie"
  Wyświetleń: 2081
 519. KOMUNIKAT w sprawie przyznania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2078
 520. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki pod budowę garażu na ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 2078
 521. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Ołomuńca
  Wyświetleń: 2072
 522. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 2070
 523. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2070
 524. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy - dzialka nr 72/1 w Rakowie zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 2068
 525. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 2067
 526. LOKALE MIESZKALNE DLA NAJEMCY UL GŁUBCZYCKA I POWSTAŃCOW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2065
 527. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ? DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 2063
 528. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZADANIA PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 2062
 529. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 2061
 530. Wykonanie budżetu 2017
  Wyświetleń: 2061
 531. ZMIANA DO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 2061
 532. Wyniki naboru - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, podinspektor ds. funduszy unijnych
  Wyświetleń: 2056
 533. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGU -NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 2054
 534. UCHWAŁA NR 5 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE W SPRAWIE POWOŁANIA OKW W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2053
 535. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W TŁUSTOMOSTACH OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 433/1
  Wyświetleń: 2052
 536. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 2052
 537. 2013
  Wyświetleń: 2051
 538. Lokal mieszkalny w Dziećmarowie położony na działce nr 418
  Wyświetleń: 2047
 539. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW - 29 SIEPRNIA 2011
  Wyświetleń: 2046
 540. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwijania sportu w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 2045
 541. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 308 O POW. 0,0149 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 2045
 542. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2044
 543. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 2043
 544. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2040
 545. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2038
 546. Apel Państwowej Komisji Wyborczej wraz z wnioskiem o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2035
 547. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 2034
 548. O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2030
 549. Druk oferty i sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 2029
 550. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2029
 551. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 2026
 552. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów (dz. nr.463/15 w Baborowie)
  Wyświetleń: 2024
 553. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 778,779 POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2023
 554. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2020
 555. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 137/4 pod garaż w Baborowie)
  Wyświetleń: 2020
 556. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 2018
 557. Konkurs na Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 2017
 558. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 2017
 559. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY
  Wyświetleń: 2016
 560. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 2016
 561. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 24 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 2016
 562. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 2015
 563. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 2013
 564. Dług publiczny 2016
  Wyświetleń: 2012
 565. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 2011
 566. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 2011
 567. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE W UM BABORÓW - REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 2007
 568. 2006
  Wyświetleń: 2005
 569. DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 2005
 570. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 2005
 571. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 2004
 572. Przetarg nieograniczony - sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 2004
 573. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 353/1 O POW 0,1271 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM, LOKALIZACJA DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 2003
 574. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 2003
 575. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie OKW dla przeprowadzenia Wyborów Uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 2003
 576. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
  Wyświetleń: 2001
 577. Oferta realizacji zadania publicznego - IV Turniej piłki nożnej OLDBOY 2014
  Wyświetleń: 2000
 578. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 2000
 579. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1999
 580. Pomoc publiczna 2016
  Wyświetleń: 1999
 581. Oferta realizacji zadania publicznego - Historia naszej wsi
  Wyświetleń: 1998
 582. I przetarg ustny ograniczony-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1997
 583. NIIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 1996
 584. I przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1990
 585. I przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1989
 586. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 152 O POW. 1,3800 HA
  Wyświetleń: 1988
 587. Podatki 2019
  Wyświetleń: 1988
 588. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE - DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 1987
 589. DZIAŁKA NR 353/1 O POWIERZCHNI 0,1271HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1986
 590. WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIJESKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEN 18 LISTOPADA 2012
  Wyświetleń: 1986
 591. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie - ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 1985
 592. Wykaz niruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1985
 593. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór- 2017
  Wyświetleń: 1985
 594. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1614/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1984
 595. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1981
 596. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 1979
 597. Uchwała PKW w sprawie listy kandydatów na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1979
 598. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1978
 599. Ogłoszenie -I rokowania nieograniczone działka 872/1 w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 1977
 600. Rozstrzygnięcie przetargów ogłoszonych na dzień 6 czerwca 2011 roku na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 1977
 601. Informacja o wyniku II rokowań-Babice działka nr 72
  Wyświetleń: 1976
 602. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów( część działki nr 1743/3 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1975
 603. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM
  Wyświetleń: 1974
 604. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 1974
 605. ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN. REMONT DROGI W LANGOWIE DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 1974
 606. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1972
 607. Działka nr 753 położona w Baborowie przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1969
 608. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dzialka nr 1382/2 w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1969
 609. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część działki 817/12 o pow.0,0016ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1968
 610. Zgłaszanie członków do Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1967
 611. oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy z Tłustomost i Langowa aktywnie spędzają czas
  Wyświetleń: 1966
 612. Rozstrzygnięcie II przetargu na zbycie lokalu użytkowego na ul. Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1964
 613. Zapytanie ofertowe "Doposażenie placów zabaw"
  Wyświetleń: 1963
 614. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 2014 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1958
 615. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców z sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 1957
 616. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU DZIAŁKA NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1957
 617. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  Wyświetleń: 1957
 618. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1956
 619. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 1955
 620. II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 131/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE UL KRAKOWSKA
  Wyświetleń: 1954
 621. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 872/2 O POW. 0,0370 HA- SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOSCI 3/6 CZĘŚCI.
  Wyświetleń: 1954
 622. Informacja o rozstrzygnięciu przetargów
  Wyświetleń: 1952
 623. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY- WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1950
 624. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 1948
 625. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1286/1 w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL
  Wyświetleń: 1947
 626. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1946
 627. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1946
 628. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1943
 629. Zapytanie ofertowe "Modernizacja placu zabaw"
  Wyświetleń: 1943
 630. Ogloszenie o sprzedazy lokalu mieszkalnego dla najemcy przy ul. Dabrowszczaków 1 m2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1942
 631. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1941
 632. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW-DZIAŁKA NR 136 w KSIĘŻE POLU
  Wyświetleń: 1940
 633. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1940
 634. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1939
 635. Zapytanie ofertowe na opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badania wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1937
 636. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 1937
 637. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1935
 638. KONSULTACJE W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BABORÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZIAŁAJĄCYM NA JEJ TERENIE NA LATA 2013-2014
  Wyświetleń: 1935
 639. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 30.06.2011 r. na najem lokalu użytkowego przy ul. Raciborskiej 52 w Baborowie.
  Wyświetleń: 1935
 640. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 20 października 2014, godz. 9:00, dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina
  Wyświetleń: 1932
 641. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW DZIAŁKA 576-14 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1932
 642. 2018
  Wyświetleń: 1931
 643. I przetarg nieograniczony - działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1930
 644. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1930
 645. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 338/1 O POWIERZCHNI 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1929
 646. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1929
 647. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy ( dz. nr 443 w Baborowie)
  Wyświetleń: 1925
 648. LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. MONIUSZKI 15/3
  Wyświetleń: 1924
 649. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 1923
 650. NIERUCHOMOŚĆ NR 308 O POW. 0,0149HA, POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1923
 651. INFORMACJA O PRZETARGACH OGŁOSZONYCH NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 1922
 652. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi jaką jest ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 1921
 653. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
  Wyświetleń: 1919
 654. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 1918
 655. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1917
 656. Spotkania dotyczące rewitalizacji miasta Baborów
  Wyświetleń: 1917
 657. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie - termomodernizacja ul. Opawska 19a w m. Baborów
  Wyświetleń: 1916
 658. OBWIESZCZENIA Burmistrza dotyczące planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1915
 659. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1914
 660. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1913
 661. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1912
 662. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 1912
 663. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 27 SIERPNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1912
 664. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1911
 665. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2015 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów
  Wyświetleń: 1911
 666. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERZE I GRANICACH OKRĘGU GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONEJ SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA 18 LISTOPADA 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1909
 667. Wykonanie budżetu 2018
  Wyświetleń: 1909
 668. I przetarg nieograniczony - działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1908
 669. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 193-2 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1907
 670. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI 193-3 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYMW SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1903
 671. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1902
 672. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1902
 673. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych : ? etatu
  Wyświetleń: 1900
 674. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1899
 675. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 1897
 676. OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1897
 677. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
  Wyświetleń: 1897
 678. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1895
 679. PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ NR 338/1 POŁOŻONĄ W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1894
 680. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 O W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1892
 681. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1892
 682. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 182 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1891
 683. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1891
 684. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1891
 685. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP I
  Wyświetleń: 1890
 686. LOKAL O INNYM PRZEZNACZENIU, USYTUOWANY W BUDYNKU POŁOŻONYM W DZIECMAROWIE, NR DZIAŁKI 418 O POW. 0,1600 HA
  Wyświetleń: 1889
 687. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 14 LIPCA 2011 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI.
  Wyświetleń: 1889
 688. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2012
  Wyświetleń: 1889
 689. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 1888
 690. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenie miasta Baborów- części dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1888
 691. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy(Dzielów)
  Wyświetleń: 1888
 692. DZIAŁKI NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1887
 693. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 6
  Wyświetleń: 1887
 694. OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 872-2
  Wyświetleń: 1887
 695. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 1885
 696. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 2 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1884
 697. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1883
 698. KONKURS NA USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALIZOWANE ŚWIADCZONE PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE WYMAGAJĄCYCH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ I USŁUGI REHABILITACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ FIZYKOTERAPEUT
  Wyświetleń: 1882
 699. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 1881
 700. I przetarg nieograniczony - działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1880
 701. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1880
 702. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 9 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM POŁOŻONYM W BABOROWIE UL. POWSTAŃCÓW NR 73 .
  Wyświetleń: 1880
 703. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 67/1 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1878
 704. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 131/1 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1874
 705. Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1872
 706. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 20014 r. - piłka nożna
  Wyświetleń: 1872
 707. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)2016
  Wyświetleń: 1871
 708. Ogłoszenie ws. sprzedaży płyt chodnikowych
  Wyświetleń: 1871
 709. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 3
  Wyświetleń: 1869
 710. Rozstrzygniecie III przetargu na sprzedaz działki 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1869
 711. Informacja w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 1868
 712. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka nożna
  Wyświetleń: 1868
 713. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE PRZY UL. 40-LECIA PRL.
  Wyświetleń: 1868
 714. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW - DZIAŁKA NR 76-2 W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1868
 715. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LOKALE MIESZKALNE BABORÓW UL POWSTAŃCÓW 75 - 7 i 8
  Wyświetleń: 1868
 716. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 1867
 717. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP I
  Wyświetleń: 1867
 718. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 4 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1866
 719. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1866
 720. 22 PAŹDZIERNIKA 2008 - NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWYCH-KASJER W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1865
 721. III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości - DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 1865
 722. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - loka lmieszkalny dla najemcy przy ul. Wiejskiej 11/2
  Wyświetleń: 1863
 723. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 769-2 O POW.0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1862
 724. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Baborowie ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 1862
 725. Informacja o pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1860
 726. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1860
 727. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 7 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1859
 728. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ NR 433/1 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1856
 729. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 817/12 o pow.0,0098ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1856
 730. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)
  Wyświetleń: 1855
 731. Oferta realizacji zadania publicznego - Bawmy sie na wesoło
  Wyświetleń: 1853
 732. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 1853
 733. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1850
 734. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ W DZIEĆMAOWIE OZNACZONEJ NR 390/1
  Wyświetleń: 1850
 735. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1848
 736. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 5 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1847
 737. Informacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1847
 738. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1846
 739. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 23 listopada 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1846
 740. LOKAL MIESZKALNY NR 2 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 1845
 741. Osoby Zarządzające Spółkami Gminy
  Wyświetleń: 1845
 742. ROZSTRZYGNIĘCIE III PRZETARGU Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1845
 743. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa świetlicy - Dzielów
  Wyświetleń: 1844
 744. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 1842
 745. Informacja o wyniku II rokowań - Babice działka nr 71
  Wyświetleń: 1841
 746. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1841
 747. Sprawozdanie z rozlicznia dotacji przyznanych w II półroczy 2013 r.
  Wyświetleń: 1841
 748. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i zatrudnienia - stanowisko na zastępstwo
  Wyświetleń: 1840
 749. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 29 czerwca 2011 r. na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 1840
 750. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1840
 751. Budowa fermy krów w Langowie
  Wyświetleń: 1839
 752. I przetarg nieograniczony - działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1839
 753. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2013
  Wyświetleń: 1839
 754. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 1339 w Baborowie przy ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1838
 755. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1836
 756. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1833
 757. oferta realizacji zadania publicznego-obchody Ochrony Przeciwpożarowej połączone z Dniem Strażaka w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1832
 758. Rozstrzygnięcie II przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1832
 759. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej
  Wyświetleń: 1832
 760. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGÓW NA NIERUCHOMOŚCI : DZIAŁKĘ NR 826/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE, DZIAŁKĘ NR 353/1 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE, DZIAŁKĘ NR 214 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1831
 761. Oferta realizacji zadania publicznego - Zawody sportowo - pożarnicze oraz festyn rodzinny w Rakowie
  Wyświetleń: 1831
 762. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1828
 763. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 1329/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1826
 764. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1826
 765. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2/B
  Wyświetleń: 1824
 766. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów 02.11.2016
  Wyświetleń: 1824
 767. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1823
 768. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ulicy Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1823
 769. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 1823
 770. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania II oraz III piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1823
 771. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 1822
 772. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1821
 773. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1820
 774. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-3 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1819
 775. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1819
 776. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1819
 777. Oferta realizacji zadania publicznego - Cykl wyjazdów rekreacyjno - szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 1818
 778. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki pod zabudowę garażem na ul. Glubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1818
 779. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1818
 780. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i organizacji : ? etatu
  Wyświetleń: 1817
 781. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 13
  Wyświetleń: 1816
 782. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 259 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1814
 783. Informacja Przewodniczącgo Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1813
 784. IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALI MIESZKALNYCH NR 7 i NR. 8 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1813
 785. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 3 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1812
 786. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 1811
 787. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 5
  Wyświetleń: 1810
 788. Oferta realizacji zadania publicznego - Eko-Logika
  Wyświetleń: 1810
 789. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1807
 790. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1804
 791. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2012r
  Wyświetleń: 1804
 792. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 54A
  Wyświetleń: 1804
 793. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAWIADAMIA O WYDANIU DECYZJI NR BDR.6733.2.2012 DOTYCZĄCEJ BUDOWY NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1800
 794. Informacja o wyieszeniu ogloszenia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 262/4 sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 1800
 795. Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 1800
 796. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1800
 797. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Raków działka nr 422/6
  Wyświetleń: 1799
 798. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1798
 799. 2017
  Wyświetleń: 1797
 800. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1797
 801. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu pn.:"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne"
  Wyświetleń: 1797
 802. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W BABOROWIE:
  Wyświetleń: 1796
 803. Informacja o wyniku I rokowań- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 1795
 804. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2012r.
  Wyświetleń: 1795
 805. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY-DZIAŁKA 357-12 W BABOROWIE PRZY UL. SZKOLNEJ
  Wyświetleń: 1792
 806. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 4
  Wyświetleń: 1791
 807. Klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 1791
 808. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 1791
 809. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 1790
 810. Roztrzygnięcie przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1790
 811. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1788
 812. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1788
 813. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólny wyjazd do Wisły - sposób na integrację
  Wyświetleń: 1787
 814. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11
  Wyświetleń: 1787
 815. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1787
 816. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1786
 817. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ulicy Dąbrowszczaków 35 i Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1785
 818. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2014
  Wyświetleń: 1785
 819. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1785
 820. Radni Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1785
 821. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW
  Wyświetleń: 1785
 822. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1784
 823. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1784
 824. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU NR 7 i NR. 8NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1783
 825. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów
  Wyświetleń: 1783
 826. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 132/1 O POW. 0,0606 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1781
 827. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1781
 828. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 1781
 829. Zarządzenie Nr OW-244/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1781
 830. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1781
 831. Rozstrzygnięcie naboru - II półrocze 2013 r. - upowszechnianie i rozwój sportu
  Wyświetleń: 1780
 832. Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1780
 833. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 1780
 834. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1779
 835. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONE NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 1778
 836. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek
  Wyświetleń: 1776
 837. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 249 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1776
 838. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 1776
 839. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokale nr 7 i 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1776
 840. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 141/79 POŁOŻONA W DZIELOWIE
  Wyświetleń: 1775
 841. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -DZIERŻAWA DZIAŁKI BABORÓW UL.KUROCZKINA
  Wyświetleń: 1775
 842. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI NR BDR-6733-3-2012 KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 1774
 843. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W II PÓŁROCZU 2012
  Wyświetleń: 1774
 844. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 1773
 845. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW -DZIAŁKA NR 253 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1773
 846. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, LOKALIZACJA: W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 1771
 847. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1770
 848. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 333/2 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1770
 849. Wynik otwartego konkursu Ofert na realizację zadania Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1770
 850. Obwieszczenie w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1769
 851. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W DZIEĆMAROWIE NR BUDYNKU 83
  Wyświetleń: 1768
 852. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 6 grudnia 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1767
 853. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1766
 854. IV USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIAŁKĘ NR 182 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1765
 855. OGŁOSZENIE - o naborze wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1765
 856. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1765
 857. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul.Wiejskiej 4/6
  Wyświetleń: 1764
 858. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE CZERWONKOWA
  Wyświetleń: 1763
 859. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadani apublicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 1762
 860. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 04 marca 2014 roku na zbycie nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1761
 861. DZIAŁKA OZNACZONA NR 29/1 O POW. 0,6288 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1759
 862. Informacja o wynikach naboru - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1759
 863. Pomoc publiczna 2015
  Wyświetleń: 1759
 864. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1759
 865. Rozstrzygnięcie III przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1757
 866. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 6 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1756
 867. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1755
 868. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1755
 869. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 1401/18 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1754
 870. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa
  Wyświetleń: 1754
 871. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W TŁUSTOMOSTACH NR 34
  Wyświetleń: 1753
 872. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej
  Wyświetleń: 1753
 873. Ogłoszenie o III przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie
  Wyświetleń: 1751
 874. Zarządzanie wybranymi składnikami majątku jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1750
 875. NIERUCHOMOŚĆ ZAGRODOWA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM OZNACZONA NR 353/1 O POW. 0,1271 HA, POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1748
 876. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.1.2015
  Wyświetleń: 1747
 877. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1745
 878. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa obiektu świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarno-techniczne- Dzielów
  Wyświetleń: 1745
 879. PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP II
  Wyświetleń: 1745
 880. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1745
 881. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1744
 882. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 1744
 883. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BDR.6733.2.3014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1743
 884. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1742
 885. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki (łąki) w Baborowie
  Wyświetleń: 1742
 886. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚC POŁOŻONĄ W RAKOWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 394/2
  Wyświetleń: 1741
 887. DZIAŁKA NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 769/2 O POW. 0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 1740
 888. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 4 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 1739
 889. I ustny przetarg nieograniczonym na sprzedaż działki nr 406/1 - sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 1739
 890. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE- REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI ? PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 1739
 891. Ogłoszenie o I rokowaniach - dz.nr 72/1 zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1739
 892. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW DZIAŁKA Nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1739
 893. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP II
  Wyświetleń: 1739
 894. Rozstrzygnięcie V przetargu na sprzedaz mieszkania Nr 7 do remontu przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 1738
 895. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1736
 896. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1736
 897. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1735
 898. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1735
 899. Rozstrzygnięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działaki zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1735
 900. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1735
 901. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 1735
 902. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO BRZEGU
  Wyświetleń: 1734
 903. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1733
 904. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVIII Sesja -25.10.2016r.
  Wyświetleń: 1732
 905. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 175/5 O POW 0,1230HA POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1732
 906. Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury
  Wyświetleń: 1731
 907. Drugie obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 1730
 908. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 3 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1730
 909. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 1729
 910. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1729
 911. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35.
  Wyświetleń: 1728
 912. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1728
 913. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 1728
 914. Oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy Sołectwa Tłustomosty w miasteczku Twinpigs rodzinnym parku rozrywki
  Wyświetleń: 1727
 915. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 1726
 916. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE- REFERENT DS UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE
  Wyświetleń: 1726
 917. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki na ul. Stawowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1724
 918. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg.
  Wyświetleń: 1723
 919. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ GARAZEM POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1723
 920. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1722
 921. Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury.
  Wyświetleń: 1722
 922. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY -LOKAL UŻYTKOWY W BABOROWIE ul. KOŚCIUSZKI 3a Z DZIAŁKĄ
  Wyświetleń: 1722
 923. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1722
 924. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONEJ NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 1721
 925. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego nr UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 1721
 926. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1721
 927. Budżet 2016
  Wyświetleń: 1720
 928. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W BABICACH
  Wyświetleń: 1718
 929. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 1718
 930. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ DZIAŁKI 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1717
 931. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 632/19 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1717
 932. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 70 , obręb Sułków, ogłoszonego na dzień 27 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1716
 933. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa dz.nr 632/19 w Baborowie przy ul. Kuroczkina
  Wyświetleń: 1716
 934. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I ustny przetrag nieograniczony na działkę 375/1 Czerwonków
  Wyświetleń: 1714
 935. Przetarg nieograniczony - Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1714
 936. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dziarżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1714
 937. Wykaz nieruchomości działiki nr 390-1 i 270 położone w Dziećmarowie oraz diałka 81-3 w Sułkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1713
 938. LOKAL MIESZKALNY NR 6 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1712
 939. Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1711
 940. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -- Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1710
 941. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 1710
 942. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1709
 943. NIERUCOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW.0,0670 HA
  Wyświetleń: 1707
 944. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - II Sesja RM - 7 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1707
 945. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego w Suchej Psinie o pow. 1,4101 ha
  Wyświetleń: 1707
 946. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE, PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ
  Wyświetleń: 1707
 947. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 1707
 948. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 1704
 949. Imformacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie oraz o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1703
 950. INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2013 ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1703
 951. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1702
 952. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 1702
 953. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach
  Wyświetleń: 1701
 954. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1700
 955. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1700
 956. I ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35 i ul. Raciborskiej 52
  Wyświetleń: 1699
 957. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ
  Wyświetleń: 1699
 958. Dług publiczny 2017
  Wyświetleń: 1697
 959. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 364/4 , obręb Babice, ogłoszonego na dzień 30 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1697
 960. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
  Wyświetleń: 1697
 961. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1746 w Baborowie
  Wyświetleń: 1697
 962. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1697
 963. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1694
 964. Planowanie przestrzenne - druki do pobrania
  Wyświetleń: 1694
 965. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1693
 966. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 1693
 967. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA
  Wyświetleń: 1692
 968. Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O Czerwonków-Kietrz
  Wyświetleń: 1692
 969. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1689
 970. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1689
 971. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 1689
 972. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków a 1
  Wyświetleń: 1689
 973. Rozstrzygnię cie przetargu z dnia 10 maja 2013r. na zbycie nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 1689
 974. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2017
  Wyświetleń: 1689
 975. Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1688
 976. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1687
 977. Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego na ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1687
 978. NABÓR OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2013 R.
  Wyświetleń: 1686
 979. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1686
 980. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1686
 981. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 1685
 982. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1684
 983. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKA NR 872-2 ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM- 12-09-2011
  Wyświetleń: 1683
 984. NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA OZNACZONA NR 245/2 O POW. 0,2233 HA
  Wyświetleń: 1681
 985. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - BDR.6733.1.2014
  Wyświetleń: 1681
 986. Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie integracyjne mieszkańców w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 1681
 987. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w baborowie na ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 1681
 988. SPRZEDAŻ UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 473/7 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1681
 989. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 HA POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1680
 990. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część dz. 1566/1 i 1567 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1680
 991. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1680
 992. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1679
 993. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej”
  Wyświetleń: 1679
 994. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1678
 995. Oferta Realizacji Zadania Publicznego Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  Wyświetleń: 1677
 996. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1676
 997. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu na ul.Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 1675
 998. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1675
 999. Wyniki otwartego konkursu - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 1675
 1000. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1674
 1001. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1674
 1002. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1672
 1003. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny na ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 1672
 1004. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 1672
 1005. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 1671
 1006. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej przeznaczonej pod budowę garażu w Baborowie przy ul. Kolejowej
  Wyświetleń: 1671
 1007. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 1670
 1008. Oferta realizacji zadania publicznego- Uroczystość św. Floriana związana z przekazaniem pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1669
 1009. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1669
 1010. LOKAL MIESZKALNY NR 3 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 1668
 1011. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOZONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 1668
 1012. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1309/37 w Baborowie
  Wyświetleń: 1668
 1013. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 1666
 1014. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1665
 1015. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniosionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1665
 1016. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1664
 1017. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 386/2
  Wyświetleń: 1664
 1018. Informacja o zakwalifikowanych osobach do I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1663
 1019. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1662
 1020. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstaja odpady komunalne, znajdujacych się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1662
 1021. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1661
 1022. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1661
 1023. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY -06-11-2012 ROK
  Wyświetleń: 1661
 1024. I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DZIAŁKA NR 132-1 PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1659
 1025. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1659
 1026. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 1659
 1027. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 1658
 1028. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 245/2 O POW. 0,2233 HA POŁOŻONA W CZERWONKOWIE ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
  Wyświetleń: 1657
 1029. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1657
 1030. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE - REFERENT DS. KADR I ZATRUDNIENIA
  Wyświetleń: 1655
 1031. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1655
 1032. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w okresie od września do listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1655
 1033. Rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż działki nr 364/5 w Babicach i 1401/9 w Baborowie na ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1654
 1034. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Rakowa - działka nr 394/6
  Wyświetleń: 1654
 1035. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1652
 1036. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów- część działki nr 817/42 o pow. 0,0015 ha.
  Wyświetleń: 1651
 1037. Rozstrzygniecie przetargu na działke nr 51/7 w Baborowie i działke 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1650
 1038. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 1650
 1039. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenie Gminy Baborów- dz.nr 176 w Babicach
  Wyświetleń: 1650
 1040. !!!OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1648
 1041. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 422/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 1644
 1042. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1643
 1043. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1642
 1044. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem w Rakowie.
  Wyświetleń: 1642
 1045. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 304 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1642
 1046. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1639
 1047. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 1638
 1048. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TRESCIĄ
  Wyświetleń: 1637
 1049. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 5 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1636
 1050. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1635
 1051. Oferta realizacji zadania publicznego - Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Klubu Cukrownik
  Wyświetleń: 1635
 1052. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1634
 1053. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1634
 1054. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 27/4 , obręb Księże-Pole, ogłoszonego na dzień 29 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1633
 1055. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - BABORÓW UL.POWSTAŃCÓW DZIAŁKA NR 463-15
  Wyświetleń: 1633
 1056. Informacja o wyniku przetargu-dzierżawa działki nr 53/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1631
 1057. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1631
 1058. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1629
 1059. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1629
 1060. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1628
 1061. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części działki 1242 w Baborowie
  Wyświetleń: 1628
 1062. Informacja Przewodniczacego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1627
 1063. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1627
 1064. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym - lokal uzytkowy przy ul. Dabrowszczaków 1a w Baborowie
  Wyświetleń: 1627
 1065. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1627
 1066. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1626
 1067. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1626
 1068. Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 1625
 1069. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 1624
 1070. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1622
 1071. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych-lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1A w Baborowie
  Wyświetleń: 1622
 1072. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1620
 1073. DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1618
 1074. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1618
 1075. Informacja na temat wyników przetargów na najem lokali użytkowych przy ulicy Raciborskiej nr 52 i ulicy Raciborskiej 54 w Baborowie
  Wyświetleń: 1617
 1076. Negocjacje stawki czynszowej za 1 m2 na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1616
 1077. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego w baborowie, przy ul.Dabrowszczaków 1 a
  Wyświetleń: 1615
 1078. Informacja o wynikach konkursu nt: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 1615
 1079. Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 1615
 1080. Ogloszenie II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul.Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1614
 1081. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1614
 1082. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SUŁKOWIE I DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1613
 1083. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 1612
 1084. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1610
 1085. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1609
 1086. Wyjasnienia do treści SIWZ - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 1607
 1087. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1606
 1088. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł."
  Wyświetleń: 1606
 1089. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu na ul. Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 1604
 1090. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1604
 1091. Informacja Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1603
 1092. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1601
 1093. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część dz. nr 1242/6 o pow.0,0242 ha w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1601
 1094. nformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie
  Wyświetleń: 1599
 1095. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Dziećmarowie 92 i w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 1598
 1096. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000,00 zł
  Wyświetleń: 1598
 1097. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dziarżawy- część dz. 1242/6, 485/5 w Baborowie
  Wyświetleń: 1597
 1098. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 1596
 1099. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY.
  Wyświetleń: 1595
 1100. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1594
 1101. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 1593
 1102. Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1592
 1103. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 1591
 1104. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 1588
 1105. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 394/6, obręb Raków, ogłoszonego na dzień 23 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1587
 1106. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
  Wyświetleń: 1587
 1107. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY -LOKAL PRZY UL KOŚCIUSZKI 3 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1587
 1108. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW DOTYCZY: DZIAŁKI NR 394/1 POŁOŻONEJ W RAKOWIE, DZIAŁKI NR 98 POŁOŻONEJ W CZERWONKOWIE, DZIAŁKI NR 249 POŁOŻONEJ W TŁUSTOMOSTACH, DZIAŁKI NR 131/1 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1586
 1109. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1586
 1110. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 249 WTŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1585
 1111. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 12-09-2011
  Wyświetleń: 1585
 1112. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1584
 1113. Informacja o wyniku III przetargu - lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1582
 1114. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMIN. GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 1581
 1115. Komunikat ARR dot. składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego
  Wyświetleń: 1581
 1116. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1581
 1117. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 1580
 1118. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - REMONT DRÓG GMINNYCH W BABOROWIE (UL. SZKOLNA, STAWOWA, RÓŻY WIATRÓW, KWIATOWA) - ETAP II
  Wyświetleń: 1580
 1119. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzialka zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1579
 1120. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUN. I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZE. GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 1578
 1121. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1578
 1122. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 428 położonej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1577
 1123. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1577
 1124. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1575
 1125. LOKAL MIESZKALNY NR 3 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTANCÓW 75
  Wyświetleń: 1574
 1126. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- częsci dz. na ul. Raciborskiej i Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1574
 1127. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 1573
 1128. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 8 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1571
 1129. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 1571
 1130. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1571
 1131. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 1570
 1132. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1568
 1133. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1568
 1134. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.:ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1568
 1135. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1567
 1136. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 1566
 1137. Ogłoszenie o II przetargu - lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1565
 1138. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1564
 1139. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1563
 1140. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1562
 1141. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1561
 1142. obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 1561
 1143. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYW. NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 1560
 1144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 632/19 przy ul. Kuroczkina w Baborowie -
  Wyświetleń: 1559
 1145. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1557
 1146. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1554
 1147. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 1554
 1148. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 1553
 1149. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Krakowskiej 5/8
  Wyświetleń: 1553
 1150. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1552
 1151. Informacji o wyniku postępowania konkursowego
  Wyświetleń: 1552
 1152. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - FIGLORAJ SALA ZABAW DLA DZIECI Z SOŁECTWA TŁUSTOMOSTY
  Wyświetleń: 1552
 1153. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 374 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1551
 1154. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1549
 1155. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 R. NA ZBYCIE LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1549
 1156. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargu pn: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1548
 1157. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1548
 1158. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - częsci z działki nr 1382/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1547
 1159. Zapytania radnych - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1547
 1160. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Baborowie przy ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 1546
 1161. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 6 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1544
 1162. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadr i zatrudnienia - na zastępstwo
  Wyświetleń: 1542
 1163. Dług publiczny 2019
  Wyświetleń: 1541
 1164. Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnego Żłobka w Baborowie
  Wyświetleń: 1540
 1165. OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1540
 1166. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1540
 1167. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1536
 1168. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE OZNACZONE NR 51/3, 51/4, 51/8 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,7140 HA POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1534
 1169. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1533
 1170. Oferta organizacji pozarządowej - MUKS Jedynka Baborów
  Wyświetleń: 1532
 1171. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 1531
 1172. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1529
 1173. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych
  Wyświetleń: 1528
 1174. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki zabudowanej garazem w Sułkowie
  Wyświetleń: 1528
 1175. I przetarg ustny nieograniczony - dz. nr 53/12 w Baborowie (po ogródkach działkowych)
  Wyświetleń: 1527
 1176. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1527
 1177. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1525
 1178. Oferta realizacji zadania publicznego- Aktywnie spędzany czas w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 1525
 1179. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW - dz nr 137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 1524
 1180. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta Baborów-ul. Głubczycka, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 1522
 1181. Informacja o rozstrzygnięciu I przetargu ograniczonego na zakup działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1521
 1182. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 1521
 1183. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 1521
 1184. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części dz. nr 19/7 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1520
 1185. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1519
 1186. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1518
 1187. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1517
 1188. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 1513
 1189. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1512
 1190. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1511
 1191. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1511
 1192. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza w Beskid Żywiecki
  Wyświetleń: 1510
 1193. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1510
 1194. Wykaz nieruchomosci do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 34
  Wyświetleń: 1509
 1195. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 1509
 1196. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 1508
 1197. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1507
 1198. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 1506
 1199. Oferta organizacji pozarządowej - LZS PIAST Raków
  Wyświetleń: 1505
 1200. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1505
 1201. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 1505
 1202. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1503
 1203. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA MOSZNA BIERKOWICE ŁOSIÓW
  Wyświetleń: 1503
 1204. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci nr 72/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 1502
 1205. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 1501
 1206. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul.Opawskiej 4/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1501
 1207. Protokoły z lat 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1500
 1208. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROWADZENIE SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ
  Wyświetleń: 1499
 1209. Informacja o wyniku przetargu na część działki nr 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1498
 1210. Oferta realizacji zadania publicznego - Festyn rodzinny "Już mamy wakacje"
  Wyświetleń: 1495
 1211. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1494
 1212. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1494
 1213. Rozstrzygnięcie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Dabrowszczaków 1 a w Baborowie
  Wyświetleń: 1493
 1214. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MUKS JEDYNKA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1490
 1215. OGŁOSZENIE z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie unieważnienia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1490
 1216. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 19 grudnia 2018 r godz 15:00
  Wyświetleń: 1489
 1217. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1488
 1218. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1487
 1219. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
  Wyświetleń: 1484
 1220. Rozstrzygnięcie I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 375/1, obręb Czerwonków, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014 godz. 9:00
  Wyświetleń: 1484
 1221. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ 1/8 MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ KADETÓW
  Wyświetleń: 1483
 1222. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - dzialka nr 72/1 w Rakowie 11 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 1483
 1223. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz.dz. nr 1743/3 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1483
 1224. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1483
 1225. Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1482
 1226. Oferta organizacji pozarzadowej - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 1482
 1227. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze--Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1481
 1228. Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1480
 1229. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1480
 1230. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1478
 1231. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1477
 1232. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem garażowym w Sułkowie
  Wyświetleń: 1477
 1233. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Księże Pole
  Wyświetleń: 1476
 1234. Ogłoszenie o przetargu pn: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł"
  Wyświetleń: 1475
 1235. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki niezabudowanej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1474
 1236. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1472
 1237. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1470
 1238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 8/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1470
 1239. Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1464
 1240. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1464
 1241. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul.Raciborskiej
  Wyświetleń: 1463
 1242. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1461
 1243. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1461
 1244. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 1460
 1245. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- częśc dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1460
 1246. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1459
 1247. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 1457
 1248. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1455
 1249. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1454
 1250. Ogloszenie o III przetargu- lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 1454
 1251. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1453
 1252. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Świerczewskiego 1B/5
  Wyświetleń: 1453
 1253. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Moniuszki 15/4
  Wyświetleń: 1452
 1254. Rozstrzygniecie V przetargu na sprzedaż lokalu mieszkaniowego nr 8 przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 1451
 1255. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO KRASIEJOWA -JURAPARK
  Wyświetleń: 1449
 1256. Oferta organizacji pozarządowej - Mostowiacy
  Wyświetleń: 1447
 1257. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Jubileuszu 70-lecia MGKS "Cukrownik"
  Wyświetleń: 1447
 1258. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1447
 1259. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1446
 1260. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część z działki nr 485/11 przy ul. Rynek 2a
  Wyświetleń: 1444
 1261. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1441
 1262. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1440
 1263. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1440
 1264. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO CHORZOWA
  Wyświetleń: 1438
 1265. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomosc zabudowaną przy ul. Powsatńców 73 w Baborowie
  Wyświetleń: 1438
 1266. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1436
 1267. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt kultury
  Wyświetleń: 1435
 1268. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1435
 1269. Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1434
 1270. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baborów- część z dz. 1242/6 w Baborowie, dz. nr 253 w Boguchwałowie, dz. nr 200/5 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1434
 1271. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (części dz. 1242/5 i 463/15 w Baborowie
  Wyświetleń: 1434
 1272. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki Nr 134/3, 134/4 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 1434
 1273. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 1D m.1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1434
 1274. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 1434
 1275. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1433
 1276. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1433
 1277. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część dz. nr 1309/37 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1431
 1278. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1431
 1279. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1430
 1280. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 1429
 1281. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1427
 1282. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 1425
 1283. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1424
 1284. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2016
  Wyświetleń: 1423
 1285. Oferta realizacji zadania publicznego-Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kotliny Kłodzkiej
  Wyświetleń: 1422
 1286. INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWAŃ – BABORÓW, DZIAŁKA NR 872/1 ZABUDOWANA BUDYNKIEM
  Wyświetleń: 1421
 1287. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina, ogłoszonego na dzień 18 września 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 1419
 1288. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 4 LUTEGO 2013 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1417
 1289. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -OSP KSIĘZE POLE
  Wyświetleń: 1413
 1290. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  Wyświetleń: 1411
 1291. Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1409
 1292. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  Wyświetleń: 1409
 1293. OFERTA WYCOFANA- RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1408
 1294. Interpelacje radnych - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1407
 1295. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.podatków i opłat.
  Wyświetleń: 1407
 1296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baboróww
  Wyświetleń: 1406
 1297. Programy, Strategie rozwoju, Raporty
  Wyświetleń: 1405
 1298. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 1402
 1299. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1402
 1300. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
  Wyświetleń: 1400
 1301. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz.dz. nr 1242/ o pow.0,0055 ha w Baborowie
  Wyświetleń: 1399
 1302. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCEICZKA DO OPOLA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 1398
 1303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 1398
 1304. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1396
 1305. Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1339 o pow.0,1022 w Baborowie
  Wyświetleń: 1395
 1306. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 1395
 1307. Zarządzenie Nr OW-293/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1395
 1308. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1393
 1309. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 1392
 1310. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 86/1
  Wyświetleń: 1391
 1311. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 1390
 1312. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz.1242/6 przy ul. Raciborskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1387
 1313. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny do Wrocławia - OSP Dziećmarów
  Wyświetleń: 1386
 1314. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1386
 1315. Oferty pozakonkursowe z lat 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1385
 1316. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1383
 1317. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2017
  Wyświetleń: 1381
 1318. nowaROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 4 MARCA 2013r. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM DO REMONTU POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1381
 1319. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1380
 1320. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 1379
 1321. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1378
 1322. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- części dz.nr.137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 1378
 1323. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1377
 1324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 1375
 1325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. o pow. 0,1628 ha z dz. nr 865/12
  Wyświetleń: 1374
 1326. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1374
 1327. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1373
 1328. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej w Rakowie
  Wyświetleń: 1372
 1329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokale mieszkalne dla najemców przy ul. Rynek 2a/3 i Rynek 2/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1372
 1330. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1371
 1331. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 1371
 1332. Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka do Wisły MGKS Cukrownik
  Wyświetleń: 1370
 1333. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1370
 1334. Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1368
 1335. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1368
 1336. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 1367
 1337. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1366
 1338. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1366
 1339. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 1366
 1340. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1362
 1341. Oferta realizacji zadania publicznego - Spotkanie jasełkowe dla mieszkańców sołectwa Dziećmarów
  Wyświetleń: 1361
 1342. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1361
 1343. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1360
 1344. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1745 w Baborowie
  Wyświetleń: 1360
 1345. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1358
 1346. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1355
 1347. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1354
 1348. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVII Sesja -22.09.2016r.
  Wyświetleń: 1352
 1349. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Sulków 86 B
  Wyświetleń: 1352
 1350. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostały zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1345
 1351. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę działek(łąki) w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1345
 1352. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1344
 1353. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 1343
 1354. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 1410 w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 1342
 1355. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1341
 1356. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - części z dz. nr 485/11
  Wyświetleń: 1341
 1357. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 1339
 1358. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla nejemcy w Baborowie przy ul. Głubczyckiej 34/5
  Wyświetleń: 1338
 1359. Oferta realizacji zadania publicznego - Zakopane integracja różnych pokoleń OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 1337
 1360. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1337
 1361. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 1337
 1362. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1335
 1363. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WYJAZD EDUKACYJNY DO WROCŁAWIA
  Wyświetleń: 1333
 1364. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO-PROFILAKTYKA NA SPORTOWO -09-01-2012
  Wyświetleń: 1333
 1365. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1333
 1366. Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 1332
 1367. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1332
 1368. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2016
  Wyświetleń: 1332
 1369. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - III Sesja RM - 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1331
 1370. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 1329
 1371. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"- 2 przetarg
  Wyświetleń: 1328
 1372. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 1328
 1373. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1747 w Baborowie
  Wyświetleń: 1328
 1374. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2016
  Wyświetleń: 1326
 1375. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do kina - integracja dzeci i młodzieży z Tłustomost i Langowa
  Wyświetleń: 1326
 1376. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 1324
 1377. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1324
 1378. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW – część działki nr 576/16, 632/28
  Wyświetleń: 1323
 1379. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu- nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1321
 1380. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 1318
 1381. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1318
 1382. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 463/15 przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 1318
 1383. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY -16-01-2012
  Wyświetleń: 1317
 1384. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1316
 1385. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- dz. nr 1747, 1746, 1338/7; część z dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 1316
 1386. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1252/1 położona w Baborowie
  Wyświetleń: 1314
 1387. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody jubileuszu 70-lecia LZS SOKÓŁ BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1313
 1388. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 1312
 1389. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  Wyświetleń: 1312
 1390. Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci stanowiacych działki nr 1192,1194,1195,1196,1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 1312
 1391. Informacja o wyniku III przetargu - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1311
 1392. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 1311
 1393. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1309
 1394. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 1304
 1395. Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  Wyświetleń: 1303
 1396. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- asystent rodziny
  Wyświetleń: 1302
 1397. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WARSZATY ARCHEOLOGICZNE RYCZYN DLA MŁODZIEZY Z TŁUSTOMOSTOMOSTÓW I LANGOWA
  Wyświetleń: 1301
 1398. Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 1299
 1399. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 1297
 1400. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1296
 1401. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1295
 1402. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 1293
 1403. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1292
 1404. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 1292
 1405. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- działka zabudowana budynkiem do rozbiórki w Baborowie
  Wyświetleń: 1290
 1406. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.6.2016
  Wyświetleń: 1285
 1407. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1285
 1408. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1284
 1409. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1284
 1410. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1283
 1411. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny przy ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1283
 1412. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 1282
 1413. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2018
  Wyświetleń: 1281
 1414. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2018.
  Wyświetleń: 1281
 1415. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1280
 1416. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 1277
 1417. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1273
 1418. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 1271
 1419. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1268
 1420. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1268
 1421. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu- lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 1267
 1422. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1264
 1423. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Baborowie
  Wyświetleń: 1264
 1424. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - V Sesja RM - 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1264
 1425. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Powstańców, ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1263
 1426. Informacja o wyniku IV przetargu - nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 1262
 1427. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1262
 1428. Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1260
 1429. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu-lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1258
 1430. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1258
 1431. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1256
 1432. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1256
 1433. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1254
 1434. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1253
 1435. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1250
 1436. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1249
 1437. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - OSP SUCHA PSINA ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 1249
 1438. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - IV Sesja RM - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1248
 1439. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - REALIZACJA ZADANIA STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 1248
 1440. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1192 w Baborowie
  Wyświetleń: 1248
 1441. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie Podinspektor ds.inwestycji liniowych (1,0 etat).
  Wyświetleń: 1245
 1442. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 1244
 1443. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1243
 1444. Oświadczenia majątkowe osób zobowiąznych do ich złożenia
  Wyświetleń: 1243
 1445. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do Energylandii
  Wyświetleń: 1242
 1446. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1241
 1447. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 1241
 1448. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1239
 1449. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WSPÓŁNY WYJZAD DO WISŁY SPOSÓB NA INTEGRACJE I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 1238
 1450. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1238
 1451. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonaie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 1237
 1452. Wybory ławników 2019
  Wyświetleń: 1237
 1453. I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej pod budowę garażu na ul. Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 1236
 1454. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2016
  Wyświetleń: 1231
 1455. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1230
 1456. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1229
 1457. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny do ZOO i DinoParku w Ostrawie
  Wyświetleń: 1228
 1458. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 1223
 1459. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WUJAZD EDUKACYJNY DO MYSŁOWIC i RUD WIELKICH
  Wyświetleń: 1222
 1460. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1220
 1461. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 1220
 1462. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1406/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1219
 1463. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1218
 1464. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1217
 1465. Wyjaśnienia do treści SWIZ - "Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo."
  Wyświetleń: 1216
 1466. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o terminach i miejscach polowania zbiorowego na sezon 2018/2019-zmiana planu
  Wyświetleń: 1215
 1467. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1227/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1214
 1468. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1214
 1469. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP nie tylko do pożaru
  Wyświetleń: 1214
 1470. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1213
 1471. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.1.2016
  Wyświetleń: 1211
 1472. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na dzierżawę części działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1211
 1473. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1 a w Baborowie ( po policji)
  Wyświetleń: 1210
 1474. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 1210
 1475. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem do rozbiórki przy ul. Raciborskiej 85 w Baborowie
  Wyświetleń: 1209
 1476. Obiwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1205
 1477. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2016
  Wyświetleń: 1205
 1478. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 1204
 1479. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WE LWOWIE
  Wyświetleń: 1204
 1480. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1201
 1481. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1200
 1482. Oferta realizacji zadania publicznego - Kazimierz, Sandomierz - Królewskim szlakiem
  Wyświetleń: 1199
 1483. Oferta realizacji zadanai publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1197
 1484. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1197
 1485. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baborów w 2017 r.
  Wyświetleń: 1190
 1486. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 1242/6 przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1189
 1487. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UNI.6733.6.2015 kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1186
 1488. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1185
 1489. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka zabudowana budynkiem przy ul. Raciborskiej 85
  Wyświetleń: 1181
 1490. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 1180
 1491. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1178
 1492. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1178
 1493. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1175
 1494. Wykaz nieruchomości do sprzedaży- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1173
 1495. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ŚLADAMI JANA PAWŁA II WYJAZD EDUKACYJNO - REKREACYJNY WADOWICE - KRAKÓW
  Wyświetleń: 1171
 1496. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku usług opiekuńczych specjalizowanych przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Baborowie
  Wyświetleń: 1168
 1497. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  Wyświetleń: 1166
 1498. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/3 w Rakowie
  Wyświetleń: 1166
 1499. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/8 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1164
 1500. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1162
 1501. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1153
 1502. Obwieszczenie Burmistrza o terminach i miejscach polowania zbiorowego
  Wyświetleń: 1149
 1503. Informacja o wyniku I rokowań- Raków, działka nr 72/1 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 1148
 1504. Oferta realizacji zadania publicznego-Festyn rodzinny dla mieszkańców Dziećmarowa
  Wyświetleń: 1144
 1505. Informacja o wyniku III przetargu ( nieruchomość zabudowana budynkeim w Rakowie)
  Wyświetleń: 1139
 1506. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 1137
 1507. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 1136
 1508. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1135
 1509. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1135
 1510. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1133
 1511. Oferta realizacji zadania publicznego- Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością poświęcenia pojazdu OSP w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1129
 1512. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/4 w Rakowie
  Wyświetleń: 1128
 1513. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. podatków i opłat.
  Wyświetleń: 1126
 1514. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1122
 1515. Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów na 2019 roku
  Wyświetleń: 1121
 1516. Raport o stanie Gminy Baborów za 2018 rok
  Wyświetleń: 1119
 1517. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TRZYDNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO -TURYSTYCZNY OSP KSIĘŻE -POLE
  Wyświetleń: 1118
 1518. Wykonanie budżetu 2019
  Wyświetleń: 1115
 1519. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów - część dz. nr 1383/5 przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1114
 1520. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1111
 1521. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1110
 1522. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018
  Wyświetleń: 1105
 1523. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 1100
 1524. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 1100
 1525. Zarządzenia Burmistrza - Kadencja 2002 -2006
  Wyświetleń: 1099
 1526. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2016
  Wyświetleń: 1098
 1527. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1093
 1528. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1092
 1529. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Baborowie
  Wyświetleń: 1092
 1530. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 1091
 1531. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 1090
 1532. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 1087
 1533. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1085
 1534. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 1082
 1535. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1075
 1536. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 1075
 1537. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 1073
 1538. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1072
 1539. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1064
 1540. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 1060
 1541. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 1054
 1542. Podatki 2020
  Wyświetleń: 1051
 1543. Oferta realizacja zadania publicznego - Organizacja Halloween w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1049
 1544. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na utrzymaniu czystości dróg, ulic, chodników, placów, parkingów stanowiących własność Gminy Baborów na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1048
 1545. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW
  Wyświetleń: 1047
 1546. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - posiedzenie 26 marca 2019 r. godz. 16:00
  Wyświetleń: 1046
 1547. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1044
 1548. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1036
 1549. Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 1033
 1550. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- w Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarowie i Baborowie
  Wyświetleń: 1029
 1551. Informacja o wyniku II przetargu - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 1027
 1552. II NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  Wyświetleń: 1023
 1553. Informacja o wyniku przetargu-Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 1019
 1554. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1010
 1555. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 1008
 1556. Oferta realizacji zadania publicznego - Rola aktywnego trybu życia w profilaktyce uzależnień - cykl wyjazdów rekreacyjno-szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 995
 1557. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 992
 1558. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 989
 1559. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/9 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 982
 1560. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej
  Wyświetleń: 977
 1561. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 75/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 974
 1562. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 973
 1563. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 971
 1564. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
  Wyświetleń: 969
 1565. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Tłustomostach
  Wyświetleń: 966
 1566. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 965
 1567. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 964
 1568. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS.INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  Wyświetleń: 963
 1569. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.inwestycji liniowych(1 etat).
  Wyświetleń: 963
 1570. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 962
 1571. Konsultacje zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 962
 1572. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie- posiedzenie 25 marca 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 961
 1573. Dodatkowy nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 957
 1574. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UNI.6730.5.6.2018
  Wyświetleń: 954
 1575. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2019 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 950
 1576. Budżet 2019
  Wyświetleń: 949
 1577. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 948
 1578. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - VIII Sesja RM - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 948
 1579. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 941
 1580. O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 940
 1581. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VII Sesja RM - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 925
 1582. oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 925
 1583. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VI Sesja RM - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 921
 1584. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku usług opiekuńczych specjalizowanych przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Baborowie
  Wyświetleń: 921
 1585. Zarządzenie Nr OW-38718 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 921
 1586. Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 919
 1587. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Babicach
  Wyświetleń: 918
 1588. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Kościuszki 4/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 918
 1589. Konkursy na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 905
 1590. oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka nad morze Trójmiasto
  Wyświetleń: 905
 1591. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg
  Wyświetleń: 903
 1592. Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 902
 1593. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 901
 1594. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 891
 1595. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 886
 1596. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - posiedzenie 28 maja 2019 r. godz. 15:00
  Wyświetleń: 885
 1597. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Baborów 2
  Wyświetleń: 880
 1598. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 874
 1599. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Alarm I stopnia związany z przekroczeniem poziomu pyłu zawieszonego
  Wyświetleń: 866
 1600. Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 863
 1601. Nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 roku
  Wyświetleń: 861
 1602. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 858
 1603. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 858
 1604. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów na 2019 rok
  Wyświetleń: 858
 1605. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 856
 1606. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 856
 1607. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 855
 1608. Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  Wyświetleń: 848
 1609. Budżet na 2020 rok
  Wyświetleń: 844
 1610. Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów w 2020 roku
  Wyświetleń: 844
 1611. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 843
 1612. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  Wyświetleń: 843
 1613. Pomoc publiczna 2017
  Wyświetleń: 839
 1614. Informacja Przew. Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego - 27 maja 2019 r.godz.16:00
  Wyświetleń: 837
 1615. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 836
 1616. Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  Wyświetleń: 835
 1617. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 826
 1618. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIII Sesja RM - 27 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 824
 1619. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 819
 1620. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - X Sesja RM - 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 809
 1621. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 23 października 2019 r.
  Wyświetleń: 807
 1622. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1750 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 807
 1623. Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 802
 1624. Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"
  Wyświetleń: 794
 1625. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  Wyświetleń: 788
 1626. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- ul. Stawowa w Baborowie
  Wyświetleń: 780
 1627. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – posiedzenie 27 listopada 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 779
 1628. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (nr 632/41 przy ul. Kolejowej)
  Wyświetleń: 776
 1629. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - IX Sesja RM - 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 775
 1630. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XII Sesja RM - 20 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 775
 1631. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny do Wrocławia oraz Mikołajki w sołectwie Babice
  Wyświetleń: 775
 1632. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - XI Sesja RM - 9 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 773
 1633. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baborów w 2018 r.
  Wyświetleń: 762
 1634. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 752
 1635. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 743
 1636. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 742
 1637. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w I półroczu 2019 r. oraz w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert.
  Wyświetleń: 737
 1638. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 729
 1639. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy nr 54A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 720
 1640. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - X nabór 2019 r.
  Wyświetleń: 720
 1641. III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 718
 1642. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 716
 1643. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 715
 1644. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 709
 1645. Informacja o wyniku I rokowań nieograniczonych-działka nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 708
 1646. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1275/3 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 705
 1647. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 704
 1648. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1758 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 703
 1649. Formularz uproszczonej oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 702
 1650. Raporty o stanie Gminy
  Wyświetleń: 701
 1651. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów.
  Wyświetleń: 701
 1652. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 693
 1653. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 690
 1654. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1165 w Baborowie
  Wyświetleń: 684
 1655. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 673
 1656. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie - posiedzenie 24 października 2019 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 672
 1657. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów przy ul. Raciborskiej, Powstańców, Wiejskiej i Klonowej
  Wyświetleń: 667
 1658. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 665
 1659. Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego - magazyny zbożowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Baborowie
  Wyświetleń: 662
 1660. Zarządzenie Nr OW-388 18 w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej i piłki siatkowej) w II półroczu 2018 r.
  Wyświetleń: 660
 1661. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 656
 1662. IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 654
 1663. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 652
 1664. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 647
 1665. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 646
 1666. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 645
 1667. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Rynek 5 m 11 w Baborowie
  Wyświetleń: 645
 1668. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1758 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 645
 1669. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 639
 1670. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – posiedzenie 5 lutego 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 633
 1671. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 629
 1672. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Tłustomostach
  Wyświetleń: 628
 1673. Informacja o wyniku I rokowań nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 626
 1674. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu w okresie od marca do lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 624
 1675. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 624
 1676. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 620
 1677. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 618
 1678. Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 2020 rok
  Wyświetleń: 611
 1679. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 608
 1680. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 604
 1681. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1753 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 603
 1682. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 602
 1683. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - XI nabór 2020 r.
  Wyświetleń: 600
 1684. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1751 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 598
 1685. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 597
 1686. Pomoc publiczna 2018
  Wyświetleń: 596
 1687. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 18 lutego 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 594
 1688. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2020 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 594
 1689. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1752 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 593
 1690. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1757 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 590
 1691. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 581
 1692. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  Wyświetleń: 580
 1693. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1750 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 580
 1694. Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 579
 1695. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1752 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 570
 1696. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy 1/A.
  Wyświetleń: 570
 1697. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - dz. 578, 579,1589/1
  Wyświetleń: 570
 1698. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 912 636,10 zł
  Wyświetleń: 569
 1699. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 368 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 569
 1700. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów- dz.176, 1382/2,485/11, 137/4
  Wyświetleń: 568
 1701. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1757 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 567
 1702. Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej 5A w Baborowie, na działce nr 1303/4 w ramach zadania: "Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie"-IGP.271.4.2020
  Wyświetleń: 565
 1703. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 565
 1704. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 563
 1705. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 563
 1706. ZB Nr OW-20/19 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej) w I półroczu 2019 r.
  Wyświetleń: 563
 1707. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia- ul. Kozielska
  Wyświetleń: 561
 1708. Informacja o wyniku II rokowań nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  Wyświetleń: 560
 1709. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 557
 1710. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XV Sesja RM - 19 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 556
 1711. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 555
 1712. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 555
 1713. Przebudowa budynku pałacu w Szczytach wraz z jego programem funkcjonalno-użytkowym
  Wyświetleń: 555
 1714. Wykaz nieruchomosci przezbaczonych do dzierżawy - dz. w Boguchwałowie, Baborowie
  Wyświetleń: 555
 1715. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Rynek 4/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 555
 1716. POWSZECHNY SPIS ROLNY - NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 554
 1717. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1751 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 551
 1718. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 548
 1719. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/6 w Rakowie
  Wyświetleń: 544
 1720. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 542
 1721. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 542
 1722. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/3 w Rakowie
  Wyświetleń: 542
 1723. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 541
 1724. Budżet 2020
  Wyświetleń: 534
 1725. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1175 w Baborowie
  Wyświetleń: 532
 1726. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 531
 1727. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIV Sesja RM - 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 521
 1728. Informacja o wyłożeniu projektu podziału na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 519
 1729. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 518
 1730. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 518
 1731. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 518
 1732. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 515
 1733. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1753 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 513
 1734. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 513
 1735. Zarządzenie Nr OW-18/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 23.01.2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki siatkowej) w I półroczu 2019 r.
  Wyświetleń: 512
 1736. Nabór na stanowisko – Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 510
 1737. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 509
 1738. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 507
 1739. II ZAPYTANIE OFERTOWE - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - XI nabór 2020 r.
  Wyświetleń: 502
 1740. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 500
 1741. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1200/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 499
 1742. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 499
 1743. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 493
 1744. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok
  Wyświetleń: 490
 1745. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 488
 1746. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 487
 1747. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 481
 1748. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. 70/2 w Dzielowie
  Wyświetleń: 478
 1749. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 477
 1750. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 474
 1751. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 474
 1752. VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 470
 1753. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1196 w Baborowie
  Wyświetleń: 470
 1754. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 469
 1755. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 468
 1756. Rewitalizacja części parku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki w Baborowie
  Wyświetleń: 468
 1757. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 467
 1758. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 461
 1759. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 461
 1760. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Rynek 5/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 460
 1761. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 458
 1762. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 458
 1763. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 457
 1764. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 454
 1765. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 451
 1766. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Moniuszki 15 m.1
  Wyświetleń: 451
 1767. Głosowania - VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 447
 1768. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 447
 1769. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  Wyświetleń: 444
 1770. V Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 443
 1771. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 442
 1772. Głosowania - III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 441
 1773. Głosowania - XI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 9 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 440
 1774. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 437
 1775. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy na terenie miasta Baborów- lokal dla najemcy przy ul. Raciborskiej 54/10
  Wyświetleń: 436
 1776. Głosowania - IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 434
 1777. Głosowania - V Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 marca 2019 r. .
  Wyświetleń: 433
 1778. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 431
 1779. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 430
 1780. Wykonanie budżetu 2020
  Wyświetleń: 430
 1781. Głosowania - VII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 429
 1782. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 428
 1783. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 423
 1784. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 1761 zabudowana budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  Wyświetleń: 422
 1785. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 421
 1786. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 421
 1787. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 420
 1788. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 420
 1789. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 420
 1790. Głosowania - X Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 410
 1791. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 410
 1792. Głosowania - IX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 408
 1793. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 407
 1794. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 405
 1795. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( cz. dz. nr 576/16; 1536/1; 485/11 w Baborowie i dz. nr 253 w Boguchwałowie)
  Wyświetleń: 404
 1796. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- cz. dz. 1613/6 w Baborowie przy ul. Moniuszki
  Wyświetleń: 403
 1797. Głosowania - VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 396
 1798. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 632/42 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)
  Wyświetleń: 388
 1799. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 386
 1800. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 382
 1801. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 381
 1802. VII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 378
 1803. Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej 5A w Baborowie, na działce nr 1303/4 w ramach zadania: "Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie"
  Wyświetleń: 376
 1804. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA I GMINY BABORÓW- dot. cz. dz.1566/1 i1567, 1242/6,dz. 632/36 , 446/1w Baborowie i dz. 526/1 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 375
 1805. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy przy ul. Plac Dworcowy 1/A w Baborowie
  Wyświetleń: 375
 1806. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów 2020
  Wyświetleń: 371
 1807. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 367
 1808. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1168 w Baborowie
  Wyświetleń: 361
 1809. Lokal użytkowy - Baborów pl. Dworcowy 1
  Wyświetleń: 358
 1810. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2019
  Wyświetleń: 349
 1811. VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 348
 1812. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1176 w Baborowie
  Wyświetleń: 343
 1813. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1761 zabudowanej budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  Wyświetleń: 340
 1814. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 336
 1815. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- cz. dz. nr 1401/17 przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 335
 1816. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1177 w Baborowie
  Wyświetleń: 334
 1817. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 332
 1818. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Plac Dworcowy 1/A w Baborowie
  Wyświetleń: 327
 1819. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 327
 1820. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1714/40 w Baborowie przy ul. Strażaków (pod zabudowę)
  Wyświetleń: 327
 1821. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 322
 1822. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 19/7 w Tłustomostach i dz. nr 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 321
 1823. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1751 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 319
 1824. Dług publiczny 2020
  Wyświetleń: 318
 1825. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 318
 1826. Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - 25 maja 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 318
 1827. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 314
 1828. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2018
  Wyświetleń: 314
 1829. IX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 309
 1830. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  Wyświetleń: 299
 1831. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1714/40 w Baborowie przy ul. Strażaków (pod zabudowę)
  Wyświetleń: 296
 1832. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  Wyświetleń: 290
 1833. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1758 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 289
 1834. Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - 21 maja 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 289
 1835. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1195 w Baborowie
  Wyświetleń: 287
 1836. Raport o stanie Gminy Baborów za 2019 rok
  Wyświetleń: 277
 1837. XI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 9 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 277
 1838. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- cz. dz. 490/2 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 276
 1839. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1179 w Baborowie
  Wyświetleń: 273
 1840. Pomoc publiczna 2019
  Wyświetleń: 272
 1841. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (po byłym przedszkolu) oraz budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62
  Wyświetleń: 269
 1842. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1180/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 265
 1843. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1180/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 263
 1844. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1194 w Baborowie
  Wyświetleń: 261
 1845. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1752 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 255
 1846. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy przy ul. Raciborskiej 2B w Baborowie
  Wyświetleń: 253
 1847. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1751 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 249
 1848. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1757 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 245
 1849. Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - 17 czerwca 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 245
 1850. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 279 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 240
 1851. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA I GMINY BABORÓW- cz. dz.1288/2 w Baborowie i cz. dz. nr 382/7 w Rakowie
  Wyświetleń: 238
 1852. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy 1A
  Wyświetleń: 237
 1853. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1761 zabudowanej budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  Wyświetleń: 235
 1854. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2018
  Wyświetleń: 235
 1855. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 234
 1856. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dz. nr 1589/1 i cz.dz.1613/6 w Baborowie, dz. nr 96 i 104 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 234
 1857. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 233
 1858. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1753 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 232
 1859. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1750 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 228
 1860. Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - 15 czerwca 2020 r. - godz 16:00
  Wyświetleń: 226
 1861. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 224
 1862. X Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 224
 1863. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1164 w Baborowie
  Wyświetleń: 222
 1864. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 217
 1865. Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 17 sierpnia 2020 r. - godz. 16:00
  Wyświetleń: 216
 1866. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 215
 1867. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów - działka nr 465 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 215
 1868. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 212
 1869. Głosowania - XIV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 210
 1870. Usługa ubezpieczenia Gminy Baborów oraz jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 206
 1871. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1157/3 w Baborowie
  Wyświetleń: 195
 1872. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 183
 1873. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Głubczyckiej 98/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 182
 1874. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 180
 1875. Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1167 w Baborowie
  Wyświetleń: 176
 1876. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów- cz. dz. 19/7 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 168
 1877. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2019
  Wyświetleń: 153
 1878. Garaż - Sułków
  Wyświetleń: 149
 1879. XIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 147
 1880. Głosowania - XIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 146
 1881. Pomieszczenie gospodarcze - Dziećmarów
  Wyświetleń: 145
 1882. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA I GMINY BABORÓW- działki 283/6, 283/8, 283/9, 283/10, 283/11, 283/13w Rakowie, cz. dz. 1288/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 138
 1883. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów - część działki nr 466 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 138
 1884. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - dz. na ul. Raciborskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 132
 1885. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie dla dotychczasowych dzierżawców- cz. dz. 1309/37, 632/28, 576/16, 1401/17, dz.1360
  Wyświetleń: 127
 1886. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. nr 1401/17 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 123
 1887. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy- dz. nr 1157/3, 1167, 1168, 1171, 1172, 1173/1, 1175, 1176, 1177 w Baborowie
  Wyświetleń: 122
 1888. XII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 116
 1889. Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 102
 1890. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 1401/17 i działka 578 położonych w Baborowie
  Wyświetleń: 81
 1891. Rewitalizacja części parku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki w Baborowie IGP.271.6.2020
  Wyświetleń: 69
 1892. XIV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 1893. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o terminach i miejscach polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 43
Wersja XML