Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BIP Urząd Miejski w Baborowie - Rejestr zmian treści

 1. Usuwanie drzew i krzewów
  Data modyfikacji: 23-10-2020 11:15
 2. Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Data modyfikacji: 22-10-2020 16:10
 3. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1714/40 w Baborowie przy ul. Strażaków (pod zabudowę)
  Data modyfikacji: 19-10-2020 08:19
 4. NOWE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów
  Data modyfikacji: 13-10-2020 14:15
 5. Oferty pozakonkursowe
  Data modyfikacji: 09-10-2020 14:09
 6. Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów w 2020 roku
  Data modyfikacji: 09-10-2020 13:38
 7. Rewitalizacja części parku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki w Baborowie IGP.271.6.2020
  Data modyfikacji: 08-10-2020 15:39
 8. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu piętrzącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepławką dla ryb na rzece Psinie
  Data utworzenia: 01-10-2020 13:58
 9. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem użytkowym (po byłym przedszkolu) oraz budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie
  Data modyfikacji: 28-09-2020 09:28
 10. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul.Plac Dworcowy 1/A w Baborowie
  Data modyfikacji: 28-09-2020 08:50

Wersja XML