Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy 2022 rok

OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację w 2022 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów

Termin składanie ofert - 23 lutego 2022 r. godz 12:00

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na 2022.pdf


OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację w 2022 roku usług opiekuńczych specjalizowanych przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Baborowie

Termin składania ofert - 10 stycznia 2022 r. godz 12:00

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na usługi terapeutyczne 2022.pdf


 

Wersja XML