Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczącej Komisji Oswiaty, Zdrowia i Porzadku Publicznego- posiedzenie 29 listopada 2021 r. godz.:16:00

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje

że w dniu 29 listopada 2021 r. o godz.:16:00 odbędzie się  posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej UM w Baborowie

z następującym porządkiem:

1. Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy - sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach;

2. Stan bezrobocia w Gminie Baborów;

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

3.1.przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku - projekt druk nr 260A/21

4. Podsumowanie pracy Komisji za 2021 r.

Wersja XML