Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów w 2021 roku

W związku z zakończeniem zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Baborów - XII nabór - 2021
” informuje się, że Gmina uzyskała dofinansowanie:

35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29 045,52

35,35% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29 337,00 zł

- 29,65% pochodziło ze środków własnych Gminy, w wysokości 24 604,68 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 82 987,20 zł.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udało się osiągnąć efekt rzeczowy i ekologiczny
w postaci unieszkodliwienia 83,820 Mg wyrobów zawierających azbest.


 

PDFOGŁOSZENIE azbest 2021.pdf
 

DOC2021 wniosek-o-dofinansowanie-azbest.doc
DOC2021 inwentaryzacja_azbestu.doc
DOC2021 ocena_stanu azbestu.doc

 

Wersja XML