Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc publiczna 2020

PDFinformacja za 2020 r. - art.37 ust.1 pkt.2 lit.f uofp - osoby prawne i fizyczne - ulgi i odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty.pdf
PDFinformacja za 2020 r. - art.37 ust.1 pkt.2 lit.f uofp - osoby prawne i fizyczne - umorzenia.pdf
PDFinformacja za 2020 r. - art.37 ust.1 pkt.2 lit.g uofp - osoby prawne i fizyczne - pomoc publiczna.pdf
 

Wersja XML