Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Wiejskiej w Baborowie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013712/01 z dnia 2021-03-05
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Wiejskiej w Baborowie.pdf
PDFSWZ wraz z załacznikami - Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową..pdf

PDF1. zał 7 - OPIS TECHNICZNY_BABORÓW.pdf
PDF2. zał 7 - NARADA.pdf
ZIP3. zał 7 -NARADA_mapa.zip
PDF4. zał 7 -OG wodociąg Baborów ulWiejska.pdf
PDF5. zał 7 -OG wodociąg Baborów ulWiejska - zalaczniki1.pdf
PDF6. zał 7 - OG wodociąg Baborów ulWiejska - zalaczniki2.pdf
PDF7. zał 7 -IS-01.pdf
PDF8. zał 7 -IS-02.pdf
PDF9. zał 7 - IS-03.pdf
PDF10. zał 7 -IS-04.pdf
PDF11. zał 7 - IS-05.pdf
PDF12. zał 7 - IS-06.pdf
PDF13. zał 7 -IS-07.pdf
PDF14. zał 7 -IS-08.pdf
PDF15. zał 7 -ST-00.pdf
PDF16. zał 7 -ST-01.pdf
PDF17. zał 7 -ST-02.pdf
PDF18. zał 7 -ST-03.pdf
PDF19. zał 7 -ST-04.pdf
PDF20. zał 7 -ST-05.pdf
PDF21. zał 7 -Baborów - przedmiar robót.pdf
PDF22. zał 7 - OT - str. 27.1 i 27.2.pdf
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
PDF1. Zbiorcze zestawienie ofert Uzbrojenie terenów ul. Wiejska.pdf

PDF3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wiejska.pdf

Wersja XML