Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wyłapywanie oraz przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Baborów w 2021 roku

Baborów, dnia 21.12.2020 r.

AOS.6140.10.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wyłapywanie oraz przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Baborów w 2021 roku (od 01.01.2021 do 31.12.2021)

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Baborów, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • proszę o podanie kwoty netto i brutto za wyłapanie i umieszczenie w schronisku jednego psa, a także możliwą ilość psów do przyjęcia w ciągu roku z terenu gminy Baborów,
  • proszę o podanie warunków płatności.
  • inne informacje ważne dla Zamawiającego.
 2. Termin i sposób składania ofert:

Dopuszcza się składanie ofert do dnia 29.12.2020 r. w formie:

Burmistrz Gminy Baborów

Tomasz Krupa

Wersja XML