Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy 2021 rok

 

OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację w 2021 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów

Termin składanie ofert - 23 lutego 2021 r. godz 12:00

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na usługi terapeutyczne 2021.pdf
 OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie przy ul. Rynek 3

Termin składania ofert - 30 grudnia 2020 r. godz 12:00

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok.pdf

Wersja XML