Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - 21 maja 2020 r. - godz. 16:00

PrzewodniczĄcĄ Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

informuje,

że w dniu 21 maja 2020r. o godz. 16:00
odbędzie się posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
z następującym porządkiem:

 

 1. 1. Omówienie współpracy Gminy Baborów z miastami partnerskimi
 2. 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i klubów sportowych

  PDFSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia miłośników Sułkowa.pdf

 3. 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonanych zadań za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej
 4. 4. Omówienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019

  PDFOcena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.pdf

 5. 5. Omówienie zmian w planie Komisji na 2020 r.
 6. 6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
  1. 6.1. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów w 2020 roku” - druk nr 149/20

   PDFP-URM-149-20 - program opieki nad zwierzętami w 2020 roku.pdf

  2. 6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Baborów - druk nr 150/20

   PDFP-URM-150-20 - zmiana uchwały o opłatach za zajęcie pasa drogowego.pdf

  3. 6.3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu - druk nr 151/20

   PDFP-URM-151-20 - sprzedaż lokalu użytkowego Raciborska 2.pdf

  4. 6.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty - druk nr 152/20

   PDFP-URM-152-20- sprzedaż lokal mieszkalny Głubczycka 98 m.1.pdf

  5. 6.5. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 153/20

   PDFP-URM-153-20 - dzierzawa na czas nieoznaczony.pdf

  6. 6.6. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 154/20

   PDFP-URM-154-20 - dzierżawa na czas nieoznaczony- Tłustomosty.pdf

  7. 6.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - druk nr 155/20

   PDFP-URM-155-20 - sprzedaż działki 1714-40 ul Strażaków.pdf

  8. 6.8. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. - druk nr 156/20

   PDFP-URM-156-20 - nabycie prawa użytkowania wieczystego działki od PKP-ul Kolejowa.pdf

 7. 7. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Irena Biegus

Wersja XML