Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Gmina Baborów

1. PDFWprowadzenie do bilansu łączna informacja dodatkowa Gmina Baborów na 31-12-2019.pdf
2. PDFŁączny rachunek zysków i strat jednostki Gmina Baborów na 31-12-2019.pdf
3. PDFŁączny bilans jednostki Gmina Baborów na 31-12-2019.pdf
4. PDFŁączne zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Baborów na 31-12-2019.pdf
5. PDFBilans z wykonania budżetu Gmina Baborów na 31-12-2019.pdf
 


Urząd Miejski w Baborowie

1. PDFWprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa Urząd Miejski w Baborowie na 31-12-2019.pdf
2. PDFWprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa Urząd Miejski w Baborowie na 31-12-2019.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski w Baborowie na 31-12-2019.pdf
4. PDFBilans jednostki Urząd Miejski w Baborowie na 31-12-2019.pdf
 


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baborowie

1. PDFWprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa Zespół Szkolno Przedszkolny w Baborowie.pdf
2. PDFGłówne składniki aktywów trwałych.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat Zespół Szkolno - Przedszkolny.pdf
4. PDFBilans jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baborowie.pdf

Informacje dodatkowe:
1. PDFOdpisy aktualizujące wartość należności.pdf
2. PDFŚrodki trwałe nieamotyzowane lub nieumarzane.pdf
3. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie

1. PDFWprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie na 31-12-2019.pdf
2. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie na 31-12-2019.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie na 31-12-2019.pdf
4. PDFBilans jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie na 31-12-2019.pdf
 

Wersja XML