Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu 2020

Sprawozdania kwartalne


PDFRb-27S za IV kwartał 2020.pdf
PDFRb-28S za IV kwartał 2020.pdf
PDFRb-NDS za IV kwartał 2020.pdf
PDFRb-N za IV kwartał 2020.pdf


PDFRb-27S za III kwartał 2020.pdf
PDFRb-28S za III kwartał 2020.pdf
PDFRb-N za III kwartał 2020.pdf
PDFRb-NDS za III kwartał 2020.pdf


PDFRb-27s za II kwartał 2020.pdf
PDFRb-28s za II kwartał 2020.pdf
PDFRb-N za II kwartał 2020.pdf
PDFRb-NDS za II kwartał 2020.pdf


PDFRb-27s za I kwartał 2020.pdf
PDFRb-28s za I kwartał 2020.pdf
PDFRb-N za I kwartał 2020.pdf
PDFRb-NDS za I kwartał 2020.pdf


Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

PDFInformacja za IV kwartał 2020 rok.pdf
PDFinformacja za III kwartał 2020 rok.pdf
PDFinformacja za II kwartał 2020 rok.pdf

 


Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d oraz e ustawy o finansach publicznych

PDFinformacja za 2020 r. - art.37 ust.1 pkt.2 lit. a-d uofp.pdf
PDFinformacja za 2020 r. - art.37 ust.1 pkt.2 lit. e uofp.pdf
 


Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

ZARZĄDZENIE NR OW-168/20 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I  półrocze 2020 roku

PDFZB-168-20 - informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020.pdf

ZARZĄDZENIE NR OW-222/21 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 rok

PDFZB-222-21 - sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf
 


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDFUchwała Nr 303/2020 z dnia 7 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2020 roku.pdf

PDFUchwała Nr 127/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 r..pdf
 

Wersja XML