Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 2020 rok

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom prowadzącym rodzinne ogrody działkowe położone na terenie Gminy Baborów na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku

Na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały NR IV/39/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Baborów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych

ogłasza się nabór wniosków od beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, dotyczącej:

od 5 do 20 maja 2020 roku  stowarzyszenia ogrodowe zainteresowane uzyskaniem dotacji w 2020 roku mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Ratuszowa 2a.

Planowana łączna kwota dotacji w 2020 roku wynosi 10 000 zł.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Baborów, na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. uchwale Rady Miejskiej.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w uchwale Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Baborów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 690).

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                          Tomasz Krupa

Baborów, dnia 4 maja 2020 r.

Wersja XML