Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 18 lutego 2020 r. - godz. 16:00

PrzewodniczącE Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

informują,

że w dniu 18 lutego 2020r. o godz. 16:00
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
z następującym porządkiem

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie propozycji utworzenia żłobka na terenie Gminy Baborów
 2. Praca nad regulaminem przyznawania stypendiów dla dzieci
 3. Omówienie sprawozdania z wykonania zadań za 2019 rok Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie.
 4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczące Komisji

Irena Biegus i Jadwiga Kowalczykowska

Wersja XML