Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – posiedzenie 5 lutego 2020 r. - godz. 16:00

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informują, że w dniu 5 lutego 2020r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019r.;

 2. Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w 2020r.

 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań za 2019r. Gminnego Ośrodka Kultury
  w Baborowie oraz kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2020r.;

 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał;

 5. Ustalenie planu pracy Komisji na 2020r.

 6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji     Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska    Irena Biegus

 

Wersja XML