Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania - III Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 grudnia 2019 r.

Obrady rozpoczęto 2018-12-20 o godz. 16:15:11, a zakończono o godz. 17:14:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

uzupełnienie porządku obrad

dodanie pkt e (16:19:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

Głosowanie - protokół (16:21:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 r.

Głosowanie dot. wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 r. (16:28:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:29:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 r

Głosowanie dot. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 r (16:38:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie dot. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (16:47:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku

Głosowanie dot. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku (16:48:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Baborów do Stowarzyszenia pod nazwą "Subregion POŁUDNIOWY"

Głosowanie dot. przystąpienia Gminy Baborów do Stowarzyszenia pod nazwą "Subregion POŁUDNIOWY" (17:01:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (17:14:58)

Wersja XML