Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2020

PDFZarządzenie Nr OW-96/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Baborów na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr OW-97/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała RIO nr 590/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2020 r.pdf
PDFUchwała RIO nr 591/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baborów.pdf


Uchwała Nr XI/124/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XI/125/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2020 rok

Wersja XML