Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie - posiedzenie 24 października 2019 r. - godz. 16:00

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 24 października 2019 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

 1. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i utylizacji azbestu;
 2. Podatki od nieruchomości, opłaty lokalne, ulgi podatkowe, umorzenia, zaległości płatnicze a 2018 rok;
 3. Omówienia projektów uchwał;
 4. Sprawy bieżące.

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska

Wersja XML