Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych przekazane zgodnie z art 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


 

PDFZawiadomienie Dyrektora RZGW Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19 listopada 2019 r..pdf


PDFZawiadomienie Dyrektora RZZWP w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12 listopada 2019 r..pdf


PDFZawiadomienie Dyrektora RZZWP w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego z dnia 25 września 2019 r..pdf

Wersja XML