Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 września 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr IX/2019

z IX Sesji Rady Miejskiej w Baborowie

Obrady rozpoczęto 2019-09-24 o godz. 16:05:53, a zakończono o godz. 17:19:22 tego samego dnia.


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad (16:05:00)

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Kamila Bartman
 4. Irena Biegus
 5. Marian Bliźnicki
 6. Dorota Fitzoń
 7. Dagmara Fryzel-Kalita
 8. Michalina Jakubowska
 9. Jadwiga Kowalczykowska
 10. Kazimierz Morys
 11. Jarosław Ronczka
 12. Wiesław Sobczyk
 13. Ewa Stanulewicz
 14. Krzysztof Tokarz

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Księże Pole - projekt druk nr 106/19 (16:07:00)

projekt uchwały - druk nr 106/19 (16:29:00)- stanowi zał. nr 1 do protokołu

Wyniki imienne:

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr IX/111/19, która stanowi zał. nr 2 do protokołu.

3. Zapytania, wolne wnioski (16:29:00)

Radny K.Tokarzzapytał o straty na budynku byłej przychodni po pożarze, kiedy będą zabezpieczone okna  w tym budynku;

- stwierdził,  że  podpory  ogrodzenia  przy stadionie leżą przy chodniku  nie stanowią już żadnej podpory;
-  zwrócił uwagę na nieprzycięte drzewa przy chodnikach dróg gminnych  i powiatowych;

 

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że straty po pożarze wyceniono na kwotę 11 tys zł. Więźba dachowa nie została uszkodzona.

- koszty rozbiórki muru zostały wycenione na  ok.20 tys zł. bez odtworzenia muru. Rozważane jest zdjęcie   chodnika  i wysypanie go tłuczniem.

Radny K.Tokarz – zapytał o budynek przy ul. Głubczyckiej 27, który z uwagi na swój stan  stwarza zagrożenie

Burmistrz Gminy  - stwierdził, że prowadzone z rozmowy z Radcą Prawnym jak rozwiązać problem, bo budynek stwarza zagrożenie  również w ruchu drogowym

Radna E. Stanulewicz – zapytała o miejsce z ławkami wysypane tłuczniem na Osiedlu Akacjowym

Burmistrz Gminy – wskazała, że  zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość 10 lat temu została  przekazana na rzecz Gminy i miała zostać przeznaczona na tereny rekreacyjno -wypoczynkowe, tereny zieleni i parking, stąd konieczność wykonania  parkingu w tym  miejscu. Nie ma jeszcze końcowych rozliczeń, ale koszt to ok. 15 tys zł.

Radny K.Tokarz – wyraził  swoją negatywną opinię nt. tego miejsca, które mogło być wykonane za takie środki lepiej, a nie po macoszemu.

Radny M.Bliźnicki – zapytał, co ze środkami, których nie otrzymał Cukrownik

Burmistrz Gminy- stwierdził, ze  ogłoszono konkurs  i zgłosiło się 3 drużyny

Radna D.Fitzoń – odniosła się do rozkładu jazdy autobusów, twierdząc, że rano  autobus jest niepotrzebny. Wskazała na potrzebę wcześniejszych godzin odwozu dzieci młodszych po zajęciach,  bo obecnie jest dopiero po godz. 14:00.

Radny M.Bliźnicki – stwierdził, że  wg rodziców autobusy są  przeładowane

Burmistrz Gminy – można stwierdzić jak wygląda sytuacja, bo w autobusach są monitoringi.
Poinformował, że Gmina będzie starała się przejąc 3 działki z PKP, które są niezbędne do realizacji przebudowy ul. Kolejowej  i skrzyżowania ul. Kolejowej i Opawskiej.

Dodał,  że zakończyła się budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Dziećmarowie, odebrano budynek Ratusza, obecnie Gmina stara się o środki na doposażenie, zawarto porozumienie z firmą P.Trawińskiego na wykonanie chodnika w Dzielowie. Zasygnalizował
o awarii grzewczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie i koszach  ok. 170 tys zł. oraz potrzebę wymiany pieca  w budynku świetlicy w Sułkowie – koszt to ok. 20 tys zł.

4. Zakończenie obrad (17:19:00)


Zakończono sesję (17:19:22)

Wersja XML