Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - IX Sesja RM - 24 września 2019 r.

 

 

w dniu 24 września 2019 r. o godz. 16:00

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

 

odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

 

 

Porządek obrad obejmuje:

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Księże Pole –

projekt druk nr 106/19;

3. Zapytania, wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

Baborów, dnia 17 września 2019 r.

 

 

 

 

Wersja XML