Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem:

 1. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020;

 2. Omówienie taryf opłat za wodę i ścieki zgodnie z nowelizacją ustawy
  o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw;

 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Irena Biegus

 

 

 

 

Wersja XML