Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów na 2019 roku

W związku z zakończeniem zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Baborów - X nabór” informuje się, że Gmina uzyskała dofinansowanie:

49,53 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 14 945,97 zł

43,53% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w wysokości 13 055,00 zł

- 6,64% pochodziło ze środków własnych Gminy, w wysokości 1 991,50 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 29 992,47 zł.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udało się osiągnąć efekt rzeczowy i ekologiczny
w postaci unieszkodliwienia 37,3 Mg wyrobów zawierających azbest.


 

PDFOGŁOSZENIE o naborze wniosków na usuwanie azbestu w 2019 roku.pdf

DOCWNIOSEK o dofinansowanie - azbest 2019.doc
DOCinformacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.doc
DOCOcena stanu i mozliwościbezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest.doc

 

Wersja XML