Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Gmina Baborów

1. PDFWprowadzenie do bilansu - łączna informacja dodatkowa Gmina Baborów .pdf
2. PDFŁączny rachunek zysków i strat Gmina Baborów .pdf
3. PDFŁączny bilans jednostki Gmina Baborówpdf.pdf
4. PDFŁączne zestawienie zmian w funduszu Gmina Baborów pdf.pdf
5. PDFBilans z wykonania budżetu Gmina Baborów .pdf

 


Urząd Miejski w Baborowie

1. PDFWprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa do bilansu Urząd Miejski .pdf
2. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski .pdf
3. PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski .pdf
4. PDFBilans jednostki Urząd Miejski .pdf

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie

1. PDFWprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie .pdf
2. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie pdf.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie.pdf
4. PDFBilans jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie załącznik nr 5.pdf

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie

1. PDFWprowadzenie do bilansu - informacja dodatkowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie.pdf
2. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie.pdf
4. PDFBilans jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie.pdf

Wersja XML