Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu 2019

 

Symbol sprawozdania Data sporządzenia

Nazwa sprawozdania

Plik

Rb-27s
I kwartał 2019

26.04.2019

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 Rb-28s
I kwartał 2019

26.04.2019

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-NDS
I kwartał 2019

26.04.2019

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-N
I kwartał 2019

26.04.2019

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

Rb-27s
II kwartał 2019
19.07.2019 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
II kwartał 2019
19.07.2019 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
II kwartał 2019

19.07.2019

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-N
II kwartał 2019

19.07.2019 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
III kwartał 2019

 
21.10.2019 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
III kwartał 2019
21.10.2019 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
III kwartał 2019

21.10.2019 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
III kwartał 2019

21.10.2019 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
IV kwartał 2019
19.02.2020 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
IV kwartał 2019
19.02.2020 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
IV kwartał 2019

19.02.2020 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
IV kwartał 2019

19.02.2020

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

 

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za I kwartał 2019 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

Pobierz

Informacja za II kwartał 2019 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz
Informacja za III kwartał 2019 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz
Informacja za IV kwartał 2019 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za 2019 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

Informacja za 2019 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. e ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

 Zarządzenie nr

Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

Plik

OW-75/19

Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku Pobierz

OW-124/20

Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2019 rok

Pobierz

 

OPINIE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Plik

W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2019 r. Pobierz
  W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów 2019 r. Pobierz

 
 
Wersja XML