Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - III Sesja RM - 20 grudnia 2018 r.

W dniu  20 grudnia 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2018 r. - projekt druk nr 21/18;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 22/18; 
 3. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 r.- projekt druk nr 23/18;
 4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej- projekt  druk nr 24/18;
 5. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku – projekt druk nr 20/18.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7 .Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Roman Kraszewski

 

        Baborów, dnia 12 grudnia 2018 r.

 

 

 

Wersja XML