Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baborów w 2018 r.

W związku z zakończeniem zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Baborów- IX nabór” informuje się, że Gmina uzyskała dofinansowanie:

- 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu, w wysokości 14 007,76 zł.

- 15% pochodziło ze środków własnych Gminy, w wysokości 2 471,96 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 16 479,72 zł.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udało się osiągnąć efekt rzeczowy i ekologiczny
w postaci unieszkodliwienia 37,38 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

Wersja XML