Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 31 lipca 2018r. o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

2. Omówienie petycji mieszkańców ul. Powstańców w Baborowie.

3. Sprawy bieżące

 

   Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM 

Grażyna Mordel         

                                 

 

                                                                                                         

 

Wersja XML