Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki 2018

Uchwały dotyczące stawek podatkowych obowiązujące w 2018 roku:

 

 

Stawka podatku rolnego na 2018 rok:

 

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43,3532zł.

 

 

 

Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie miasta i gminy Baborów zostały określone:

 

Osoby prawne składają:

 

Osoby fizyczne składają:

            - ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH   W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,

            - ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH     PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM,

            - ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH   W PODATKU LEŚNYM,

 

 

Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych składanych przez osoby fizyczne i prawne:

DOCzałącznik nr 1 deklaracja na podatek od nieruchomości.doc
DOCzałącznik nr 2 - deklaracja na podatek rolny.doc
DOCzałącznik nr 3 deklaracja na podatek leśny.doc
DOCzałącznik nr 4 -informacja w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.doc
DOCzałącznik nr 5 - dane współwłaścicieli.doc
DOCzałącznik nr 6 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc
DOCzałącznik nr 7 - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc
DOCzałącznik nr 8 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.doc
 

Wersja XML