Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzanie wybranymi składnikami majątku jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim

PDFZastrzeżenia do wystąpienia.pdf
PDFWystapienie pokontrollne NIK.pdf
PDFUchwała NIK.pdf
PDFwystąpienie pokontrolne - tekst jednolity.pdf

Wersja XML