Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku III przetargu - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie

Baborów, dnia 13-12- 2016

 

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  5 grudnia 2016 roku  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 86,7 m2  w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 1 a  położony na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1425  o powierzchni 0,0410 ha,  zapisana w KW OP1G/00037100/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 64.000,00 zł

Kwota wadium: 6.400,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
20 grudnia 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Zastępca Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

Wersja XML