Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWAŃ – BABORÓW, DZIAŁKA NR 872/1 ZABUDOWANA BUDYNKIEM

W dniu  5 grudnia 2016  roku   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań była nieruchomość zabudowana  budynkiem do rozbiórki w Baborowie przy ul. Raciborskiej 85   oznaczona w ewidencji jako działka nr 872/1  o powierzchni 0,0340 ha,  zapisana w KW OP1G/00037780/6

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 6.280,00 zł

Wysokość zaliczki : 630,00 zł

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Nabywcą został Pan Patryk Posacki.

Cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła 6.350,00zl.

Informację o wyniku rokowań  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia20 grudnia  2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

Zastępca Przewodniczącego  
Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

Wersja XML