Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2018

Poniżej przedstawiam do konsultacji społecznej projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie na lata 2017 - 2018. Wnioski i uwagi można składać listownie na adres tut. urzędu lub drogą mailową: , a także osobiście w pokoju nr 14 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Baborowie w terminie od dnia 13.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r.

 

DOCprogram współpracy z organizacjami pozarządowymi -BIP.doc

PDFInformacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf

Wersja XML