Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów

Baborów, 27.07.2016 r.

UNI. 041.3.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zadania pn.: „ Przeprowadzenie działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów”

 

Zawiadamiam, że w wyniku oceny ofert przedłożonych w  ramach odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert zamieszczone na stronie www.bip.baborow.pl w dniu 12.07.2016r.,
do realizacji zamówienia wybrano firmę TOP a-z Małgorzata Polis, ul. Piastowska 41A/6,
47-200 Kędzierzyn- Koźle. .

        Wybrano ofertę firmy TOP a-z Małgorzata Polis, ul. Piastowska 41A/6,
47-200 Kędzierzyn- Koźle, która zaoferowała najniższą cenę (protokół z procedury
o udzielenie zamówienia w załączeniu).

Do wiadomości:

 1. Instytut Rozwoju Miast, Ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków,
 2. BWCG Mateusz Witański, Rodockiego 52/6, 40-645 Katowice,
 3. TOP a-z Małgorzata Polis, ul. Piastowska 41A/6, 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
 4. ResPublic Sp. z o.o., Ul. Podmiejska 5, 01-498 Warszawa,
 5. Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE”, Ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk.

PDFZałącznik nr 1- Protokół z procedury o udzielenie zamówienia.pdf

Wersja XML