Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

PDFSKMBT_C55015122814030.pdf

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

PDFSKMBT_C55016011312170.pdf

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

PDFSKMBT_C55016011312160.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji:

PDFSKMBT_C55016011315060.pdf

 

Wersja XML