Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Nr sprawy: KGO.6220.5.2015 z dnia 13.07.2015 r.

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

Nr sprawy: KGO.6220.5.2015 z dnia 15.09.2015 r.

Decyzja:

Nr sprawy: KGO.6220.5.2015 z dnia 30.09.2015 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania:

PDFSKMBT_C55015100207110.pdf

Wersja XML