Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Baborów na lata 2015-2020

Aktualna informacja o jakości powietrza w Województwie Opolskim
(system monitoringu powietrza WIOŚ)


Obwieszczenie:


Aktualny PGN:

PDFPGN Baborów 24.11.2016.pdf
 


Wersja XML