Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny przy ul. Głubczyckiej w Baborowie

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Lokal mieszkalny dla najemcy  o powierzchni użytkowej 55.20m2  położony na II piętrze budynku nr 34/6 przy ul. Głubczyckiej w Baborowie . Zlokalizowany na działce nr 1343 o pow. 0,1250 ha dla  której Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  z siedzibą w Głubczycach  posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OP1G/00032480/8.

Na układ funkcjonalny lokalu składa się: kuchnia, dwa pokoje, łazienka z wc, przedpokój. Lokal nie posiada balkonu lub loggii. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 4,10 m2 .Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne :wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Standard lokalu przeciętny.

Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym  i udziałem w prawie własności nieruchomości wynosi 63.989,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. nieruchomość nr 1343 położona jest na terenach przeznaczonych pod budownictwo  mieszkaniowe
i usługowe z uzupełniającą funkcją budownictwa wielorodzinnego i zgodnie z nim użytkowany.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 1 maja 2015, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 10 kwietnia 2015 r.      

Burmistrz Gminy

Elzbieta Kielska

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Wersja XML