Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Baborów, miejscowość Dziećmarów

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych:

PDFwszczęcie postępowania.pdf

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

PDFSKMBT_C55015021108200.pdf

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

PDFSKMBT_C55015022011420.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji:

PDFSKMBT_C55015022412070.pdf

Wersja XML