Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 27/4 , obręb Księże-Pole, ogłoszonego na dzień 29 października 2014, godz. 9:00.

Działka nr 27/4 o pow. 0,2100 ha położona w Księżym-Polu, KW OP1G/00021223/9 stanowiąca tereny lasów i zadrzewień nie została kupiona z powodu braku oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 6 176,00 zł. Nikt nie wpłacił wymaganego wadium w terminie

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

Wersja XML