Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 394/6, obręb Raków, ogłoszonego na dzień 23 października 2014, godz. 9:00.

Przetarg na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 394/6 o pow. 0,0230  ha, ogłoszony był na 23  października  2014 roku na godz. 9.00. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 920 ,00 zł (słownie: cztery tysiące  dziewięćset dwadzieścia  złotych) Wadium wynosiło 492,00zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa  złote ). Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów. Wymagane wadium nie zostało wpłacone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

Wersja XML