Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami Gminy

 

 

  


NAZWISKO
I IMIĘ
 

FUNKCJA

2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

 Rydz Anna

Członek Zarządu ZUK

Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

 Pobierz

Pobierz 

Pobierz Pobierz

Tomasz Krupa

Prezes Zarządu ZUK

  Pobierz

Pobierz

Pobierz Pobierz

 


NAZWISKO
I IMIĘ
 

FUNKCJA

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Rydz Anna

Członek Zarządu ZUK

Pobierz - - - - - - -

Tomasz Krupa

Prezes Zarządu ZUK

Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz        


 

Wersja XML