Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 R. NA ZBYCIE LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE


ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 R. NA ZBYCIE LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE

 

W dniu 15 kwietnia  2013 roku o godz. 9:45 w UM w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu do remontu  o innym przeznaczeniu
w Dziećmarowie położonego na działce  nr 418 o pow. 0,1600 ha.

Cena wywoławcza wynosiła 25.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

 

                                                        Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                        Irena Sapa

 

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-04-18

 

 

Wersja XML